Zagospodarowanie zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin

Nazwa operacji:

„Zagospodarowanie zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin”

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę zabytkowego zespołu dworsko parkowego
w Straszęcinie.

Nazwa działania PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wartość projektu: 209 000,46 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 132 986,00 zł