Informacja

Informacja

         Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022r. poz. 2236 ) Wójt Gminy Żyraków  informuje o przystąpieniu Gminy Żyraków do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka