Aktualności

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny

Osiągnąć to za wszelką cenę”

 

W dniu 17 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół w Bobrowej odbyło się Gminne Podsumowanie Osiągnięć Uczniów za rok szkolny 2023/2024. Uroczysta akademia rozpoczęła się od powitania wszystkich zgromadzonych gości przez Pana Dyrektora Roberta Madeja. Następnie Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka wraz z Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnej Panią Magdaleną Sadowską  uroczyście pożegnali nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Żyraków odchodzących na emeryturę, a także złożyli gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Z rąk Pana Wójta Gminy Żyraków przekazane zostały również nagrody i gratulacje wybitnym uczniom, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz ich opiekunom.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów Zespołu Szkół w Bobrowej. Aktorzy z klas starszych zainspirowani epopeją narodową „Pan Tadeusz”, wywołali uśmiech na twarzach gości, przedstawiając go w nieco inny, bardziej humorystyczny i nowoczesny sposób.  Czas umiliły piękne tańce inspirowane walcem z adaptacji filmowej utworu „Noce i dnie” oraz występy taneczne do muzyki z filmu „Piraci z Karaibów”. Na koniec serca widzów skradło show w rytm muzyki Michael’a Jacksona.

 Po uroczystej akademii wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, a opuszczając mury szkoły otrzymali słodki upominek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej za wypożyczenie pięknych i robiących ogromne wrażenie strojów.

W ostatnim czasie do tut. Dyrekcji wpływają zgłoszenia o stwierdzeniu przebywania niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na obszarze powiatów mieleckiego i dębickiego. Jak pokazują liczne przypadki z lat poprzednich gatunek ten generuje szereg problemów na linii człowiek-zwierzę. Mamy tu do czynienia zarówno z coraz większą liczbą szkód powodowanych w mieniu, jak również z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców czy turystów przy spotkaniu z tym zwierzęciem.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mieszkańców Państwa Gminy na temat zagrożeń związanych z obecnością niedźwiedzi, oraz przekazywaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszelkich informacji na temat incydentów związanych z tym zwierzęciem. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: datę zdarzenia, miejsce zdążenia, dane zgłaszającego, oraz krótki opis zdarzenia. W załączeniu do niniejszego pisma załączony został schemat postępowania
w przypadku powstania sytuacji konfliktowych z udziałem zwierząt chronionych.

Przypominam również o konieczności zabezpieczania śmietników, kompostowników, kontenerów na śmieci i innych miejsc gdzie składowane są odpadki mogące przywabiać
te zwierzęta.

Dodatkowo pragnę przypomnieć że w przypadku pośredniego zagrożenia istnieje
możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie i niepokojenie lub odłów. Mogą i powinny
to być wnioski „prewencyjne”, dotyczące potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wynikających
z niezachowywania przez niektóre osobniki właściwego dystansu od człowieka i zabudowań. Wnioski te powinny również zawierać propozycje ustalonych procedur i metod związanych
z planowaną realizacją tego zadania. Na tego rodzaju kwestie ma być położony szczególny nacisk. Natomiast w przypadku realnego zagrożenia jest możliwość uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie zwierzęcia. W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj. pisemnie), zezwolenie może zostać wydane przez te organy w formie ustnej.

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano cyfrowo)

 

9 czerwca 2024 r. stadion w Żyrakowie zapełnił się licznymi atrakcjami, które wywołały dużo radości i uśmiechu wśród dzieci Piknik słowem wstępu rozpoczęli Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka oraz Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków. Wydarzenie to było okazją do podziękowania młodym piłkarzom za zaangażowanie i ciężką pracę włożoną w treningi przez ostatni rok.

Podczas imprezy nasi trenerzy przeprowadzali intensywne konkurencje sportowe skierowane do każdej grupy wiekowej, a także dla rodziców, dla których była wyjątkowa nagroda – bilety na mecz towarzyski Polska-Turcja.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się animacje, a wśród nich liczne gry i zabawy, malowanie twarzy, tatuaże, balony oraz bańki mydlane. Ponadto dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, bramki celnościowej, a także ze stoiska z watą cukrową.

Na pikniku pojawili się strażacy z OSP Wola Żyrakowska i OSP KSRG Żyraków, a dzięki nim dzieci brały udział w torze przeszkód oraz poznawały z zaciekawieniem wyposażenie wozu strażackiego.

Obleganymi atrakcjami były również fotobudka 360, przejazdy samochodem sportowym oraz quadem. Rodzice też znaleźli coś dla siebie i korzystali z porad dietetycznych. Nie zabrakło również poczęstunku, w tym grillowanych kiełbasek, słodkości i przekąsek Piknik zakończył się bitwą cukierkową

Całą imprezę poprowadził Tobiasz Małozięć.

Na piknik zaprosił LKS Żyraków wraz z Wójtem Gminy Żyraków, zaś koordynacją imprezy zajął się Sebastian Książek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie gminy
Żyraków na bezpłatny webinar pt. „Zainwestuj w OZE! Przewodnik po
dofinansowaniach dla Przedsiębiorców”, który odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o
godzinie 14.00.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy

link:

https://doekogroup.clickmeeting.com/przewodnik-po-dofinansowaniach-dla-przedsiebiorcow/register

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Dietę wypłaca mężowi  zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, wystawionym przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej , albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Termin składania wniosków o wypłatę diety w Urzędzie Gminy w Żyrakowie  upływa w dniu 14 czerwca 2024r.  

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

Do góry

Skip to content