Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2019

konkurs

Zapraszamy do udziału
w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. „Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni”.
Regulamin oraz wymagane zgody dostępne są na naszej stronie internetowej: www.ckip-zyrakow.org

stypendia

Czy wiesz, że organizacje pozarządowe i samorządy stanowią ponad 80% wszystkich realizatorów programów stypendialnych w Polsce?

Stypendia to nie tylko sposób wyróżnienia za dobrą średnią w szkole czy na uczelni – w Polsce i na świecie działa wiele organizacji prowadzących różnorodne programy stypendialne: od firm wspierających studentów i specjalistów z jednej dziedziny, poprzez samorządy przyznające stypendia artystom działającym na obszarze danego powiatu, po organizacje umożliwiające uzdolnionym uczniom spędzenie roku w zagranicznej szkole. Więcej „Znajdź z nami stypendium dopasowane do Ciebie!”

W dniu  19-09-2019 z rąk Pani Wojewody Podkarpackiego, Ewy Leniart Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka odebrał promesę o wysokości ponad 1 mln 200 tys. złotych, na inwestycje drogowe na terenie naszej gminy. Środki te pozwolą na realizację II etapu prac w miejscowości Straszęcin oraz budowę chodnika w Górze Motycznej.

Więcej „Promesa dla Gminy Żyraków”

W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Tydzień Przedsiębiorcy” w dniach 23 do 27 września 2019 r. zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na bezpłatne spotkania, podczas których prezentowane będą zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Więcej „Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie”

„W tej modnej potrzebie, robimy błąd i zbyt rzadko patrzymy wstecz, za siebie“ ten cytat Mariana Jonkajtysa towarzyszył obchodom Powiatowego Dnia Sybiraka, które odbyły się w niedzielę 15 września w Zasowie i w Mokrem. Tym razem było inaczej, spojrzeliśmy za siebie, znaleźliśmy czas na chwilę refleksji i zadumy jakże potrzebną w dzisiejszych czasach, w których dominuje codzienny pośpiech. 

    Niedzielna uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji Sybiraków oraz Mieszkańców Mokrego, koncelebrowanej przez Ks. Prałata Krzysztofa Pietrasa oraz ks. dr. Sylwestra Brzeźnego. Oficjalną część uroczystości otworzył pan Wójt Marek Rączka, który powitał przybyłych gości oraz oficjalne poczty sztandarowe reprezentujące: Związek Sybiraków w Tarnowie, Szkołę Podstawową im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie, Szkołę Podstawową im. S. Mroczki w Górze Motycznej, Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Straszęcinie, sztandary PSL w Wiewiórce i Górze Motycznej oraz V Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Następnie głos zabrali Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Agnieszka Czapiga – Sołtys Mokrego oraz Radna Gminy Żyraków. Wśród gości był również Pan Eric Champault, który przybył na uroczystości z Francji, aby podzielić się swoją niezwykłą historią. Pan Eric Champault jest wnukiem Pani Zofii Bały, siostry wywiezionego na Sybir i zamordowanego Józefa Bały, a obecnie prowadzi badania poszukiwawcze nt. historii swojej rodziny, polskiego ruchu oporu oraz pisze książkę opowiadającą o tamtych wydarzeniach. Więcej „Fotorelacja z obchodów Powiatowego Dnia Sybiraka”

glikol

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przeprowadzane będą przeglądy gwarancyjne kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2014-2015. Przewidziana jest też wymiana glikolu w instalacjach.

Wykonawca instalacji wyznaczył cztery osoby do wykonania przeglądów. Wszystkie posiadają stosowne upoważnienie ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz identyfikatory. Będą wystawione na nazwisko:
– Artur Łabno
– Robert Mruk
– Józef Jędrzejczyk
– Jarosław Wiewiórkowski.

Mieszkańcy o terminie przeglądu i wymianie czynnika będą powiadamiani telefonicznie. W przypadku braku kontaktu telefonicznego zostaną poinformowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przeglądy potrwają od września 2019 r. do maja 2020 r.

Solary montowane były w ramach projektu pt. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach należących do ZGDW, a więc Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.

 

Do góry

Skip to content