Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻYRAKÓW!

od dnia 01 stycznia do 29 lutego 2020 roku na terenie Gminy Żyraków usługę odbioru i zagospodarowania odpadów oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuszymie prowadzi:

DEZAKO Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 53 14, 683 40 28

Na terenie Gminy Żyraków przyjęta w 2013 roku zróżnicowana metoda opłaty, w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, w ramach której występuje 5 progów cenowych nie uległy zmianie.
Od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. zróżnicowane stawki opłat – wynoszą:
W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna wynosi za:

 • gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł,
 • gospodarstwo 2 osobowe – 28 zł,
 • gospodarstwo 3 osobowe – 38 zł,
 • gospodarstwo 4 osobowe – 45 zł,
 • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 53 zł

Natomiast opłata miesięczna za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany) jest następująca:

 • gospodarstwo 1 osobowe – 30 zł,
 • gospodarstwo 2 osobowe – 60 zł,
 • gospodarstwo 3 osobowe – 70 zł,
 • gospodarstwo 4 osobowe – 79 zł,
 • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 95

Harmonogram dotyczący wywozu odpadów na okres styczeń, luty 2020 roku jest w trakcie opracowywania, będzie przekazany w najbliższych dniach dla Mieszkańców. O dalszych działaniach Gminy w ramach systemu śmieciowego będą Mieszkańcy informowani.

(-) Marek Rączka

Wójt Gminy Żyraków

I N F O R M A C J A

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków w okresie od 01 stycznia 2020
do 29 lutego 2020 roku świadczyć będzie:

DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żyraków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych przeznaczonych do składowania jest:

1) zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania:

 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225 39 – 103 Ostrów Składowisko „Kozodrza” Kozodrza 39-103 Ostrów
 • Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki , Kompostownia Paszczyna 62 B, 39 – 207 Brzeźnica
  (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62 B, 39- 207 Brzeźnica)

2) odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, Kompostownia Paszczyna 62 B, 39 – 207 Brzeźnica
  (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62 B, 39- 207 Brzeźnica)
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225 39 – 103 Ostrów Składowisko „Kozodrza” Kozodrza 39-103 Ostrów

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zuży-ty sprzęt elektryczny i elektryczny pochodzący z go-spodarstw domowych:
– DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

– można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, który znajduje się w Tuszymie 140 D tel. 17/717 52 23

Godziny otwarcia PSZOK – u:

Dni robocze: 9 00 – 17 00, Sobota 8 00 – 15 00

 

– ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi
Władysław Radzik
39 – 218 Straszęcin 9A
tel./fax (14) 683 33 66

– można przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym

Podmiot odbierający odpady komunalne
z terenu Gminy Żyraków w okresie:
od 01 stycznia 2020 do 29 lutego 2020 roku

Spółka DEZAKO Sp. z o.o.
Adres: ul. Kościuszki 30
39 – 200 Dębica
tel. (014) 670 40 09

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w II edycji akcji „Przerwa na wspólne czytanie” Kinder Mleczna Kanapka dzięki 1235 głosom znalazła się na 204 miejscu, tym samym wygrywając 2 pufy do czytania oraz książki o wartości 300 zł. Otrzymane nagrody już znajdują się w bibliotece, aby umilić wspólne czytanie. Dziękujemy wszystkim lojalnym czytelnikom za wsparcie i oddanie głosów na naszą bibliotekę. Akcja „Przerwa na wspólne czytanie” przyczyniła się do integracji naszej lokalnej społeczności.

Po raz trzeci z rzędu UKS SP Korzeniów i LUKS ZSP Zasów we współpracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego zorganizował w pięknej sali sportowej SP w Żyrakowie wielki turniej tenisa stołowego w 11 kategoriach wiekowych, w którym wzięło udział ponad 100 zawodników z kilku województw. Ciekawostka: po raz pierwszy w turnieju zagrali niepełnosprawni. Ponad 30 pięknych i okazałych pucharów za miejsca 1-3, 100 statuetek – również pięknych, jak podkreślali uczestnicy zawodów, 100 dyplomów dla wszystkich zawodników wręczali zwycięzcom w obecności organizatorów Bernarda Steca i Zdzisława Reja – p. poseł Kazimierz Moskal, Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka. Wielu obserwatorów podkreślało, że termin świąteczny sprawił, że ilościowo było dużo mniej zawodników jak rok temu, natomiast jakościowo turniej stał na bardzo wysokim poziomie.

Więcej „III Otwarte Grand Prix Podkarpacia Amatorów ku pamięci Marcina Przydzielskiego w tenisie stołowym – Żyraków 21.12.2019 rok”

Dnia 18 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w Żyrakowie przygotowano Wigilię dla samotnych z gminy Żyraków. Część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Żyrakowie, którzy wykonali jasełka. Wspólnekolędowanie poprowadził Gminny Zespół Artystyczny działający przy CKiP w Żyrakowie. Natomiast poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie. Gościom podczas Wigilii towarzyszyli Wójt Gminy Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Bodzioch, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Kokoszka oraz ks. Proboszcz Józef Jasiurkowski. Łamiąc się opłatkiem goście mieli okazję wspólnie odczuć radość z przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej „Wigilia dla samotnych”

W dniach 16,18,22,26.11.2019r. oraz 2,16.12.2019r. kilkoro druhów i druhen z naszej jednostki posiadających przeszkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Żyrakowie oraz Niepubliczne Przedszkole i Szkołę Weldon. Wizyty te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszej okolicy poprzez pokazy udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone dla uczniów tychże szkół. Druhny i druhowie wykorzystali do tego celu sprzęt szkoleniowy, który udało się pozyskać w ramach dofinansowanie 5000+ dla jednostek OSP. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Sami również próbowali swoich sił aby gdy tylko zajdzie taka potrzeba mogli własnymi siłami nieść pomoc potrzebującym. Za pomocą tego sprzętu możemy szkolić innych jak również samych siebie, podnosząc swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy w naszej jednostce. Pragniemy podziękować Dyrekcji wyżej wymienionych szkół za możliwość i współorganizację tego przedsięwzięcia oraz uczniom i nauczycielom za czynny udział. Pokazy te nie będą ostatnimi jakie planujemy w najbliższym czasie przeprowadzić już nie tylko dla uczniów ale również dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

Więcej „Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”

Kolejno w dniach 4.12.2019 r. oraz 11.12.2019 r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Straszęcinie odbyły się Finały Wojewódzkie Igrzysk Dzieci (klasy IV-VI) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS) w badmintonie. W zawodach udział wzięło po 12 najlepszych szkół w danych kategoriach z naszego województwa wyłonionych drogą eliminacji. Gminę Żyraków w tym roku reprezentowało 2 szkoły SP Straszęcin (IDz i IMS) , SP Korzeniów(IDz i IMS). Najlepiej z tego grona spisali się uczniowie ze Straszęcina, którzy we wszystkich kategoriach w jakich wystąpili zdobyli medale.
W Igrzyskach Dzieci wśród dziewcząt bezkonkurencyjne były uczennice ze Straszęcina, które bez straty choćby seta wygrały w grupie kolejno z : SP Dachnów (5:0), SP Medyka (walkower) awansując do ćwierćfinału. W ćwierćfinale pokonały SP Przedmieście Dubieckie (3:0). W półfinale również pokonały SP 13 Mielec (3:0) awansując do finału. W meczu o „złoto” pokonały SP Gogołów (3:0) zajmując I miejsce jednocześnie uzyskując awans do Krajowego Finału IDz, który odbędzie się na początku 2020 roku w Białymstoku. SP Straszęcin reprezentowały: Oliwia Krystek, Oliwia Miazga (trenerzy – nauczyciele: Piotr Skrzek, Andrzej Rachwał).
W Igrzyskach Dzieci wśród chłopców Gminę Żyraków reprezentowały SP Straszęcin oraz SP Korzeniów. Lepiej spisali się uczniowie ze Straszęcina, którzy w grupie wygrali kolejno z: SP Czaszyn (5:0), SP Dąbrówki (5:0). W ćwierćfinale również pokonali 3:0 SP 13 Mielec. W meczu o finał również nie dali szans SP Łukowe wygrywając 3:0. Niestety w meczu o awans do finału krajowego przegrali po zaciętym boju z SP Medyka 2:3 zajmując II miejsce i zdobywając „srebrny” medal. Na bardzo dobrym V miejscu zawody ukończyli uczniowie SP Korzeniów. SP Straszęcin reprezentowali: Bartosz Kufel, Mikołaj Krystek (trenerzy – nauczyciele: Piotr Skrzek, Andrzej Rachwał). SP Korzeniów reprezentowali: Oskar Augustyn, Szymon Popiołek, Jakub Muniak (trener-nauczyciel: Bernard Stec).

Więcej „Trzy medale dla SP Straszęcin w Finałach Wojewódzkich w badmintonie.”

Do góry

Skip to content