Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

Członkinie Stowarzyszenia KGW „Górzanki” w związku z wygranym konkursem „Natura od kuchni” otrzymały dotację.  Dzięki grantowi pozyskanemu z Lasów Państwowych mogły zrealizować szereg atrakcji tj. warsztaty kulinarne, spotkanie z leśnikiem i bartnikiem Krzysztofem Strzałką, konkursy, gry i zabawy, nagrody, pogadankę o dobrodziejstwach lasu oraz przygotować mnóstwo pysznych smakołyków podczas degustacji żywności pochodzenia leśnego. Wszystkie ich działania zostały skierowane do dzieci i młodzieży z Góry Motycznej.

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi
w dowolnym miejscu i czasie. Profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji z Zakładem, ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil można założyć podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub na stronie www.zus.pl

Jeśli zakładasz PUE on-line musisz wybrać sposób rejestracji:

 • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl),
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.

Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego
i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji na stronie www.zus.pl to w ciągu 7 dni musisz potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Oddział ZUS w Jaśle

Nazwa operacji:

„Zagospodarowanie zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin”

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę zabytkowego zespołu dworsko parkowego
w Straszęcinie.

Nazwa działania PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wartość projektu: 209 000,46 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 132 986,00 zł

Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa …

wtedy proste Dziękuję 

zawiera wszystko co chcemy wyrazić. 

 

Podziękowanie dla pracownika odchodzącego na emeryturę

W dniu 26 października 2022r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Wiesława Świętonia – pracownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, który  po ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka wyraził słowa uznania oraz podziękowanie za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej Gminy Żyraków .

„Chwile takie jak ta, powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, podsumowania. Chciałbym, by podsumowując swoją karierę, wziął Pan pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagał Pan służąc swoją  wiedzą i doświadczeniem.

Dziękuję za życzliwość, wsparcie i przyjaźń, jakiej wielu spośród nas doświadczyło,

za rzetelność, zdyscyplinowanie i profesjonalizm, z jakim wykonywał Pan swoją pracę.

 

Zapewniam,  że będzie Pan u nas zawsze mile widzianym gościem”.

 

Życząc dobrego zdrowia, pogody ducha i realizacji zamierzonych planów wręczył wspólnie z Zastępcą Wójta –  Grzegorzem Regułą kwiaty i okolicznościowy grawerton.

Więcej „Podziękowanie dla pracownika odchodzącego na emeryturę”

     W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianami do ustawy, Gmina Żyraków że od dnia 01 kwietnia 2020 roku  na terenie Gminy Żyraków zmieniła metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

wynosi:

 1.  stawka opłaty miesięcznej zbiórki selektywnej (segregacja)  wynosi za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość 23 złote (Uchwały Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XII/144/19).
 2.  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 69 zł miesięcznie od mieszkańca
 3. Mieszkańcy, którzy posiadają kompostowniki mogą dokonać odliczenia  w wysokości 2 złote miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach kwartalnych:

 • do 15 marca, 
 • do 15 czerwiec
 • do 15 września, 
 • do 15 grudnia

Wpłaty można dokonać w Kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy mieszkańców

Ważne!
Niezapłacone w terminie zobowiązanie pieniężne zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (D.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) podlega ściągnięciu  w postępowaniu egzekucyjnym. Brak uregulowania zaległości wskazanej w upomnieniu do którego zgodnie art. 15 § 2 w/w ustawy dodatkowo doliczane zostają koszty upomnienia w kwocie 16 zł będzie skutkować wystawieniem tytułu wykonawczego i skierowaniem sprawy do Urzędu Skarbowego.

W dniu 26 października br. w Woli Żyrakowskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej, w którym udział wzięło 39 osób.

Komisja w składzie: Pani Stefania Szuba – przewodnicząca komisji i polonistka, Pani Barbara Łukasik – muzyk i Pani Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, zgodnie z regulaminem przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA I

I miejsce – Izabela Kawalec, Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej,

II miejsce – Zuzanna Moskal, Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej,

III miejsce – Milena Syguła, Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej,

Wyróżnienie – Adrianna Dubiel, Szkoła Podstawowa w Zasowie,

Wyróżnienie – Gabriela Szacik, Zespół Szkół w Żyrakowie,

Wyróżnienie – Dominik Niemiec, Zespół Szkół w Straszęcinie.

Więcej „WYNIKI Gminnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej”

W dniu 26 października br. w Woli Żyrakowskiej odbył się Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Patriotycznej, w którym udział wzięło 42 solistów i 4 zespoły.

Komisja w składzie: Pani Barbara Łukasik – przewodnicząca komisji i muzyk, Pani Stefania Szuba – polonistka i Pani Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, zgodnie z regulaminem przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA I – soliści

I miejsce – Wiktoria Wawrzonek, Szkoła Podstawowa w Zasowie,

II miejsce – Lena Aleksandrowicz, Zespół Szkół w Bobrowej,

III miejsce – Lena Ciarra, Zespół Szkół w Żyrakowie,

Wyróżnienie – Oliwia Pyrchla, Zespół Szkół w Bobrowej.

Więcej „WYNIKI Gminnego Konkursu Pieśni Religijnej i Patriotycznej”

Wczorajsze spotkanie w Woli Żyrakowskiej związane z prezentacją III części publikacji pt. „Zajrzyjmy do historii – dzieje wsi Wola Żyrakowska” rozpoczęło się od otwarcia i poświęcenia nowego odcinka drogi gminnej w tejże miejscowości.

Całe wydarzenie poprowadziła Pani Aneta Niedzielska – Sołtys w Woli Żyrakowskiej oraz pomysłodawczyni powstania kolejnej publikacji o Woli Żyrakowskiej.

W przecięciu wstęgi na nowym odcinku drogi uczestniczyli: Pan Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków, Pan Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Pan Mariusz Dziadowiec – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie Pani Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków oraz Pani Aneta Niedzielska.

Następnie drogę poświęcił ks.Jakub Kulpa – Wikariusz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie.

W tym ważnym wydarzeniu dla Woli Żyrakowskiej oprócz wcześniej wymienionych osób uczestniczyli: Pan Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pani Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków, Pani Celina Byś – Skarbnik Gminy Żyraków oraz Radni Powiatowi – Pani Bożena Osocha, Pan Sławomir Łanucha, Pan Grzegorz Stec i Pan Paweł Jarosz, Radni Gminy Żyraków: Pan Jerzy Czerepak, Pan Wojciech Szaj, Pan Adam Strojek, Pan Zbigniew Waśko, Sołtysi Gminy Żyraków – Pan Tomasz Wolak i Pan Łukasz Poproch, Pani Danuta Klabacha – Prezes Banku Spółdzielczego w Woli Żyrakowskiej, Pani Elżbieta Ulak – Dyrektor Zespołu Szkół w Żyrakowie, Pani Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, Zarząd Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej”, Pani Ewelina Kuś – Zastępca kierownika ARMIR-u w Dębicy, Pan Adam Kaczor – pracownik Działu Inwestycji Urzędu Gminy oraz Członkinie KGW i Druhowie OSP w Woli Żyrakowskiej, a także mieszkańcy Woli Żyrakowskiej.

Wydarzenie uatrakcyjniła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Woli Żyrakowskiej: Mateusza Grycha, Hanny Wilk, Oliwii Bogdan i Nikodema Niedzielskiego.

Wydruk III części publikacji o Woli Żyrakowskiej zrealizowany został ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu pn. „Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych”. Z funduszy z projektu udało się wydrukować 110 egzemplarzy. Dodatkowe 70 egzemplarzy wydrukowane zostały dzięki sponsorom, a byli nimi: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie, Tomi Tomasz Dziadowiec, FHU Anna Dziurgot, Ogrody Serwis Maciej Sadowski, Ricard Edyta Kaczor, Waldemar Wójcik, Ryszard Szacik, Adam Zima oraz częściowe dofinansowanie z dotacji ARiMR dla KGW.  Nie byłoby publikacji gdyby nie wszystkie osoby, które zechciały współpracować, spisywać i opowiadać swoje przeżycia i wspomnienia. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla tych, bez których pomocy nie byłoby kolejnego wydania, a mianowicie: ks. Kazimierza Bonarka, ks. Józefa Dudka, Janiny Dziurgot, Jacka Malinowskiego, Katarzyny Słowik, Małgorzaty Czyżowskiej-Marszał, Lucyny Książek, Zofii Ciemiorek, Mirosława Bystrka, Zbigniewa Błońskiego, Heleny Ślęzak, Anety Niedzielskiej, Urszuli Bystrek, Marii Głowackiej, Agaty Wiercioch, Stanisławy Zawojowskiej, Krzysztofa Niedzielskiego, Anny Dziurgot, Edyty Kaczor, Marka Grycha, Kazimierza Gałdy, Józefa Kowalskiego i Stanisławy Świerk.

Dziękujemy i liczymy na kolejne wydanie!

Do góry

Skip to content