Jesteś tutaj:

Miesiąc: Sierpień 2020

Ponownie w trybie on-line, z powodu wciąż panującego zagrożenia Covid-19, odbyło się kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem było to spotkanie szkoleniowe, skierowane do zwycięzców tegorocznej edycji Programu, do których to należą:

Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica (projekt pt. „Ku pokrzepieniu serc”)

Stowarzyszenie CieKawka (projekt pt. „CieKawkowy powrót do twórczości PRL”)

Grupa nieformalna „Plastyczni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica (projekt pt. „Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa – Masz tę moc!”)

Koło Gospodyń Wiejskich w Słotowej (projekt pt. „Bliżej siebie”)

Grupa nieformalna „Miłośniczki Gminy Żyraków”, pod auspicjami Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie (projekt pt. „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”)

Koło Gospodyń Wiejskich w Srzegocicach (projekt pt. „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szanse dajmy”)

Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie” (projekt pt. „Koronawirusa pokonamy – bo o zdrowie dbamy”)

Grupa nieformalna „Nieformalni… ale aktywni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie (projekt pt. „Zachować pamięć”)

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej (projekt pt. „Pilzno Wczoraj i Dziś”)

Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie (projekt pt. „Adaś został strażakiem”)

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 sierpnia i trwało ponad godzinę. Składało się z dwóch części – pierwszej, w której członkowie zespołu „Działaj Lokalnie”, w składzie Paweł Werbowy, Paweł Ochab i Michał Podrazik, przedstawili główne założenia tegorocznej edycji Programu; i drugiej, przeznaczonej na pytania od uczestników i odpowiedzi ze strony członków zespołu.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu „Działaj Loklanie” można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Więcej „SPOTKANIE SZKOLENIOWE „DZIAŁAJ LOKALNIE””

W dniu 17 sierpnia 2020 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnacji polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. Wydanie publikacji pt. „Historia wsi Korzeniów na przestrzeni wieków. Ludzie związani z Korzeniowem”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

OGŁOSZENIE

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej zakończyło spotkania i warsztaty z uczestnikami projektu „Gmina Żyraków pachnąca ziołami”. Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Na przedostatnim spotkaniu uczestnicy mieli okazję posłuchać i dowiedzieć się więcej o zastosowaniu ziół w kosmetologii. Przedstawiona prezentacja multimedialna została przygotowana w ramach wolontariatu przez członka KGW Wola Żyrakowska.

Ostatnie zajęcia składały się z 2 etapów. Pierwszym etapem było spotkanie z dietetykiem, który opowiadał o komponowaniu ziół w dietach.
Natomiast 2 etap spotkania były to warsztaty kulinarne, na których zostały przygotowane zdrowe potrawy z wykorzystaniem ziół. Na bieżąco w trakcie zajęć Pani dietetyk opowiadała o ziołach i udzielała cennych wskazówek. Wszystkie potrawy zostały przygotowane w oparciu o zdrowe zasady odżywiania. Każda z nich zawierała w swoim składzie niezwykle zdrowe zioła. Poprawiły one smak dań.

Ostatnim etapem projektu będzie wydanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej we współpracy z Panią dietetyk z firmy Smak Zdrowia z Pustyni broszury zawierającej przepisy na zdrowe potrawy z ziołami.

Więcej „„Gmina Żyraków pachnąca ziołami””

            Z przyjemnością informujemy, że Gmina Żyraków jest realizatorem zadania pn.  „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie” mającego na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego.

            Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu dębickiego do wzięcia udziału w organizowanych bezpłatnych szkoleniach o tematyce samorządowo-obywatelskiej,  promocyjno-gospodarczej i ekologicznej:

  • „Jak Cię widzą tak Cię piszą – warsztaty medialne”
  • „Nie piszę, bo nie wiem – Piszę, bo wiem”
  • „Lider społeczny, a wybory tuż tuż”
  • „Zdrowo i ekologicznie – podkarpackie produkty regionalne i tradycyjne”

            Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na plakatach informacyjnych, na naszej stronie internetowej www.zyrakow.pl oraz na naszym profilu na Facebook’u.

            Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 146812819 lub poprzez e-mail: ckipzyrakow@gmail.com. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie drogą elektorniczną Karty Zgłoszenia lub dostarczenie jej osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137b (Dworek w Żyrakowie) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – do pobrania na stronie www.zyrakow.pl.

            Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie do 30 osób. W związku z tym będzie decydowac kolejność zgłoszeń.

            Szkolenia będą przeprowadzane w sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie, adres: 39-218 Straszęcin 113.  

 

Zapisz się – Nie czekaj!

Wykorzystaj nową wiedzę na rzecz innych i dla samego siebie!

 

Karta Zgłoszenia – Uniwersytet Samorządności 2020

Regulamin US 2020

W sobotę 15 sierpnia br. w Gminie Żyraków odbyły się Dożynki Parafialne. Każde sołectwo stanęło na wysokości zadania i w podziękowaniu za udany rok i hojne plony zaprezentowało piękne wieńce dożynkowe.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Więcej „Dożynki Parafialne 2020”

Dnia 11 sierpnia br. miało miejsce ważne dla naszej gminy wydarzenie – przekazanie promes na dotacje w wysokości do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. „Działaj Lokalnie” angażuje lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego, które przekłada się na podnoszenie poziomu lokalnego kapitału społecznego. Tegoroczna edycja Programu nakierowana jest na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19.

W związku z trwającą pandemią coroczna uroczysta gala nie doszła do skutku, natomiast pan Zbigniew Nosal – Prezes Dębickiego Klubu Biznesu – osobiście złożył na ręce pana Wójta Marka Rączki promesy wraz z certyfikatami lokalnego partnerstwa, które zawisną na ścianach Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W tym roku promesy na projekty otrzymały 3 następujące grupy nieformalne z terenu Gminy Żyraków:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie na projekt „Adaś został strażakiem”
  • Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Nieformalni… ale aktywni” na projekt „Zachować pamięć”
  • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Miłośniczki Gminy Żyraków” na projekt „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”

 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w lokalne inicjatywy na rzecz dobra społecznego.

Więcej „„Działaj Lokalnie””

Do góry