Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

W SKRÓCIE:

1. Wybierz temat (listę znajdziesz poniżej).

2. Zapoznaj się z wytycznymi.

3. Przygotuj i prześlij opracowanie tematu w wyznaczonym czasie.

4. Zdobywaj punkty i odbieraj nagrody główne oraz gwarantowane!

DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 21 stycznia 2022 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONKURSU: 27 marca 2022 r.

JAK GROMADZIĆ PUNKTY SZYBCIEJ?

Postaraj się:

 1. przedstawić zagadnienie w sposób wyczerpujący;
 2. pisać własnymi słowami (korzystamy z systemu antyplagiatowego) – kopiowanie fragmentów tekstów z internetu lub przepisywanie z książek jest zabronione;
 3. nie popełniać błędów;
 4. zadbać aby, Twój tekst był odpowiedniej długości (zawsze podajemy minimalną liczbę znaków dla danego opracowania).

Każda praca, zanim zostanie oceni

ona i opublikowana w serwisie Mathematics.live, jest sprawdzana przez nauczyciela matematyki. Może to potrwać kilka-kilkanaście dni od daty przesłania wypracowania.

NAGRODY

To Ty wybierasz, jaką nagrodę chcesz otrzymać! W konkursie Mistrz Matematyki określamy tylko wartość nagród głównych i gwarantowanych. Od Ciebie zależy, na co przeznaczysz te środki.

Nagradzamy pracowitość!

Za sprawą cennych nagród gwarantowanych możesz mieć pewność, że Twój wysiłek zostanie nagrodzony. Wystarczy osiągnąć określoną liczbę punktów, aby zagwarantować sobie nagrodę. Szczegóły .

 

14 stycznia 2022 r. odbyły się zawody w badmintona o Mistrzostwo WSzW w Rzeszowie. Miejscem rozgrywania zawodów był Zespół Szkół w Straszęcinie.

W zawodach wzięły udział reprezentacje: WSzW w Rzeszowie oraz podległych WKU: w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie oraz Sanoku.

Po zaciętej rywalizacji w turnieju indywidualnym najlepszy okazał się reprezentant WKU w Rzeszowie. Turniej deblowy wygrała reprezentacja WSzW w Rzeszowie.

Zawody zostały przeprowadzone w bardzo sportowej atmosferze, w której nie brakowało zaciętych pojedynków. Na zakończenie turnieju przedstawiciel Szefa WSzW w Rzeszowie wraz z Wójtem Gminy Żyraków wręczyli drużynom oraz zawodnikom pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Więcej „Powrót do zdrowia, powrót do pracy!”

 • RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach po 500 zł lub 1000 zł, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2022 roku  do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 2022 roku ZUS będzie realizował obsługę programu Rodzina 500+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat i również nie jest wliczane do dochodu.

Osoby, które obecnie otrzymują 500+ nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Miasta i gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. oraz będą obsługiwały wnioski złożone do końca 2021 roku.

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku rozpocznie się od 1 lutego 2022 r. Wnioski w ramach tego naboru trafią już do ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyznawał i wypłacał 500+ wyłącznie dla wniosków, które będą składane po raz pierwszy, np. w przypadku nowo narodzonych dzieci.

 • JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O RKO i 500+?

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć tylko elektronicznie:

– Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– przez bankowość elektroniczną,

– na portalu Emp@tia.

Świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i 500+ będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

Gmina Żyraków znalazła się wśród 21 liderów gmin i została wyróżniona w Rankingu Aktywności Powiatów i Gmin Podkarpacia w kategorii: „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” publikowanego w GC Nowiny. Wyboru dokonała Kapituła Rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Przy ocenie pod uwagę brano nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców. Podobne wyróżnienie otrzymała również Gmina Dębica oraz Gmina Ropczyce.

Do góry

Skip to content