Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI  UZDATNIANIA WODY W ŻYRAKOWIE

DOFINANSOWANIE: 7 410 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 9 999 039,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY

STYCZEŃ 2023

 

ZADANIE POLEGAŁO NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻYRAKOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ UZDATNIANIA WODY.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

NAZWA ZADANIA:

ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEGO PARKU W ZASOWIE

DOFINANSOWANIE: 483 056,33 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 492 914,63ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY

MARZEC 2024

 

W RAMACH ZADANIA ZOSTANIE WYBUDOWANE OGRODZENIE NA DŁUGOŚCI 400M WOKÓŁ ZABYTKOWEGO PARKU W ZASOWIE WRAZ Z BRAMĄ GŁÓWNĄ ORAZ BOCZNYMI BRAMAMI.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAM MALUCH + 2021

„GMINNY ŻŁOBEK W ŻYRAKOWIE, ZAWIERZBIE 62A, 39-204 ŻYRAKÓW ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA UTWORZONYCH DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R. W RAMACH PROGRAMU „MALUCH”, „MALUCH PLUS” LUB „MALUCH+” 45 MIEJSC  OPIEKI”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 43 200 zł

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2015-2020

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Straszęcinie 113

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym 

Planowane efekty:

  1. Rozwinięcie  pasji i zainteresowań seniorów.
  2. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów.
  3. Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych.
  4. Wsparcie terapeutyczne i prawne.
  5. Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do edukacji kulturalnej.
  6. Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych.

DOFINANSOWANIE 150 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 200 000 zł

Do góry

Skip to content