Jesteś tutaj:

Kategoria: Dla Rolnika

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 26 – 30 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Żyraków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych.
Wnioski wraz z kopią wniosku o jednolite płatności obszarowe na 2023 r. należy składać do 15.09.2023 r. drogą elektroniczną (EPUAP lub e-mail gmina@zyrakow.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie 39-204 Żyraków 137, (parter pok. Nr 2)
Do pobrania wniosek.

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są:

 • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
 • podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej,
 • członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach do głosowania.

Z listami wyborców można będzie zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie, Żyraków 137  pok. nr 17,  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.00  w terminie od 25 sierpnia 2023 r.

Rolnik spełniający jedno z powyższych kryteriów, może ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie kandydata,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • lista co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej popierających kandydata.

Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.piragro.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2023 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej Urządu Gminy w Żyrakowie, Żyraków 137 pok. nr 17, w godzinach pracy urzędu. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, który będzie trwać do 08.09.2023 r.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej www.piragro.pl w zakładce Wybory 2023.

Wójt Gminy Żyraków

przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

      Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

 • wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła,

Więcej „Rolniku złóż wniosek o zwrot akcyzy.”

Do góry

Skip to content