Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2022

Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj z perspektywy Twojej i Twojej społeczności, co zmieniło się na skutek pojawienia się uchodźców. Wybierz dowolną formę, np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub podobną objętość wpisów na blogu. Zależy nam na szczerości, dlatego wszystkim zainteresowanym gwarantujemy anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz społeczności lokalnych, w których pojawili się uchodźcy.

Wyślij pracę oraz dołącz skan/oryginał podpisanego oświadczenia oraz zgłoszenie konkursowe. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 510-989-136. Komplet dokumentów prześlij do 30 września 2022 r.

Więcej „Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki”

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż obecnie na terenie Gminy Żyraków wykonywane są następujące przeglądy:

  • Przeglądy gwarancyjne w instalacjach kolektorów słonecznych zrealizowanych w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  • Przeglądy gwarancyjne w instalacjach OZE tj. instalacjach fotowoltaicznych, instalacjach solarnych, pompach ciepła i kotłach na pellet, zrealizowanych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach partnerskich”.
  • Inspekcje – analiza technicznych możliwości montażu instalacji OZE, tj. pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, u mieszkańców, którzy podpisali umowy z Firmą Doeko Group sp. z o.o. na powyższe inspekcje.

Informujemy ponadto, iż wszystkie osoby przeprowadzające powyższe przeglądy mają upoważnienia wystawione przez Urząd Gminy w Żyrakowie na wykonanie w/w inspekcji.

Dnia 26 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół  w Żyrakowie odbył się Salon Ósmoklasisty. Pomysłodawcą projektu był Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy. Wydarzenie miało na celu prezentację uczniom Gminy Żyraków oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego. Przyszli absolwenci wszystkich szkół naszej gminy mieli okazję zebrać informacje dotyczące kształcenia w roku szkolnym 2022/2023 i obejrzeć film promujący szkoły. Była to też okazja, by zwycięzcy konkursu na najlepszy film promujący szkoły ponadpodstawowe odebrali nagrody z rąk starosty i wicestarosty.

Więcej „Salon Ósmoklasisty”

Szanowni Państwo,

W terminie od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”. Celem konkursu jest promocja piękna krajobrazu obszaru PROWENT, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” lub uczęszczającej do szkoły na tym obszarze. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

            Prace powinny przedstawiać ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu. Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres biura LGD PROWENT: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec w zaklejonych kopertach wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym w terminie do 20.05.2022 r. Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 17 773 18 90.

Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego

Gminny Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Ulubione wiersze tj. „Samochwała”, „Kłamczucha”, „Leń” czy „Na straganie” uczestnicy konkursu deklamowali dzisiaj na scenie Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. W turnieju udział wzięły 44 osoby, w tym w poszczególnych kategoriach: I  – 21 osób, II – 14 osób i  III – 9 osób.

Komisja w składzie:

  • Stefania Szuba – przewodnicząca komisji, polonistka,
  • Anna Glinka – członek komisji, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie,
  • Agnieszka Weryńska-Przybyś – członek komisji, pracownik Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,

zgodnie z wytycznymi regulaminu przyznała następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach:

 

KATEGORIA I – klasy 0-2

I miejsce – Zuzanna Moskal, Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej,

I miejsce – Zuzanna Szela, Zespół Szkół w Straszęcinie,

II miejsce – Gabriela Szacik, Zespół Szkół w Żyrakowie,

II miejsce – Zuzanna Podraza, Zespół Szkół w Żyrakowie,

III miejsce – Maja Przydzielska, Zespół Szkół w Straszęcinie,

III miejsce – Rita Aleksandrowicz, Zespół Szkół w Bobrowej,

Wyróżnienia:

  • Aniela Knap, Przedszkole w Woli Wielkiej,
  • Weronika Szerszeń, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,
  • Małgorzata Bugaj, Oddział Przedszkolny w Korzeniowie.

Więcej „Gminny Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy”

Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne o tematyce wielkanocnej (zwyczaje ludowe, baranki, pisanki, palmy ,zajączek, koszyczek wielkanocny, motywy świąteczne i inne),  wykonane z kolorowej bibuły techniką witrażu. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Żyrakowie, a koordynatorem Pani Barbara Różańska.

Na konkurs wpłynęło ogółem 188 prac z województwa podkarpackiego. Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach – biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność w wykonaniu pracy.

Komisja w składzie:

Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

Robert Paleczny – Wicedyrektor Zespołu  Szkół w Żyrakowie

po dokonaniu przeglądu prac nadesłanych online, przyznała następujące miejsca   i wyróżnienia:

 

 KATEGORIA I – klasy I-III

I miejsce – Oliwia Cygan, kl.III ZS Bobrowa, nauczyciel Barbara Kula

I miejsce – Aurelia Salomon, kl. II SP Niechobrz , nauczyciel Małgorzata Świder

I miejsce – Maja Baszczuk, kl. II SP Nr 6 Dębica, nauczyciel Halina Brotoń

II miejsce – Wiktoria Pietrucha, kl. II SP Góra Motyczna, nauczyciel Barbara Dziedzic – Gągol

II miejsce – Mikołaj Skowron, kl. III SP Bobrowa,  nauczyciel Barbara Kula

II miejsce – Milena Rak, kl. III SP Nr 2 Niechobrz, nauczyciel Lucyna Michalik

III miejsce – Jan Szady, kl. III SP nr 11 Mielec, nauczyciel Dorota Chomiuk i Iwona Dusza

III miejsce – Izabela Strzałka, kl. II SP Góra Motyczna, nauczyciel Barbara Dziedzic – Gągol

III miejsce – Franciszek Maroń, kl. I Społeczna SP Nr1 Rzeszów , nauczyciel Anna Czyrek

Wyróżnienie – Inez Dymek, kl.III Językowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon School w Dębicy

Wyróżnienie – Aldona Kurczyk, kl. III  ZS Bobrowa, nauczyciel Barbara Kula

Wyróżnienie – Zuzia Lew,  kl. III SP Nr 5 Rzeszów, nauczyciel Anna Sowiźrał i Małgorzata Stopyra

Wyróżnienie – Franciszek Kozek, kl. II SP Krzywa , nauczyciel Anita Idzik

Wyróżnienie – Wojciech Rogowski, kl. I SP Mokre , nauczyciel Alicja Derlęga

Więcej „Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego online pt. ,,Witraż Wielkanocny” pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie”

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

ANKIETA

Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania PROWENT

Do góry

Skip to content