Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2022

 

Żyrakowski Spichlerz Artystyczny w Dworku w Żyrakowie został bogato zapełniony, a to dzięki twórczości aż 25 artystów z Gminy Żyraków, którzy tutaj tworzyli i nadal tworzą. W najszerszym zakresie przedstawiony został dorobek artystów, których już z nami nie ma, a także wyeksponowane dziedziny artystyczne, które tkwią w skromnych zaciszach naszej gminy.

Efekty działań przerosły zamierzone oczekiwania, nie spodziewano się, że uda się zaangażować w ten projekt tak wiele osób, gdyż najpierw w każdej miejscowości Gminy Żyraków powstały grupy badawcze w celu poszukania i wskazania osób uzdolnionych artystycznie. Na tej wystawie dumnie zaprezentowano różnorodność sztuki w odsłonach malarstwa, rzeźby, poezji, grafiki i rękodzieła w postaci wyrobów szydełkowych, obrazów wykonanych haftem krzyżykowym, na nawet pierniki artystyczne dekorowane. Przedstawiono artystów zarówno znanych, jak i nieznanych, a niektóre dzieła są pierwszy raz eksponowane. Podczas wernisażu lokalni poeci – Zdzisław Gil z Bobrowej i Kamil Tarała deklamowali swoje wiersze.

Więcej „Wernisaż wystawy „Żyrakowski Spichlerz Artystyczny””

Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

 W związku ze zbilżającym się okresem zimowym przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązku:

odśnieżania chodników

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) – cyt. „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

odśnieżania dachów

Obowiązek ten wynika z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) –właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany m.in. cyt. „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury” , takich jak: m. in. intensywne opady atmosferyczne. Szczególną uwagę należy poświęcić dachom płaskim – wielkopowierzchniowym.

Zwracamy też uwagę na sople i nawisy śnieżne, zwisające z dachów budynków. stanowić one mogą śmiertelne zagrożenie dla nas wszystkich, dlatego w interesie każdego właściciela czy zarządcy budynku jest usuwanie tego typu niebezpieczeństw.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka wraz z Sołtysem wsi Góra Motyczna – Panią Danutą Sujdak i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej – Panią Dianą Wójcik odebrali nagrodę w Konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka”. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji pn. „Moja Smart Wieś Podkarpacka” organizowanej przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Dianie Wójcik i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej za przygotowanie prezentacji konkursowej.

Gmina Żyraków zajęła II miejsce w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym w kategorii Ogólnej Klasyfikacji Gmin za rok szkolny 2021/2022.
Nagrodę odebrał Zastępca Wójta Gminy Żyraków Grzegorz Reguła.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, nauczycielom i trenerom, którzy przyczynili się do zdobycia punktów i dzięki którym nasza gmina osiągnęła taki wynik.

Więcej „Nagroda dla Gminy Zyraków”

W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych
w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w  ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

17 października  2022 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, podmiotom współpracującym z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tego zadania.

Spotkanie poprowadził wicemarszałek Piotr  Pilch, który przypomniał, że idea prowadzenia kampanii wspierającej owadopylność poprzez sadzenie roślin miododajnych  zrodziła się w 2015 r., we współpracy Samorządu Województwa
z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, który reprezentował Prezes,  Pan Tadeusz Dylon.

W tym roku współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach zadania rozpoczął na podstawie podpisanego porozumienia Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu, który reprezentował  Pan Jan Sęk – Prezes Związku.

Realizacja tych działań oraz ich szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie przez Samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Marszałek Piotr Pilch podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie i podziękował Prezesowi, Panu Adamowi Skibie, który  wspiera Województwo Podkarpackie  w tych działaniach.

Więcej „Tegoroczna akcja sadzenia drzew rozpoczęta!”

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszęcinie odwiedziła w dniu 22 listopada 2022 r. szkoły podstawowe w Straszęcinie oraz Woli Wielkiej. Młodzież przedstawiła swoim rówieśnikom funkcjonowanie MDP, podzieliła się swoją wiedzą dotyczącą pierwszej pomocy prezentując prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. MDP założyła również konto w aplikacji TikTok, na którym publikują filmy pokazujące ich działalność.
Młodzież realizowała projekt pn. „Odnaleźć się w społeczeństwie – nie jesteście sami strażacy są z Wami” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami” Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa. Tikkurila Polska S.A.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że biuro UNHCR w Rzeszowie uruchomiło nowy program pomocy pieniężnej dla uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji na terenie województwa podkarpackiego.

Uprzejmie prosimy o Państwa wsparcie w identyfikacji uchodźców na terenie gminy Głogów Małopolski,  którzy mogą kwalifikować się do otrzymania pomocy pieniężnej od UNHCR (całkowita kwota zależy od liczby członków rodziny znajdujących się w Polsce, jest to 600-700PLN na osobę miesięcznie, przez 3 miesiące).

Aby uchodźcy byli brani pod uwagę przy przyznawaniu pomocy pieniężnej, referowane osoby muszą spełnić wszystkie trzy poziomy kryteriów podanych w załączonym dokumencie. W skrócie, kryteria otrzymania pomocy pieniężnej od UNHCR to:

  1. Uchodźcy, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku (np. posiadają PESEL UKR).
  2. Uchodźcy szczególnie podatni na zagrożenia (na przykład uchodźcy starsi niż 60 lat, kobiety w ciąży, uchodźcy z niepełnosprawnością lub poważną chorobą).
  3. Uchodźcy w trudnej sytuacji ekonomicznej (na przykład bezrobotni lub bez dochodu).

Każda rodzina uchodźcza musi złożyć wniosek osobiście w trakcie krótkiego wywiadu (około 30 minut) w celu ustalenia, czy spełniają kryteria kwalifikacyjne.

  1. Mieć przy sobie oficjalne dokumenty tożsamości (w tym paszport krajowy, krajowy numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru PESEL), a także dowód wjazdu do Polski.
  2. Przyprowadzić wszystkich członków swojej rodziny, którzy mieszkają w tym samym miejscu zakwaterowania w Polsce.
  3. Mieć przy sobie wszelkie dodatkowe dokumenty związane z trudną sytuacją danej osoby.

Wywiady będą przeprowadane przez oficjalnego partnera UNHCR Rzeszów, organizację CORE, w Debice, w dniu 24 listopada 2022 w godz.9.00 – 17.00 pos adresem – ul.Akademicka 12.

W przypadku uchodźców, którzy nie są fizycznie w stanie udać się pod podany adres, pracownicy UNHCR pojadą do nich i przeprowadzą wywiad osobiście. W takich przypadkach prosimy o odpowiedź bezpośrednio na ten adres e-mail, aby dokonać konkretnych ustaleń dla danej osoby lub rodziny. W czasie wywiadu zostaną również pobrane odciski palców aby uniknąć powielania zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z UNHCR pod numerem telefonu (prosimy dzwonić lub wysłać wiadomość SMS): + 48 734 827 830. Recepcjonista mówi po polsku, ukraińsku i angielsku.

Ze wyrazami szacunku i podziękowaniami za Państwa bezcenne wsparcie i współpracę,

UNHCR Pomoc Gotowkowa dla uchodzcow

UNHCR Polska

Biuro Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

Filia w Rzeszowie

podkarpackie@unhcr.org

Do góry

Skip to content