Aktualności

Szanowni Państwo,

przed nami jubileuszowa edycja największego w Europie turnieju dla dzieci, który już od prawie 20 lat gości na sportowej mapie Polski.

W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej do tej pory udział wzięło ponad 2 miliony piłkarek i piłkarzy. Chęć udziału drużyn dziewcząt i chłopców w XX edycji mogą zgłaszać opiekunowie, nauczyciele i trenerzy kolejnych ochotników.

Zapisy drużyn w kategorii wiekowej U-8, U-10 i U-12 potrwają do 30 września.

Będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie Państwo popularyzację piłki nożnej wśród najmłodszych, publikując informację o trwających zapisach do Turnieju. WIĘCEJ INFORMACJI

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Zespół turniejowy
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

W dniu 29 sierpnia 2019 roku w Dworku w Żyrakowie odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej “Ku czci pamięci miejsc historią wojny naznaczonych”. Ekspozycja upamietniająca 80-lecie wybuchu II wojny światowej na terenie dzisiejszej gminy Żyraków powstała z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyrakowskiej i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Wystawa jest pokłosiem warsztatów fotograficznych, których celem było uwiecznienie miejsc związanych z II wojną światową, pacyfikacji i ludzi, którzy wówczas zginęli lub ryzykując własne życie pomagali innym. Dodatkowo ekspozycja wzbogacona została o pamiątki rodzinne, zdjęcia i dokumenty, eksponaty militarne oraz poruszające historie pochodzące m.in. z pamiętnika Anny Węgrzyn czy też powieści Haliny Niziołek pt. “Pola zielone, wciąż widzę je…”. Większość zdjeć została po raz pierwsz zaprezentowana na wystawie, są to m.in. fotografie rodzin pomordowanych podczas pacyfikacji w Bobrowej i w Wiewiórce czy też fotografie osób odznaczonych tytułem “Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor CKiP Aneta Domaradzka, zaś słowo wstępu do wystawy przygotowała Agnieszka Weryńska – Przybyś. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Dyrektor Biura Podkarpacjiej Izby Rolniczej Wiesław Lada, Radny Gminy Żyraków i Prezes OSP w Bobrowej Tadeusz Orłowski,  Prezes OSP w Żyrakowie Krzysztof Moskal, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej Diana Wójcik, Sołtys Woli Żyrakowskiej Aneta Niedzielska, Prezes OSP w Woli Żyrakowskiej Przemysław Stachnik, Artur Getler z Muzeum Regionalnego w Dębicy, krewni osób zasłużonych podczas II wojny światowej, córka Jana Dziurgota – Janina Ferenc, siostry Stanisława Mroczki – Katarzyna Kopala i Stanisława Piękoś, zięć Władysławy Bartkowicz – Jan Chudy, Marzena Mordarska-Czuchra, Mieczysław Wójtowicz oraz uczestnicy warsztatów fotograficznych. Podczas otwarcia zostały wręczone podziękowania osobom, które wzięły udział w tworzeniu tej wystawy, a otrzymali je Jolanta Jaszcz, Halina Mikrut, Irena Tomaszewska, Wioletta Tomaszewska-Dec, Jan Chudy, Edward Cholewa, Andrzej Więś, Diana Wójcik oraz Marzena i Krzysztof Czuchrowie. Wójt Marek Rączka wręczył również dyplomy uczestnikom warsztatów fotograficznych, a odebrali je: Eliza Stachnik, Gabriela Niedzielska, Aleksandra Wszołek, Jakub Wszołek, Barbara Hajdon, Izabela Hajdon, Agata Wilk, Piotr Longosz, Andżelika Momola, Mateusz Dziadowiec i Magdalena Czaja. Bardzo dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy wszystkich do zwiedzania wystawy w godzinach pracy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Mamy nadzieję, że otwarta wystawa będzie przyczynkiem do pogłebiania historii naszego regionu.

27 sierpnia  w Bibliotece Publicznej w Górze Motycznej na zakończenie zajęć wakacyjnych dla dzieci odbył się piknik, w ramach udziału w akcji „Malowane Wakacje” zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z EWERRO Sp. z o.o. Na uroczystość przybyło liczne grono mieszkańców oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka, zastępca p. Grzegorz Reguła, Radna Powiatu P. Bożena Osocha,  Radny gminy p. Wojciech Szaj, Dyrektor ZS w Górze Motycznej p. Diana Wójcik, Sołtys wsi p. Danuta Sujdak, Prezes OSP p. Adam Kaczor, Naczelnik OSP p. Jacek Kubek, Opiekun Akademii Małego Strażaka  w Straszęcinie i Radna gminy p. Elżbieta Drąg oraz Panie z Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Górzanki”.

Więcej na stronach Biblioteki …

Podobnie jak w latach ubiegłych pragniemy zaprosić uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat do wzięcia udziału w „I Know America 2020”, ogólnopolskim konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Konkurs co roku organizuje Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Amerykańską Izbą Handlową.

 

Wysiłek się opłaca

Więcej „Zaprosznie do konkursu edukacyjnego I Know America 2020”

W dniu 1 września 2019 r. w Korzeniowie odbyły się obchody związane z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczął poczet sztandarowy, który reprezentowali Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Anny w Korzeniowie, Ochotnicze Straże Pożarne z Korzeniowa, Bobrowej, Góry Motycznej, Wiewiórki, Woli Wielkiej, Straszęcina, Zasowa, Nagoszyna, Żyrakowa i Woli Żyrakowskiej oraz Szkoła Podstawowa z Góry Motycznej. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. Roman Deszcz. Po mszy miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniowie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka przybliżając historię II wojny światowej, jak również przemawiał miłośnik historii regionalnej Mieczysław Wójtowicz. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty pod Grobem Dragona upamietniając tragiczne wydarzenia i oddając hołd poległym podczas wojny. W ceremonii uczestniczyli Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Sekretarz Gminy Marta Erazmus, Skarbnik Gminy Celina Byś, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie Maria Bodzioch, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kamil Wolski, Radni Rady Gminy w Żyrakowie Adam Strojek, Tadeusz Orłowski i Edward Szaj, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Aneta Domaradzka, Komendant Gminny OSP Marcin Świerk, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie Bożena Osocha, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej Diana Wójcik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie Małgorzata Morawczyńska, Sołtys Korzeniowa Agnieszka Leska, Sołtys Woli Wielkiej Halina Kuszowska oraz Sołtys Bobrowej Zuzanna Janora. Dziękujemy za przybycie oraz serdeczne podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia “Nasz Korzeniów” i Sołectwa Korzeniów za przygotowania i pomoc w orgaznizacji tych obchodów.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę 1 m 3 ścieków. Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki bytowe z naszych domów – nieczystości sanitarne : z kąpieli, mycia, prania i papier toaletowy z WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną inne odpady takie jak:

  • patyczki i waciki kosmetyczne, pieluchy jednorazowych, podpaski i wkładki higieniczne, tampony, nawilżane chusteczki i ręczniki papierowe itp.,
  • odpady organiczne (resztki jedzenia i odpadów kuchennych takich jak np. kości, obierki warzyw i owoców, oleje i tłuszcze, owoce i warzywa itp.),
  • zużyte: mopy, ścierki, szmaty, rajstopy, tekstylia, włókna itp.,
  • odpady: papierowe, z tworzyw sztucznych, szkła i metale takie jak: butelki, puszki, folie, elementy zabawek, zakrętki, kapsle itp.,
  • materiały budowlane, farby i lakiery itp.,
  • lekarstwa i materiały – lekarstwa i materiały opatrunkowe w tym: strzykawki, bandaże

Sami stwarzamy sobie PROBLEM.
Korzystajmy świadomie z kanalizacji i nie wrzucajmy w/w odpadów do sieci. Nie narażajmy się na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez usuwanie awarii polegającej na naprawie lub wymianie uszkodzonych pomp i konieczności angażowania specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci. Zatkane przewody i spiętrzenie ścieków w sieci i przyłączach kanalizacyjnych grożą zalaniem piwnic i niżej usytuowanych łazienek. Chrońmy siebie i nasze środowisko.
Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był możliwie najniższy.

Kampania informacyjna pod patronatem Wójta Gminy i Kierownika GZGK w Żyrakowie

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyraków umieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Straszęcin. Wykazy dotyczą działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków o powierzchni 2,4051 ha i 1,4616 ha, znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków oraz działki o powierzchni 0,10 ha.

Opisy działek: Nieruchomości niezabudowane, zlokalizowane w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica – Zachód. Teren płaski, pokryty trawą. Dojazd odbywa się drogą gminną, utwardzoną nawierzchnią bitumiczną. Działki zlokalizowane w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych i zabudowy usługowej. Nieruchomości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków obszaru „Park Przemysłowy – Straszęcin”.  Główne przeznaczenie: 2UP – teren zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, składów i magazynów.

Kliknij po szczegóły w ogłoszeniach …

Dożynki Powiatowe 25 sierpnia 2019r. – Straszęcin

    W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Straszęcinie odbyły się Dożynki Powiatowe – Święto Rolników, których współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Dębicy, Wójt Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Straszęcin, Zespół Szkół w Straszęcinie, Jednostki OSP z terenu gminy Żyraków oraz Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Żyraków. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., koncelebrowaną przez Proboszcza parafii Straszęcin ks. Bogusława Czecha, podczas której wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie dziękowali za tegoroczne plony. Więcej „Dożynki Powiatowe 2019”

Informacja prasowa

Stypendia mogą wyrównywać szanse, promować talenty czy wspierać rozwój nauki. Część stypendiów skierowana jest do uczniów, inne do studentów i naukowców, a jeszcze inne do osób wyróżniających się konkretnym talentem. Jak zatem prezentuje się system stypendialny w Polsce? Gdzie należy szukać informacji o stypendiach? Jakie są dobre wzorce realizacji programów stypendialnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w najnowszej publikacji portalu Moje Stypendium.

Broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób przedstawia wyniki badania programów stypendialnych w Polsce, które zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził w  2018 roku. Publikacja przybliża również sposoby działania wyjątkowych programów stypendialnych wyróżniających się wysokimi standardami realizacji oraz innowacyjnym podejściem.

W publikacji znajdują się:

  • podstawowe informacje o rynku stypendialnym w Polsce: o liczbie stypendiów, ich skali, adresatach i realizatorach programów stypendialnych;
  • opisy trzech innowacyjnych programów stypendialnych;
  • wskazówki, gdzie szukać dalszych informacji o stypendiach.

Publikacja została sfinansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Zapraszamy do lektury!

Więcej „Broszura informacyjna „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?””

Do góry