Aktualności

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Dietę wypłaca mężowi  zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, wystawionym przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej , albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Termin składania wniosków o wypłatę diety w Urzędzie Gminy w Żyrakowie  upływa w dniu 14 czerwca 2024r.  

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

Niezwykła uroczystość odbyła się w gminie Żyraków. Setne urodziny obchodziła pani Maria Ziobro z Woli Żyrakowskiej. Szacownej Jubilatce życzenia oraz okolicznościowy list gratulacyjny osobiście złożyli Marek Rączka – wójt Gminy Żyraków oraz Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta. Jubilatce gratulacje wraz z kwiatami i drobnym upominkiem złożyła również Pani Grażyna Kokoszka-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie oraz Lucyna Szymaszek – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrakowie.

Jubilatka z okazji setnych urodzin otrzymała również list gratulacyjny z Kancelarii Premiera. Pani Maria całe życie związana była z pracą w gospodarstwie rolnym, ciężko pracowała od najmłodszych lat. Po śmierci męża prawie 40 lat temu sama zajmowała się gospodarstwem. Pomimo trudnego życia i ciężkiej pracy Pani Marii nie tylko dopisuje zdrowie, dobra kondycja fizyczna ale również humor i pogoda ducha.  Wizyta u Pani Marii przebiegała w bardzo miłej atmosferze, był urodzinowy poczęstunek i opowieści m.in. o tym jak to dawniej pracowało się w polu i gospodarstwie.

Pani Maria sama świetnie sobie radzi w załatwianiu codziennych czynności, pozostaje jednak pod czujną opieką rodziny. Dziś już nie pracuje, choć lubi być pomocna w domu. Dziękuje Bogu za to, że dopisuje jej zdrowie i kondycja. Nie potrzebuje laski do chodzenia, bo jak mówi, że z laską to będzie wyglądać na „starą”.

Dzień swoich 100-tnych urodzin świętowała wraz z bliskimi i znajomymi na mszy św. zamówionej od mieszkańców Woli Żyrakowskiej i rodziny, a później w sali bankietowej Hotelu Millenium w Żyrakowie. Z okazji szacownego jubileuszu, życzymy Pani Marii dużo zdrowia i pogody ducha.

Więcej „100 lat Pani Marii Ziobro”

W dniu 2 czerwca 2024 r. w Woli Żyrakowskiej odbył się WRAK RACE – JEDZIEMY DLA KONRADA. Była to charytatywna impreza pełna emocji i akcji. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na wielką moc pomagania. Wyścigi wraków dostarczyły niezłą dawkę adrenaliny, a atrakcję towarzyszące stworzyły niesamowitą atmosferę. Nie zabrakło ciepłych posiłków, które przygotowały m.in. KGW „Bobrowianki” i KGW z Woli Żyrakowskiej. Pomoc w organizacji i kierowaniu ruchem zapewniły jednostki OSP z Bobrowej, Woli Żyrakowskiej i Żyrakowa. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, malowanie twarzy, popcorn i watę cukrową. Pomysłodawcami wydarzenia byli: Maciej Mądro oraz WRAK RACE Bobry Team, natomiast partnerami: Gmina Żyraków i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Należy zaznaczyć, że lista osób i firm zaangażowanych w organizację tego wydarzenia jest bardzo długa. Warto pomagać!

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r.

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
  3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  4. który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą; 
  5. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

WIĘCEJ

„Europa jest w nas!” – pod takim hasłem w dniu 26 maja 2024 r. odbył się Piknik Rodzinny w Woli Żyrakowskiej, a został zorganizowany z okazji Jubileuszu 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Impreza rozpoczęła się od animacji dla najmłodszych „Podróż przez Europę”. Następnie Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka oficjalnie rozpoczął piknik oraz powitał przybyłych gości i zaprosił do obejrzenia filmu promującego „Fundusze Europejskie w Gminie Żyraków”. Swoja obecnością zaszczycili nas: Krystyna Skowrońska – Posłanka na Sejm RP, Paweł Ciszczoń – Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego, Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Ewelina Kuś – Wicestarosta Powiatu Dębickiego, Danuta Klabacha – Prezes Banku Spółdzielczego w Żyrakowie oraz radni powiatu dębickiego, radni i sołtysi gminy Żyraków, a także kierownicy referatów Urzędu Gminy.

W ramach części artystycznej wystąpił Gminny Zespół Artystyczny „Po Naszemu” z przygotowanym repertuarem z okazji Dnia Matki oraz grupy rytmiczno-taneczne: „Bajeczne dzieciaki” ze Straszęcina oraz „Podwodny świat” z Bobrowej. Na scenie i przy scenie zaprezentowali się również: Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów, Sekcja Psów Ratowniczych przy OSP Chotowa, MDP Wola Żyrakowska oraz Gabinety Dietetyczne Bonne Sante Dębica. Wyczekiwanym punktem imprezy był koncert zespołu KORDIAN,  po którym odbyła się zabawa taneczna przy rytmach zespołu EFEKT.

Plac przy budynku CKiP w Woli Żyrakowskiej został bogato zapełniony licznymi atrakcjami i stoiskami, a wśród nich były: wystawa motocykli zabytkowych i sprzętu lotniczego, loty awionetką, stoiska KGW z Woli Żyrakowskiej i Żyrakowa, dmuchane zjeżdżalnie, warsztaty w Kąciku Artystycznym Świetlic Wiejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, mini tor przeszkód z prezentacją samochodu strażackiego dla najmłodszych, tor wyścigowy quadów dla dzieci – Moto Drift, stoisko KRUS, prezentacja Wojskowego Centrum Rekrutacji, Wojska Obrony Terytorialnej oraz dębickich saperów, stoiska elektronarzędzi firm Makita, Stihl i Dezako, replik broni ASG, Piekarni Szymaszek, sklepu Lewiatan oraz stoiska gastronomiczno-handlowe.

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej przygotowało pyszny poczęstunek dla zaproszonych gości, w tym stół z europejskimi daniami.

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyrakowskiej, zaś partnerami: Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej oraz Stowarzyszenie KGW w Żyrakowie. Wsparcie organizacyjne zapewniły również Jednostki OSP z Żyrakowa i Straszęcina.

Wydarzenie w części zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach projektu „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024 r.”.

Do góry

Skip to content