Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żyraków

– uczestniczący w Projekcie Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje, że w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji kotłów gazowych oraz węzłów cieplnych, po wyborze najkorzystniejszej oferty, wpłynęło odwołanie na wybór wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. W tej sytuacji z przykrością informujemy, że planowane na listopad br. montaże kotłów    w budynkach, gdzie występuje problem z dotychczasowym źródłem ciepła są niemożliwe z przyczyn niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz od Gmin.

Szacowany pierwotnie termin pierwszych montaży na II połowę listopada br. liczony był przy założeniu wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim umowy     do połowy listopada 2020 r.

W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zapewnić pierwszych montaży w planowanych terminach.

Wniesione odwołanie spowoduje przesunięcie terminu podpisana umowy z Wykonawcą o około 2 miesiące. Terminy te wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie postępowań przetargowych oraz terminów rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Po pierwsze, w przypadku wniesienia odwołania do KIO istnieje ustawowy zakaz podpisania umowy z wybranym wykonawcą dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez ten organ. A po drugie, w związku z pandemią średni czas oczekiwania na rozprawę przed KIO wydłużył się do około miesiąca (zamiast 14 dni jak dotychczas).

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość. Zaistniała sytuacja powstała z przyczyn obiektywnych niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gmin, tym niemniej przepraszamy za wszelkie niedogodności z nią związane.

Ze swojej strony Związek będzie czynił starania o maksymalne skrócenie terminu rozpatrzenia odwołania.

Ponadto przypominamy, że aby otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła, prace te winien dokonać wykonawca wybrany w drodze przetargu. W przypadku samodzielnego zakupu i wymiany kotła przez mieszkańca koszty te będą niekwalifikowane.

 

W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie ze względu na ograniczenia w czasie pandemii zorganizowało wirtualną akcję „Uczcijmy Święto Niepodległości”, w ramach której 11 listopada na profilu facebookowym publikowane były m.in. filmiki z występami Orkiestry Dętej Gminy Żyraków oraz liczne prezentacje przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Gminy Żyraków. Akcję rozpoczęto od własnoręcznego wykonania patriotycznego kotylionu. O godz. 12:00 przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Żyraków wspólnie został odśpiewany Hymn Polski. W ramach patriotycznego popołudnia uczestnicy akcji recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Ukazywały się również posty z wierszem czy dekoracjami w barwach narodowych.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom akcji „Uczcijmy Święto Niepodległości”: Grzegorzowi Stecowi i Orkiestrze Dętej Gminy Żyraków, Pani Izabeli Kramarczyk ze Świetlicy Wiejskiej w Woli Wielkiej, Pani Katarzynie Kępowicz ze Świetlicy Wiejskiej w Straszęcinie, Państwu Marii i Romualdowi Kozłowskim, Grupie 4 i 5 latków z Przedszkola w Bobrowej, Przedszkolakom i Uczniom klasy I, II i III ze SP w Górze Motycznej, Alicji Madej – SP w Woli Wielkiej, Marcelinie Pisarz – SP w Wiewiórce, Magdalenie Czerniak – SP w Korzeniowie, Katarzynie Żmudzie – SP w Woli Wielkiej, Kamili Krogulskiej – SP w Woli Wielkiej, Piotrowi Krogulskiemu – SP w Woli Wielkiej, Faustynie Ryczek – SP w Zasowie, Joannie Grześkiewicz – SP w Zasowie, Kalinie Grześkiewicz – SP w Zasowie, Natalii Strzelczyk – PP w Bobrowej oraz Karolinie i Radosławowi Wolakom – SP w Wiewiórce. Słowa podziękowań kierujemy również do nauczycieli i rodziców za zaangażowanie w przygotowanie dzieci: Pani Diany Wójcik, Pana Artura Czerniaka, Pani Eweliny Bizoń, Pani Anny Strzelczyk, Pani Moniki Ryczek, Pani Magdaleny Krogulskiej, Pana Marka Rudy, Pani Małgorzaty Siwuli, Pani Barbary Dziedzic-Gągol, Pani Małgorzaty Żabickiej, Pani Lidii Światowiec, Pani Agnieszki Zych, Pani Beaty Krasoń, Pana Mirosława Moździocha, Pani Doroty Zasadni i Pana Tomasza Wolaka.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości.

 

 

 

Do góry