Aktualności

W Górze Motycznej spotkały się całe pokolenia rodzin, by uczcić 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypominali miniony czas i ludzi – sprawców rzeczywistości, w której przyszło żyć współczesnym pokoleniom. Przywoływali pamięć o bohaterach walk o Polskę: Stanisława Mroczkę – podoficera Armii Krajowej, poległego w walce z batalionem SS w obronie Gumnisk, Józefa Dziurgota, starszego ułana 2 Korpusu Polskiego, żołnierza walczącego pod Monte Cassino, Jana Szubę, żołnierza AK, uczestnika akcji Burza, poległego w walce z  Niemcami i innych mieszkańców Góry Motycznej, którzy służyli Polsce, walcząc o jej suwerenność, ale również tych, którzy codzienną pracą budowali dobro wspólne Małej Ojczyzny.

„Postanowiliśmy jeszcze raz podkreślić, że święto niepodległości to radosne przeżywanie odzyskania wolności przez Polaków, dlatego w Górze Motycznej mieszkańcy całej gminy śpiewali radosne pieśni patriotyczne z Gminną Orkiestrą Dęta pod batutą Grzegorza Steca. ” – mówił Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Ziemia zadudniła i zatrzęsła się, bo z serc ponad 200 osób zgromadzonych na sali miejscowej szkoły wybrzmiały pieśni wszystkim znane. Dało się zauważyć w Górze Motycznej, że mieszkańcy gminy Żyraków dzisiaj podczas wspólnego świętowania chcą czuć się wspólnotą. Chcą razem śpiewać, razem przeżywać wyjątkowe chwile, razem świętować, razem chcą być częścią tych wydarzeń, stąd tak duże zangażowanie społecznosci lokalnej:  Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, Rady Rodziców tejże szkoły, Sołectwa Góry Motycznej, Parafii pw. Chrystusa Króla w Górze Motycznej, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki”, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Górze Motycznej Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Górze Motycznej. Wspierani przez CKiP w Żyrkowie i Gminną Orkiestrę Dętą pod batutą Grzegorza Steca twierdzą, że razem można góry przenosić. Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Wanda Ostafin z entuzjazmem definiowała współczesny patriotyzm, który odpowiada na codzienne wyzwania i realizuje codzienną pracą sny wielu pokoleń patriotów o budowaniu własnego suwerennego państwa. Mimo, że świąteczny ceremoniał nakłada na organizatorów określone zadania, to tu patos i powaga Święta Niepodległości mieszały się ze spontanicznością i entuzjazmem młodego pokolenia, które przy marszach patriotycznych tańczyło a pieśni i piosenki w ich wykonaniu zachwycały. Podczas obchodów Niepodległości można było zobaczyć wystawę prac Dany Poloniaszek.

Więcej „Lokalni bohaterowie w roli głównej”

 

 

Współczesna kultura nie jest przychylna poezji, bo bombardujące nas reklamy, dwudziestoczterogodzinne programy informacyjne uczyniły nas niewolnikami okradanymi z tego, co nie do odzyskania – czasu. Deficyt czasu to znamię XXI wieku, w którym nie ma miejsca na poezję, bo poezja to chwile refleksji i zadumy, które wymagają skupienia. Poezja stawia nowe pytania i próbuje na nie znaleźć odpowiedź, nawet jeśli to niemożliwe.  

Czy ktoś w dzisiejszych czasach wierzy w siłę poezji? Czyżby kochali ją sami twórcy? A może dostrzega się jej moc, jeśli Nobel przypadnie poecie. A jeśli jest potrzebna to komu i po co?  Na te pytania bez wątpienia znają odpowiedzi uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Działa mistrzów pod lupą – Wisława Szymborska 2019” pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Żyraków, który odbył się 7 listopada 2019r. w gościnnych progach restauracji Campari w Górze Motycznej.

Młodzi wykonawcy w lirykach Wisławy Szymborskiej  dostrzegli i docenili siłę poezji Noblistki, która w codziennej szarości świata odnajdywała piękno. Młodzi artyści udowodnili , że poezja pozwala odkryć swoje wnętrze. „Mówiąc językiem poezji, można wzbogacać i kształtować osobowość młodego człowieka” – podkreślała Anna Książek, jedna z grupy nieformalnej polonistów „Niektórzy”.

„Na początku było Słowo…” a poezja jest szczególnym  rodzajem słowa, które wybrzmiało podczas zmagań konkursowych. Najbardziej interesujące prezentacje spośród 59 uczestników wskazało jury w składzie: Dominika Migoń instruktor teatralny MOK Dębica, Grzegorz Stec – dyrygent, Stefania Szuba – animator kultury, polonistka,  Monika Biziuk – piosenkarka, są to: Julia Knych (ZS w Żyrakowie),  Aleksandra Szuban (SP Cmolas), Zuzanna Bernacka (SP Jasło),  Natalia Żegleń (SP Jasło), Zuzanna Czerniak (SP Korzeniów), Bartosz Kamiński (SP Pruchnik), Izabela Szymona (SP Góra Motyczna), Michał Wawrzonek (SP nr 8 Dębica), Klaudia Sak (ZS Nagoszyn), Aleksandra Świder (CKiB Gminy Dębica), Wiktoria Marek (SP Straszęcin), Marcelina Pisarz (SP Wiewiórka), Martyna Stec (SP Pruchnik), Ewelina Hanula (SP Jasło). 

Przedstawiciele organizatorów konkursu: Wójt Gminy Żyraków, grupa nieformalna polonistów „Niektórzy”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, Zespół Szkół w Nagoszynie, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie nie kryją zaskoczenia tak dużym zainteresowaniem konkursem i tak wysokim poziomem prezentacji konkursowych. 

Organizację konkursu dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gmina Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A

 

Pieniądze pozyskała grupa nieformalna polonistów „Niektórzy”, zaś realizacja działań odbywa się pod egidą CKiP w Żyrakowie. 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2018r. do listopada 2019r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:

  1. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:
  2. uczeń szkoły podstawowej,
  3. uczeń szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
  4. „Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej”:
  5. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

           O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 10 grudnia 2019 roku  w DKiK „Kosmos” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie

www.uwierzwsiebie.pl

 Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

Regulamin Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej

Formularz Wolontariusz Roku 2019 Ziemi Dębickiej

                                                                 Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”

 Marta Czekaj

Szanowni Państwo, już po godzinie 16:00 będzie można przejechać nowym mostem na Wisłoce.

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty i na zewnątrz

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ciągu pięciu lat na te działania przeznaczono ok. 400 tys. zł., przy czym środki na jego realizację w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚ i GW w Rzeszowie. Dzięki temu zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ponad 30 000 szt. sadzonek drzew miododajnych, między innymi: lip, akacji oraz klonów. Już niedługo zasadzone drzewa znacząco poprawią bazę pożytków dla pszczół oraz pozytywnie wpłyną na środowisko. Powodzenie akcji na tak szeroką skalę jest możliwe dzięki współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zrzeszającym koła pszczelarskie z regionu. Ubiegłoroczne działanie w tym zakresie, ze względu na ważną historycznie rocznicę odbyło się pod hasłem „100 drzew na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Dzięki temu zasadzono ponad 10 000 drzew miododajnych. W tym roku w ramach działania zakupiono 8 000 drzew. Są to lipy, klony i akacje, które zostaną posadzone na terenie województwa dzięki współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, oraz samorządami. Uczestnicy akcji, zgodnie z regulaminem zobowiązują się do udostępnienia terenu pod nasadzenia, przeprowadzenie akcji sadzenia drzew oraz dbanie o nie, aby miały odpowiednie warunki do wzrostu dla pożytku ludzi i środowiska. Podsumowując tegoroczne działania trzeba nadmienić, iż zaproszenie do udziału w akcji skierowano do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Do współpracy zgłosiły się 4 miasta na prawach powiatu, 11 powiatów, oraz 79 gmin – łącznie 94 jednostki samorządowe z Podkarpacia. Przekazano im prawie 5 000 drzew. Kolejne 3 000 drzew otrzymali członkowie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

Więcej „Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców””

W dniu 31.10.2019 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Otwartej Strefy Aktywności w Bobrowej. W ramach zadania wykonanego przez Gminę Żyraków urządzono plenerową siłownię i strefę relaksu.  W uroczystości oddania do użytku wzięli udział Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka, Zastępca Wójta Gminy Żyraków – Grzegorz Reguła, Radna Rady Gminy w Żyrakowie Halina Głowacka, Radny Rady Gminy Tadeusz Orłowski, Sołtys Wsi Bobrowa Zuzanna Janora, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Wartość inwestycji wynosiła 72 693,00 zł. z czego 25 tys. zł Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Malej Infrastruktury Sportu  i Rekreacji o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.

W ramach siłowni zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ramach strefy relaksu strefę wyposażono w ławeczki oraz stoliki do gry planszowej. Zadbano również o urządzenie terenu w zieleń poprzez nasadzenie krzewów i drzewek ozdobnych oraz trawników.

Więcej „Oddanie do użytku Strefy Aktywności!”

W dniu 16 października 2019 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Zasowie ogłoszono wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni”. Komisja w składzie: Agata Dziedzic – przewodnicząca komisji oraz członowie komisji Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz Krzysztof Pietrucha po obejrzeniu 131 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs, przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Więcej „„Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni””

Do góry