Aktualności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia przesyłamy w załączniku.

Więcej „Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

Więcej „Zgłoś „Społecznika Roku 2020””

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Więcej „„Polski Produkt Przyszłości””

5 września br. na placu przed budynkiem naszej remizy odbyło się uroczyste poświęcenie i oficjalne przekazanie do użytku nowo nabytych w ostatnim czasie samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP Nagoszyn oraz OSP Nagoszyn-Cieszęciny.

W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek, Wójt Gminy Żyraków a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka, Komendant Gminny OSP w Żyrakowie dh Marcin Świerk, który pełnił funkcję Dowódcy uroczystości, Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie dh Adam Kaczor, Radni Rady Gminy Żyraków na czele z Przewodniczącą Panią Marią Bodzioch, Sołtys sołectwa Nagoszyn Pani Stefania Grzyb, Proboszcz Parafii Nagoszyn ksiądz dr hab. Kazimierz Talarek, Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski oraz Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu OSP w Nagoszynie dh Kamil Wolski. Podkreślił, że dzień ten jest dniem szczególnym, jest to historyczna chwila dla strażaków ochotników, ale i mieszkańców sołectwa Nagoszyn. Wraz z Naczelnikiem OSP Nagoszyn-Cieszęciny podziękowali w imieniu obu jednostek oraz wszystkich mieszkańców Nagoszyna panu Wójtowi, jego Zastępcy oraz całej Radzie Gminy za przychylność, zaangażowanie i wypracowanie odpowiednich środków finansowych, dzięki którym można było w całości sfinansować zakup samochodu lekkiego marki Renault Master dla OSP Nagoszyn a poprzez ten zakup przekazać służący od 2012 roku w tej jednostce samochód Renault Traffic na wyposażenie jednostki z Cieszęcin.

Więcej „Uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku samochodów OSP”

Do góry