Aktualności

Ze względu na aktualne obostrzenia koncert odbędzie się przy
ograniczonej ilości miejsc w kościele. Z uwagi na to wydarzenie będzie
również transmitowane na żywo przez Telewizję Debica.TV.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA DLA WÓJTÓW / BURMISTRZÓW / PREZYDENTÓW MIAST

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

W celu realizacji dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki niezbędne jest podjęcie określonych działań przez gminy, podmioty prowadzące instytucje opieki i rodziców. Jest niezwykle ważne, aby rozpowszechnić informację o dofinansowaniu wśród podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia). Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

– dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

– dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,

– wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywana na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów i stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dostępna na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270.

Więcej „INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA”

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.

Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych!

Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to miesięcznie? A ile w roku?

Wyobraź sobie, że płacisz ryczałtową stawkę za 12 worków śmieci rocznie. Jeden miesięcznie. Jeśli przekroczysz ten limit, zapłacisz dopłatę za każdy dodatkowo wyrzucony worek. Co zrobisz, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci? W tej grze zdobędziesz punkty albo zmniejszając ich ilość albo oddając jak najwięcej do recyklingu. A najlepsi mogą otrzymać tytuł „Ambasadora sortowania”….

Więcej „VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2022”

Anna Dziedzic – wieloletnia mieszkanka gminy Żyraków oraz druhna OSP Wola Wielka, obecnie pracująca w szeregach Państwowej Straż Pożarnej potrzebuje wsparcia w odbudowie domu po pożarze. Anna przez wiele lat działała społecznie w szeregach OSP niosąc pomoc innym. Teraz sama jej potrzebuje. W noc wigilijną doszło do pożaru w domu pod Warszawą, w którym zamieszkiwała wraz z narzeczonym – funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Para uruchomiła zbiórkę na portalu zrzutka.pl, aby zebrać środki niezbędne do odbudowy zniszczonego domu. Pogorzelcy są wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę.

LINK DO ZBIÓRKI

(https://zrzutka.pl/7h3gtj)

 

17 grudnia br. w Zespole Szkół w Żyrakowie Wójt Gminy Żyraków wręczył nagrody uczniom z Gminy Żyraków za zdobycie wyróżnień w Konkursie Plastycznym w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:

W kategorii klas I-IV szkół podstawowych:

1) Eryk Kwolek – Szkoła Podstawowa w Straszęcinie

2) Martyna Kulas – Szkoła Podstawowa w Zasowie

W kategorii klas V-VIII szkół podstawowych:

1) Hania Wilk – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

2) Lena Rachwał – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

Gratulujemy!!!

Więcej „Podsumowanie Konkursu Plastycznego w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki””

Do góry

Skip to content