Solidarni z Ukrainą

Aktualności

Po trudach związanych z pandemią COVID-19 i przeciwnościami losu w końcu się udało. W sobotnie popołudnie 11 czerwca Jednostka OSP Straszęcin wspólnie z OSP Korzeniów mogła świętować poświęcenie samochodów ratowniczo-gaśniczych pozyskanych w ubiegłym roku.

Wśród zaproszonych gości byli obecni:

– Kapelan Powiatowy ZOSP RP w Dębicy ks. Józef Jasiurkowski

– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek

– Prezes Powiatowy ZOSP RP w Dębicy dh Stanisław Bryg

– Wójt Gminy Żyraków a zarazem Prezes Gminny ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka

– Zastępca Wójta Gminy Żyraków Pan Grzegorz Reguła

– Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Krems an der Donau z Austrii na czele z Zastępcą Komendanta Andreasem Herndlerem

– Przedstawiciele Rady Gminy Żyraków na czele z Przewodniczącą Panią Marią Bodzioch

– Proboszcz Parafii Straszęcin ks. Bogusław Czech

– Proboszcz Parafii Korzeniów ks. Piotr Machnik

– Dyrektor Szkoły w Straszęcinie Pani Alicja Błońska

– Dyrektor Szkoły w Korzeniowe Pani Małgorzata Morawczyńska

– Dyrektor CKiP w Żyrakowie Pani Aneta Domaradzka

– Przedstawiciele firm wspierających nasze jednostki.

Więcej „Uroczyste poświęcenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Straszęcin i Korzeniów”

Uroczystość nadania
Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej imienia
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz jubileusz 90 – lecia szkolnictwa w Woli Wielkiej

„Czas to miłość (…)

Jeżeli cokolwiek  warto na świecie czynić,

to tylko jedno – miłować.”
bł. kard. S. Wyszyński

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej w tym roku skończyła 90 lat, ale dopiero dzień
4 czerwca 2022 roku zapisał się złotymi literami na kartach jej historii. Był to bowiem dzień wyjątkowy, taki, który zdarza się tylko raz – dzień nadania imienia i otrzymania sztandaru.
Uroczystość nadania imienia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Straszęcinie.  Koncelebrował ją ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż w asyście księży: ks. dziekana Jana Krupy, proboszcza parafii Straszęcin ks. prałata Bogusława Czecha, sekretarza ks. Ryszarda Nowaka. W świątyni licznie zgromadzili się honorowi goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

W przepięknej homilii ksiądz biskup wspominał bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wskazywał wartości, którym był wierny przez całe życie. Zaapelował do uczniów, aby starali się brać z niego przykład. Mieszkańcom Woli Wielkiej oraz całej społeczności szkolnej pogratulował wyboru patrona szkoły. Wszyscy obecni w świątyni z wielkim wzruszeniem
i przejęciem wysłuchali słów księdza biskupa. Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie sztandaru szkoły.

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy zgromadzeni udali się do budynku szkoły w Woli Wielkiej. Tam też rozpoczęła się druga część uroczystości.

Rozpoczęła ją pani Dyrektor Urszula Dydo, która serdecznie powitała przybyłych na uroczystość szacownych Gości: p. Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 w Rzeszowie, księdza Biskupa Andrzeja Jeża, ks. Dziekana dekanatu Dębica- Zachód Jana Krupę, ks. Proboszcza Bogusława Czecha, księży rodaków: ks. dr Sebastiana Musiała, księży, którzy  pracowali  w naszej szkole: ks. Piotra Wawrzyniaka, ks. Krzysztofa Czaję, kapłanów parafii Straszęcin: ks. Bernarda Budacza, ks. Pawła Strzygła i   ks. Oskara Leśniaka, siostrę Ewę Borek ze Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego Sacre Coeur, starszego wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – p. Wandę Ostafin, przedstawicieli Władz Gminy i Powiatu: p. Marka Rączkę – Wójta Gminy Żyraków,
a zarazem współgospodarza dzisiejszej uroczystości, p. Piotra Chęćka – Starostę Powiatu Dębickiego,  p. Jana Janigę Wójta Gminy Jodłowa, p. Mirosława Perza – Sekretarza  Gminy Czarna, Z-ca wójta Gminy Żyraków p. G. Regułę z małżonką, Radnych Powiatowych 
p. Grzegorza Steca, p. Pawła Jarosza,  Radę Gminy w Żyrakowie na czele z przewodniczącą p. M. Bodzioch, p. Leszka Połomskiego – Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Żyrakowie,   Przewodniczącą Gminy Czarna
p. Anetę Feret, Prezesa BS w Żyrakowie p. D. Klabacha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w Żyrakowie p Janusza Duślaka, byłego Wójta Gminy Żyraków Krzysztofa Moskala, Sekretarza Gminy Żyraków p. Martę Erazmus oraz Skarbnika p. Celinę Byś, Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie p. Anetę Domaradzką wraz z Pracownikami, Fundatorów sztandaru i Sponsorów dzisiejszej uroczystości, Prezesa Pex Pool w Dębicy
p. Katarzynę Weryńską –Kania, Prezesa Unidex w Straszęcinie p. Jana Kanię, Dyrektorów szkół, przedszkoli z terenu Gminy Żyraków, Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żyrakowie, Dyrygenta i Członków  orkiestry dętej  Gminy Żyraków, Przedstawicieli lokalnych mediów, Sołtysów z Gminy Żyraków na czele
z Sołtysem Woli Wielkiej p. H. Kuszowską, Prezesów Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Żyraków, Prezesa Gminnego Zarządu OSP
p. Marcina Świerka, Prezesa OSP z Woli Wielkiej p. Andrzeja Szymaszka wraz z Zarządem
i Druhami, Prezesa Stowarzyszenia KGW „Wolanki” p. H. Kuszowską oraz Członkinie koła, Radę Sołecką Woli Wielkiej, Prezesa Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej”
p. Anetę Serafin, Radę Rodziców na czele z Przewodnicząca p. Agatę Nowakowską, Nauczycieli czynnych i emerytów, Pracowników szkoły oraz Uczniów i Absolwentów naszej placówki oraz licznie przybyłych Mieszkańców Woli Wielkiej.

Do przekazania sztandaru ufundowanego przez Darczyńców, Przyjaciół Szkoły oraz Rodziców wystąpił poczet sztandarowy rodziców w składzie: chorąży – p. Marek Krogulski, asysta – p. Edyta Lisowska i p. Helena Kawalec. Przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano Hymn Polski. Opiekunowie przekazali sztandar Pani Dyrektor, która dziękując za ten cenny dar, zapewniła, że „jest on symbolem tych wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia”. Następnie wypowiadając słowa: „Drodzy Uczniowie. Przekazuję w wasze ręce Sztandar- symbol tradycji. Czcijcie go, dbajcie o niego i strzeżcie jego honoru. Niech ten sztandar będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Niech zawsze wasze zachowanie i praca będą godne Patrona naszej szkoły. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości.”– oddała go w ręce uczniów. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej stanowili: chorąży – Przemysław Kułak, asysta – Amelia Konieczny i Karolina Niemiec. Następnie przedstawiciele  klas I-VIII: Natalia Czerwiec, Filip Machaj, Zofia Bielatowicz, Milena Rogowska, Julia Czerwiec, Kacper Mika, Kamila Litwa i Kornelia Połchowska w imieniu wszystkich uczniów złożyli ślubowanie na wierność sztandarowi szkoły. Cała społeczność uczniowska odśpiewała hymn szkoły, napisany przez p. Artura Czerniaka.

Kolejnym akcentem uroczystości było zaprezentowanie nowego sztandaru przez panie prowadzące uroczystość: Annę Czerniak i Barbarę Polniaszek.

Po wyprowadzeniu sztandaru Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków, pani Maria Bodzioch odczytała uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej imienia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uroczyście przekazała ją na ręce Pani Dyrektor.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość obecnej chwili, krótko przedstawiła historię szkoły oraz opis działań przygotowujących społeczność szkolną do nadania nowego imienia: „Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu społeczności szkolnej. Została ona podjęta wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz całą społecznością Woli Wielkiej. Dnia 25 listopada 2021r. odbyły się wybory patrona szkoły. To właśnie tego dnia zdecydowano, że pójdziemy drogą wartości Kardynała. Nasza praca wychowawcza i nasz kalendarz działań związanych z nadaniem imienia  ukierunkowany został na przybliżenie postaci przyszłego patrona i jego nauczania.”

Uzasadniła wybór bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Patrona naszej szkoły: „Najważniejsze wartości wynikające z nauki bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zdecydowały o jego wyborze na Patrona szkoły to troska o godność człowieka, wartość rodziny i umiłowanie ojczyzny. Ksiądz Prymas to człowiek niezłomny o wielkiej mądrości, prawym sumieniu i bogatej osobowości, który pozostawił po sobie przeogromną skarbnicę idei, myśli i uczuć. Jako nauczyciele i rodzice uważamy, że warto opierać wychowanie młodych pokoleń na mocnym fundamencie i korzystać z dziedzictwa pozostawionego przez wielkich ludzi – taką postacią był i jest nasz Patron.

W dzisiejszych czasach, często w ferworze codziennych obowiązków i zmagań z przeciwnościami losu, gubimy podstawowe wartości, stąd słowa Prymasa Tysiąclecia, by „prawdę czynić z miłością” uczą nas szacunku dla drugiego człowieka oraz otwierają nasze serca na to, co dobre i wartościowe. Jesteśmy nauczycielami jedni dla drugich w każdej chwili naszego życia. Przedmiotem nauki jest nie tylko wiedza, ale także a może przede wszystkim umiejętność życia w społeczeństwie.

Ksiądz Prymas żył w trudnych czasach. był wyznawcą i obrońcą wiary,  z całą otwartością, gotowością do strzeżenia prawdy i dobra. Każde czasy są na swój sposób trudne. Nasi uczniowie zderzają się z innym przeciwnikiem. Jest nim otaczający świat pełen wydaje się nieograniczonych możliwości, a jednak pułapek i pustych dróg. Pragniemy dać im skuteczny klucz do odszyfrowania tego co dobre i co złe. Tym kluczem są podstawowe zasady etyczne. Ufamy, że autorytet i wzorzec osoby Prymasa Tysiąclecia pomoże wychować naszych uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi. Wierzymy w to, że nasz Patron – Ks. Kardynał Stefan Wyszyński będzie pomagał nam, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej wybierać właściwe ścieżki, kierował nas będzie ku dobru i otaczał swoją wyjątkową, ojcowską opieką.”

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, którzy składali życzenia, gratulowali i wyrażali swoje uznanie. Głos zabrali goście: Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Dębickiego – p. Piotr Chęciek,  Wójt Gminy Żyraków – p. Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy – p. Maria Bodzioch.
List gratulacyjny z okazji Uroczystości Nadania Szkole Imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przesłał także Poseł Kazimierz Moskal.

W swoich przemówieniach składali na ręce pani Dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji.

Więcej

W dniu 10 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz odbył się Finał polsko-ukraińskiego konkursu wiedzy historycznej „Wspólne Dziedzictwo”. Pomimo trwającej wojny na Ukrainie udało się przeprowadzić konkurs, który był planowany na kilka tygodni wcześniej.

Najpierw przeprowadzone zostały eliminacje, które odbyły się w Gminie Żyraków, Pilzno i Brzostek oraz w ukraińskich gromadach Baturyn, Pliszki, Mena i Sośnica.

Drużyna z Gminy Żyraków w składzie: Klaudia Sak, Oskar Tylec oraz Aleksander Lisowski zajęła piąte miejsce. Najwyżej uplasowała się drużyna z Brzostka. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Meny, a trzecie Pilzna. Na czwartym ex aequo uplasowały się drużyny Baturyn/Pliszki oraz z Sośnicy. Serdecznie gratulujemy.

Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Miasta Pilzno Ewa Gołębiowska, Burmistrz Miasta Brzostek Wojciech Staniszewski Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka z Żyrakowa.

Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie 11 czerwca 2022 r. gościło w Pilźnie i z pięknym stoiskiem reprezentowało Gminę Żyraków podczas Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Zawisłocze Pilźnieńskie w Mokrzcu.

W dniach 4-5.06.2022 w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół w badmintonie. Rywalizowano w kategoriach: Igrzysk Dzieci (do VI klasy),  Igrzysk Młodzieży Szkolnej (VII-VIII klasa) oraz Licealiady (szkoła średnia). W zawodach udział brały najlepsze szkoły z poszczególnych województw wyłonione drogą eliminacji . Szkoła ze Straszęcina jako mistrz naszego województwa wystartowała w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej wśród chłopców i spisała się bardzo dobrze. SP Straszęcin zeprezentowali: Bartosz Kufel i Mikołaj Krystek. W pierwszej fazie grupowej nasi uczniowie ulegli 2:3 PSP 19 Kędzierzyn-Koźle oraz wygrali 5:0 z ZS Juchnowiec Górny awansując do kolejnej rundy. W drugiej fazie grupowej pokonali kolejno ZSOMS 3  Białystok 3:1 oraz SP 126 Kraków 5:0 awansując do półfinału. W meczu o finał również okazali się lepsi od SP 3 Władysławowo wygrywając zdecydowanie 3:0 awansując do finału. W meczu o „złoto” nasi chłopcy ulegli ponownie PSP 19 Kędzierzyn-Koźle 0:3 zajmując ostatecznie bardzo dobre II miejsce z tytułem Wicemistrzów Polski Szkół w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wielkie Gratulacje dla Bartosza Kufla i Mikołaja Krystka !!!

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Żyraków

uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, zrealizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Gmina Żyraków uprzejmie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

W związku z powyższym, na podstawie zapisów § 6 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów. Tak więc od dnia 15.06.2022 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców. Przejście prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony.

Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności instalacji kolektorów słonecznych w Urzędzie Gminy Żyraków w dniach 13.06.2022r. – 30.06.2022r., pok. Nr 2, w godzinach pracy Urzędu.

Do góry

Skip to content