Aktualności

Żyraków , dnia 16 czerwca 2020 rok

         Zwołuję I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żyraków

na dzień 18 czerwca /czwartek / 2020 r.

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych od nr 1 do nr 7 odbędzie się o godz. 11.00

Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych  od nr 8 do nr 14 odbędzie się o godz. 14.00

Poniższe prezentacje stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Przedmiotem posiedzenia będą wybory przewodniczącego OKW i jego zastępcy. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień członków OKW  i sprawy organizacyjne oraz przygotowanie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w obwodach.

 

Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.

Więcej „I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żyraków”

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Więcej „Powszechny Spis Rolny 2020.”

Procedura naboru kandydatów

 na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej „Uwaga! Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.”

Działka inwestycyjna Straszęcin

Strefa Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków

Straszęcin / gmina Żyraków / województwo podkarpackie

zobacz na mapie

700 000 zł*

1,4616 ha

*cena wywoławcza netto. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć 23% podatku VAT.

źródło: debica.tv

 

Rodzaj działki: Dojazd: Kształt: Media:
inwestycyjna droga asfaltowa nieregularny brak

Szczegóły ogłoszenia

Więcej „Działka inwestycyjna Straszęcin Strefa Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków”

Informuje się mieszkańców,

że  dzień 12 czerwca 2020r.

jest dniem wolnym od pracy

 w Urzędzie  Gminy w Żyrakowie,

w zamian za dzień 15 sierpnia 2020r. święto przypadające w sobotę.

W urzędzie zapewniony jest dyżur w godz. 700-1500 w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów

 do obwodowych komisji wyborczych.

Do góry