Aktualności

19 listopada 2022 r. na terenie miejscowości Nagoszyn odbyły się Gminne Ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzięło w nich udział 11 jednostek OSP z gminy Żyraków tj.  OSP KSRG Nagoszyn, OSP KSRG Straszęcin, OSP KSRG Żyraków, OSP Bobrowa, OSP Bobrowa Wola, OSP Góra Motyczna, OSP Korzeniów, OSP Nagoszyn-Cieszęciny, OSP Wiewiórka, OSP Wola Żyrakowska, OSP Zasów.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP KSRG i OSP
z poza systemu do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru budynków, prowadzenia działań podczas wypadków komunikacji drogowej, doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie
i doskonalenie systemów alarmowania i łączności radiowej.

Manewry składały się z dwóch epizodów. Pierwsze założenie zakładało wypadek komunikacyjny samochodów osobowych z ciągnikiem rolniczym, gdzie głównym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ugaszenie pożaru samochodów, wykonanie dostępu do osób poszkodowanych, wydobycie poszkodowanych z pojazdów, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz poszukiwania osoby, która oddaliła się z miejsca zdarzenia.

Drugie założenie zakładało pożar budynku, jaki został spowodowany w skutek nieostrożności jednego z mieszkańców, który spalał pozostałości roślinne i budowlane. Pożar szybko rozprzestrzenił się na sąsiadujący budynek. W pomieszczeniach objętych pożarem przebywało kilka osób. Działania jednostek OSP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku, wprowadzeniu rot zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu dróg oddechowych celem ewakuacji osób, odnalezieniu i zabezpieczeniu butli z gazem oraz zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru.

Więcej „Gminne ćwiczenia jednostek OSP”

Dzięki głosom naszych mieszkańców gmina Żyraków otrzymała maszt z flagą RP w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Maszt został zamontowany na Rynku w miejscowości Żyraków.

Jest to maszt z flagą Rzeczpospolitej Polskiej, upamiętniający zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zabiegali o pozyskanie dofinansowania w ramach tego ogólnopolskiego projektu.

Zakup oraz montaż masztu z flagą RP został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem głównym projektu “Pod biało-czerwoną” jest zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców. Honorowanie Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcanie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku, gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

 

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

W dniu 11 listopada br. uroczyste obchody z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny celebrował ks. Prałat Józef Jasiurkowski. Dalsza część uroczystości odbyła się na Rynku w Żyrakowie, gdzie nastąpiło podniesienie flagi na maszt i jego poświęcenie. Następnie Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka powitał wszystkich zgromadzonych i wygłosił przemówienie na temat symboli narodowych i silnej więzi Polaków z Ojczyzną. Kolejno zostały złożone wiązanki pod masztem przez Posła na Sejm Kazimierza Moskala, władze Gminy Żyraków w osobach Wójta Marka Rączki, Zastępcy Grzegorza Reguły i Sekretarz Pani Marty Erazmus oraz Radę Gminy Żyraków reprezentowaną przez Przewodniczącą Panią Marię Bodzioch i Wiceprzewodniczących – Mariusza Dziadowca i Kamila Wolskiego. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również: Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica, Wiesław Lada – Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pani Celina Byś – Skarbnik Gminy Żyraków, Radni Powiatowi oraz Radni i Sołtysi Gminy Żyraków, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Kierownicy referatów Urzędu Gminy, a także Dyrektorzy szkół podstawowych. 

Całej uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod batutą Prezesa Grzegorza Steca, która na zakończenie zagrała Koncert Patriotyczny.

W obchodach udział wzięły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żyraków dowodzone przez dh Marcina Świerka, a także szkół z Góry Motycznej, Zasowa, Woli Wielkiej i Straszęcina oraz organizacji politycznej PSL z Wiewiórki.

Maszt z flagą Rzeczpospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Na wydarzenie zaprosił Wójt Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami byli Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Pierwszego października ruszyła kampania edukacyjna „Nowoczesny Senior” w ramach 4. edycji Digital Festival. Bezpłatna wersja książki, która wprowadza seniorów w świat nowych technologii trafiła do blisko tysiąca Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Kół Gospodyń Wiejskich i bibliotek. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa skierowana do osób starszych, które chcą nauczyć się korzystać z internetu.

Pandemia COVID-19 udowodniła, że technologie pozwalają na nieograniczone możliwości wymiany informacji nie tylko z rodziną, lekarzem czy bankiem, lecz także z całym światem. Przez ostatnie dwa lata przekonaliśmy się, że innowacje pomagają walczyć z samotnością, ułatwiają codzienne funkcjonowanie i dbanie o zdrowie. Aby skutecznie z nich korzystać potrzebujemy cyfrowych kompetencji – w tym obszarze wiele do nadrobienia ma szczególnie najstarsza grupa Polaków. Badania potwierdzają, że wiek jest podstawowym czynnikiem wykluczenia cyfrowego. Aż 70 proc. osób w wieku 60+ w Polsce w ogóle nie korzysta z internetu.

– Jak pokazują badania, które przeprowadziliśmy, seniorzy chcą być przede wszystkim niezależni – zarówno w codziennych sprawach, jak i finansowo. Podobnie jak nieco młodsi konsumenci, chcieliby być niezależni, samodzielni i samowystarczalni. Pomoc ze strony bliskich może być mile widzianym dodatkiem, ale nie chcą obarczać sobą innych – podkreśla Igor Zacharjasz, dyrektor ds. rozwiązań dla kanałów cyfrowych i innowacji w dziale rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej Visa Poland.

Dlatego Fundacja Digital Poland, z pomocą ekspertów, opracowała trzecią edycję 140-stronicowej publikacji „Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie”, która wprowadza starsze pokolenia w wirtualną rzeczywistość. Aby dotrzeć do jak największej liczby cyfrowo wykluczonych osób publikacją ukazała się również w wersji papierowej. Dzięki książce wszyscy bez wyjątku będą mogli nauczyć się mądrego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Więcej „Seniorze, przygotuj się na więcej! Trwa ogólnopolska kampania edukacyjna Nowoczesny Senior”

Do góry

Skip to content