Aktualności

plakat

W tym roku wydarzenie nabiera szczególnego charakteru – świętujemy jubileusz 30-lecia akcji w Polsce! Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem: „Sprzątanie świata łączy ludzi”

Akcja Sprzątania Świata w Gminie Żyraków odbędzie się 15 września 2023r., w której będą uczestniczyć wszystkie szkoły z terenu gminy Żyraków.”

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze współorganizatorami: Wójtem Gminy Żyraków, Zespołem Szkół w Żyrakowie oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie po raz 12 włączyła się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej tożsamości. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

9 września na hali ZS w Żyrakowie spotkaliśmy się ,,przy polskim stole” na wspólnym czytaniu Nad Niemnem z rodziną Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Tegoroczne czytanie połączone było z muzyką i piosenkami ludowymi w wykonaniu Gminnego Zespołu Artystycznego ,,Po Naszemu”. Zarówno scenografia, jak i muzyka oddały klimat nadniemeńskiej przyrody, sielskiej wsi polskiej, która u Orzeszkowej towarzyszy emocjom i społecznym zmaganiom bohaterów.

Więcej na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie…

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 26 – 30 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Żyraków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych.
Wnioski wraz z kopią wniosku o jednolite płatności obszarowe na 2023 r. należy składać do 15.09.2023 r. drogą elektroniczną (EPUAP lub e-mail gmina@zyrakow.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie 39-204 Żyraków 137, (parter pok. Nr 2)
Do pobrania wniosek.

W ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja 2023 nagoszyńska jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6000 zł na realizację projektu pn. „Altanowa integracja”. Realizacja projektu trwa od początku lipca. Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa poprzez wspólne działanie, wykonanie prac polegających na budowie drewnianej altany przy nowo powstającym placu zabaw. – Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie części działki obok Remizy OSP, przy której powstaje nowy plac zabaw, ale niestety bez miejsca i możliwości organizowania spotkań szkoleniowych, integracyjnych na świeżym powietrzu, „pod chmurką”. W ramach prac społecznych, wspólnymi siłami mieszkańcy Nagoszyna zagospodarują teren przy Remizie OSP poprzez wykonanie drewnianej altanki, wraz z rekultywacją i nasadzeniem roślinności wokół niej oraz uzyskaniem najdogodniejszych warunków korzystania z walorów centralnego miejsca w części miejscowości – mówi Kamil Wolski Prezes OSP.
Na koniec realizacji projektu strażacy planują zorganizować spotkanie integracyjne połączone z otwarciem altany, na którym przeprowadzą krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, dokonają podsumowania działań i rezultatów realizacji projektu. Druhny i druhowie zachęcają mieszkańców do udziału w projekcie.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa

 

Więcej „Strażacy z Nagoszyna zapraszają do realizacji projektu!”

Do góry

Skip to content