Jesteś tutaj:

Kategoria: CEEB

Wójt Gminy Żyraków przypomina mieszkańcom, iż każdy właściciel budynku, zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, w którym zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw, zobowiązany jest do złożenia DEKLARACJI do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Deklarację można złożyć elektronicznie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Żyraków w pok. Nr 2. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie Gminy Żyraków w zakładce CEEB, lub na stronie GUNB.
Czas na złożenie Deklaracji mija 30 czerwca 2022r. Jeżeli Deklaracja nie zostanie złożona w terminie, to właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu do 5 tys. zł.

Do góry

Skip to content