Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie po raz kolejny włączyła się w V ogólnopolską akcję Noc Bibliotek, która odbyła się 3 października 2019 r. pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Młodzież spotkała się przed Dworkiem w Żyrakowie skąd rozpoczęła grę terenową związaną z historią Dworku i jego dziedzicem Witoldem Pieniążkiem. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i po otrzymaniu map wyruszyli do otaczającego parku w poszukiwaniu zadań. Zadania zostały ukryte w ciekawych miejscach. Drużyny po odnalezieniu i rozwiązaniu wszystkich zadań wróciły do Dworku gdzie nastąpiła dalsza część gry. Po wylosowaniu „kości opowieści” i dołączonego do niej rekwizytu należącego do dziedzica, przystąpili do tworzenia własnej opowieści opartej na wyrzuconych obrazkach z kostek. Kolejne zadania czekały w piwnicy, w której młodzież miała stworzyć plakat promujący Dworek w Żyrakowie, wykorzystując otrzymane materiały – obrazki i słowa klucze. Zebrane wcześniej przez wszystkie drużyny litery w zadaniach posłużyły do ułożenia głównego hasła Nocy Bibliotek co jeszcze bardziej zintegrowało uczestników. Niecodzienne spotkanie z historią i literaturą dostarczyło młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń i było doskonałą okazją do „znalezienia wspólnego języka”.

Zapraszamy na stronę internetową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie…

 
Zawodniczka przemyskiego klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabo widzących Barbara Moskal wróciła ze złotym medalem Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Sydney. Co ciekawe, reprezentantka kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym za każdym razem trafiała w dziesiątkę i pokonała kilkudziesięciu zawodników z całego świata.
 

Więcej „Barbara Moskal wróciła ze złotym medalem z Sydney”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjent Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej w ramach Projektu. Po wyborze wykonawcy będą, u Mieszkańców, którzy podpisali stosowną umowę z Gminą, wykonywane przeglądy projektowe, co planuje się w II połowie listopada b.r.
Wykonawcy będą posiadać stosowne upoważnienia. O terminach przeglądów Mieszkańcy będą informowani telefonicznie. Tylko kotły wymieniane zgodnie z zasadami Projektu będą mogły być dofinansowane.

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.Nie trzeba brać kredytu jedynie można. Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Więcej „Ogłoszenie – Kurenda”

300% wzrost w Gminie Żyraków! Dowód? Coroczny raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydatkach wszystkich samorządów terytorialnych. W dokumencie rzeszowskiego organu kontroli przedstawiono wydatki gmin i miast w 2017 roku.  Porównano je  z rokiem poprzednim. Chodzi przede wszystkim o inwestycje.

Według raportu RIO, Gmina Żyraków w 2016 roku na wydatki majątkowe i inwestycyjne wydała ponad 4 mln zł, rok później było to już ponad 12 mln zł. To wynik skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Władze gminy zapowiadają, że ten trend utrzymają. Wydaje się, że przed Żyrakowem dobry czas. Z pewnością atrakcyjne położenie względem autostrady i trafione inwestycje takie jak strefa ekonomiczna spowodują, że gmina sukcesywnie będzie pięła się w rankingach, a mieszkańcom będzie żyło się coraz lepiej.

Barbara Moskal z Żyrakowa, absolwentka Miejskiego Gimnazjum nr 3 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy) podczas Mistrzostw Świata w Strzelectwie Sportowym, które odbywają się w Sydney (Australia) w dniach 9-19 października 2019 r. wystrzelała tytuł mistrzyni świata w konkurencji karabinka pneumatycznego stojąc! Wynikiem 214,3 pkt. Polka poprawiła o 0,1 pkt. swój rekord świata w grupie zawodników z dysfunkcją wzroku.

Źródło

W dniu 16 października 2019 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Zasowie ogłoszono wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni”. Komisja w składzie: Agata Dziedzic – przewodnicząca komisji oraz członowie komisji Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz Krzysztof Pietrucha po obejrzeniu 131 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs, przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

 

W kategorii I – przedszkola 5-6 latki, oddziały przedszkolne 5-6 latki – ilość prac 16

I miejsce – Hanna Kobos l.6, Przedszkole Bobrowa

II miejsce – Szymon Pociask, l.6, Oddział przedszk. w Mokrem

III miejsce – Karolina Lik, l.6, Przedszkole Bobrowa

Wyróżnienia:

  • Kamila Kurczyk, l. 6, Przedszkole Bobrowa
  • Ignacy Położyński, l. 6, Przedszkole Bobrowa

Więcej „Konkurs Plastyczny pt. „Gminne miejsca historyczne w barwach jesieni””

W dniu 16.10.2019r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Zasowie odbył się Gminny Konkurs

Pieśni Religijnej i Patriotycznej, którego organizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
W Konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu gminy Żyraków, którzy zaprezentowali się zarówno
w występach indywidualnych jak i zespołowo. Przewodniczący  komisji Pan Paweł Kmiecik wraz z członkami komisji Panią Stefanią Szubą oraz Panem Krzysztofem Prokopem kierując się odpowiednimi kryteriami oceny dokonali następującego wyboru w poszczególnych kategoriach:

Więcej „Fotorelacja z Gminnego Konkursu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w dn. 16.10.2019r.”

Do góry

Skip to content