Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2023

W dniu 26 lipca 2023 r. dziękowaliśmy naszej Koleżance Basi Grzyb za ponad 28 lat wspólnej pracy. Ten czas pozostanie z nami wraz z niezliczoną ilością historii i tych radosnych i pewnie też tych smutnych, ale są to nasze wspólne wspomnienia, które nas łączą. W imieniu pracowników podziękowania Pani Basi złożył Wójt Gminy Żyraków za jej pracę, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Pani Basiu! Chcemy wyrazić wdzięczność za koleżeńską postawę, optymizm i uśmiech, którymi codziennie nas obdarowywałaś. Składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz realizacji wszelkich planów, których do tej pory nie udało się zrealizować.

Więcej „Podziękowania za współpracę”

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,

– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

W Gminie Żyraków  dobiega końcowi realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”. Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 428 310 zł. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100%. 

Projekt „Cyfrowa Gmina” dofinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Żyrakowie, zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Dzięki realizacji programu jednostki organizacyjne Gminy Żyraków i szkoły otrzymały wsparcie w postaci niezbędnego oprogramowania i sprzętu IT.

W ramach cyfrowej Gminy wyposażono następujące jednostki Gminy Żyraków w sprzęt komputerowy:

Więcej „Dobiega końcowi realizacja programu „Cyfrowa Gmina”.”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Netflix uruchamiają program warsztatów dla młodzieży pod nazwą 'Nakręć się na przyszłość!’ wprowadzających w tajniki produkcji filmowej i dających szansę “połknięcia bakcyla” zawodu filmowca.  

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt został przygotowany dla osób: 

 • w wieku 18-26 lat, 
 • niemających doświadczenia w branży audiowizualnej,
 • mieszkających w jednym z 7 województw: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.  

PRZEBIEG PROJEKTU

1 ETAP

W pierwszym etapie projektu jego uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w dwudniowych warsztatach obejmujących wprowadzenie w tajniki realizacji filmów oraz prezentację wybranych zawodów związanych z produkcją filmową. 

  Więcej „NABÓR DO PROJEKTU “NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!””

Wójt Gminy Żyraków

przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

      Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

 • wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła,

Więcej „Rolniku złóż wniosek o zwrot akcyzy.”

Fundacja Most the Most zaprasza artystów z całej Polski do udziału we „Współbrzmieniach – Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Improwizowanej”. Jeśli jesteś muzykiem instrumentalistą, wokalistą, członkiem zespołu i nie boisz się wyzwań, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Liczymy na różnorodność gatunków muzycznych, obejmujących jazz, blues, muzykę współczesną, instrumentalną, a także wokalno-instrumentalną. To wyjątkowe wydarzenie stwarza przestrzeń do prezentacji autorskiej ekspresji melodyczno-rytmicznej, której proces twórczy przeplata się z jej wykonaniem. Dodatkowo, artystom pozwala się na interpretację i modyfikację tematów stworzonych przez innych kompozytorów.

Konkurs składa się z pięciu etapów, począwszy od naboru zgłoszeń (czerwiec-lipiec), przez preselekcję (1-8 sierpnia), głosowanie publiczne (16-28 sierpnia), wybór Finalistów (30 sierpnia – 15 września), aż po finałowe przesłuchania na żywo (26 – 29 października).

Aby zgłosić swój udział, wykonaj następujące kroki:

Nakręć film audio-wideo z wykonaniem trzech wybranych utworów z programu deklarowanego w zgłoszeniu do Konkursu. Czas trwania prezentacji muzycznej w nagraniu powinien wynosić od 15 do 30 minut. Nagranie może składać się z części utworów, które mogą być nagrane w dowolnej kolejności, miejscu, czasie i przy użyciu różnych środków technicznych.

Zamieść nagranie w jednym z ogólnie dostępnych serwisów streamingowych (np. YouTube, Vimeo) i dołącz link do nagrania w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia.

Nagrania posłużą do kwalifikacji do kolejnych etapów konkursu, a także zostaną udostępnione publicznie w trakcie III etapu konkursu, w którym mieszkańcy województw będą mogli oceniać i głosować na uczestników.

Zachęcamy do przygotowania materiałów o jak najwyższej jakości, choć nie jest to wymóg. Pamiętaj jednak, że dobra jakość nagrania może pozytywnie wpłynąć na odbiór Twojej twórczości przez oceniających. Zgłoszenia są przyjmowane zarówno od solistów, jak i zespołów, ale pamiętaj, że jeden uczestnik czy zespół może zgłosić się tylko raz.

Wypełnij i wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia. Formularz powinien zawierać: dokładny program wszystkich etapów Konkursu, notę biograficzną, dwie fotografie, link do nagrania audio-wideo oraz pełnomocnictwa lub oświadczenia, jeśli są potrzebne. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia.

Więcej „„Współbrzmienia – Ogólnopolski Konkurs Muzyki Improwizowanej” Zgłoś swój udział teraz!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu,  zaprasza na bezpłatne webinarium „Wzornictwo w MŚP – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa”

Webinarium odbędzie się 25 lipca 2023 r., od godziny 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://tiny.pl/cgkjw

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414 lub 798 771 650.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium przeznaczone jest dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej zainteresowanych możliwościami pozyskania środków na przeprowadzenie audytu wzorniczego i wdrożenie strategii wzorniczej w swojej firmie.

Program webinarium:

 1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 2. Omówienie możliwości wsparcia w ramach Działania 1.4 Wzornictwo w MŚP programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
 • Cel projektu,
 • Grupa docelowa,
 • Forma i poziom dofinansowania,
 • Koszty kwalifikowane.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

 Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec 
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail pife.mielec@podkarpackie.pl

Mapa gmin - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 (dalej: „Strategia”) to wynik inicjatywy i współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego.

Strategia stanowi instrument koordynacji rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego tworzących „Dorzecze Wisłoki”, tj.: Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków, Powiat Dębicki, Powiat Mielecki oraz Powiat Jasielski.

W związku z obowiązującą od dnia 27.06.2023 r. Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, w celu zapewnienia powodzenia realizacji celów strategicznych, Koordynator Strategii ogłasza nabór przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego reprezentujących podmioty działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym do udziału w pracach Rady Strategii.

Rada Strategii pełnić będzie funkcje wykonawcze i opiniodawcze oraz w związku ze składem osobowym będzie zapewniała udział w procesie zarządzania przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

Członkami Rady Strategii mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. Społeczeństwo obywatelskie;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju obszaru Dorzecze Wisłoki.

Podmiot kandydujący do Rady Strategii musi prowadzić działalność na obszarze Dorzecza Wisłoki.

Osoby kandydujące do Rady Strategii powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w pełni korzystać z praw publicznych;
 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uczestnictwo w Radzie Strategii ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady Strategii nieprzysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 25.07.2023 r. do godz. 15.00 wypełnionego i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Podmiotu Zgłaszającego na Członka Rady Strategii Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia) drogą e-mailową (w wersji pdf) na adres: biuro@wisloka.pl
Zasady naboru i wyboru członków Rady Strategii zostały określone w dokumencie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, która dostępna jest pod adresem www.wisloka.pl.

W przypadku przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego spośród zgłoszonych propozycji, w trakcie spotkania, upoważnieni reprezentanci zgłoszonych podmiotów wybierają swoich przedstawicieli. Wybór odbywa się w drodze głosowania jawnego spośród zgłoszonych i obecnych na spotkaniu reprezentantów zwykłą większością głosów. Wybieranych jest 3 przedstawicieli, po jednym dla obszaru społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 • pod numerem telefonu: 13 443 70 20
 • oraz adresem e-mail: biuro@wisloka.pl.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady Strategii. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

/-/
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
……………………..…….…………………………
/Koordynator Strategii/

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy Podmiotu na członka Rady Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 2. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 3. Ogłoszenie o naborze

Do góry

Skip to content