Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2020

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „1918 i 1920 Pamiętamy”

WIĘCEJ INFORMACJI

17 września to szczególna data dla mieszkańców Mokrego. 76 lat temu Rosyjski okupant aresztował i zesłał na Sybir 32 AK-owców z Mokrego. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody miały skromniejszy, ale nadal wyjątkowy charakter.

Więcej „17 Września”

Szanowni Mieszkańcy! Potrzebujemy przynajmniej 100 głosów poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy 😃
i wypełnienie ankiety, która otworzy się po kliknięciu przycisku: „oddaj głos poparcia” 👍
HARMONOGRAM:
25.08.2020
ogłoszenie projektu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
(100. Rocznica zakończenia Bitwy Warszawskiej)
❗️11.11.2020❗️
termin końcowy zbiórki głosów poparcia
29.11.2020
ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’

 

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

  • bezpośrednio w urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Urząd gminy w Żyrakowie i urząd statystyczny w województwie udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W Urzędzie Gminy w Żyrakowie, w pokoju nr 13 został udostępniony komputer dla rolników, którzy chcą dokonać samospisu internetowego.  

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

  • wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.
  • wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Rachmistrzowie będą realizowali wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

13 września 2020 roku w Sanktuarium NMP w Zawadzie odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Zawadzkiej połączone z XX Dożynkami Województwa Podkarpackiego.W jubileuszowych uroczystościach wzięła udział delegacja 16 wieńców z Gminy Żyraków. Nasi włodarze: Wójt Gminy Marek Rączka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Maria Bodzioch złożyli pod ołtarzem symboliczne dary: dożynkowy chleb oraz bukiet kwiatów i ziół.

Uroczysta Msza święta, została odprawiona pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Więcej „100 lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Zawadzkiej”

Do góry