Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2020

Przez dwa miesiące młodzież z Góry Motycznej poszukiwała świadków historii II wojny światowej. W bezpośrednim kontakcie przeszkodziły im zaostrzenia związane z pandemią i izolacją, ale od czego są telefony i internet? Podczas rozmów chłopcy i dziewczynki uczyli się historii na żywo, bo być może po raz ostatni mogli usłyszeć o wydarzeniach z pierwszej połowy XX wieku od ich bezpośrednich świadków. Zdarzały się też takie sytuacje, że umówieni na spotkanie nie zdążyli przeprowadzić wywiadów. Tak było w przypadku pana Józefa Kaczora, który zmarł przed terminem rozmowy. Osoby pamiętające najodleglejsze wydarzenia urodzone w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. – opowiadała pani Dorota Zasadni, jedna z opiekunek młodzieży – są skarbnicą wspomnień, ale często już o tych obrazach dzieciństwa i młodości nie dają rady opowiedzieć.  Młodzież spisała wspomnienia: pani Szymaszek, pani Hacuś, pani Żmudy, pani Piękoś, pani Ferenc, pani Zaborowskiej, pani Szacik, pani Krzystyniak.  Młodzi pod okiem historyków i polonistów dokonują selekcji zgromadzonych informacji i materiałów.

 

Inspiracją i „zapalnikiem” inicjatywy są ludzie i ich życiowe zmagania, bowiem podczas spotkań, rozmów z mieszkańcami wsi, to właśnie oni wspominają odległe czasy, które z jednej strony we wspomnieniach są idealizowane, czasem są zniekształcane fakty, bo są subiektywne, ale z drugiej strony są siłą scalającą niewielkie społeczności i doskonałym nośnikiem tego, co dla tych społeczności było i jest ważne. Od dawna mieszkańcy gminy Żyraków wracają w opowieściach do czasów II wojny światowej, dlatego młodzi o ten czas pytali najczęściej. Przed naszą młodzieżą jeszcze konkurs historyczny, a przecież nic tak nie spaja jak tradycja i historia.

Więcej „Zachować pamięć”

Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwa dla pracowników w Twojej firmie! Nowa oferta MARR SA przeznaczona jest  dla przedsiębiorstw z sektorów: Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TiC) oraz Przemysłu  Lotniczo-Kosmicznego (PLK)

 • Telekomunikacja przewodowa, bezprzewodowa, satelitarna
 • Produkcja komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, pomiarowo – nawigacyjnego, optycznego i fotograficznego
 • Transport lotniczy i kosmiczny
 • Produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn

Możliwa refundacja kosztów do 80% na dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, mentoringu w  dziedzinie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (ew. dużych z kodem PKD 30.3), których siedziba główna znajduje się na terenie Polski. Rekrutacja do Projektu trwa do 30 listopada lub do wyczerpania środków będących w dyspozycji MARR S.A. poprzez:

 • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
 • zarejestrowanie się w Systemie (po otrzymaniu zaproszenia mailowego) oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
 • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji  pod adresem: marr.pl/am3_sektory

 

Nabór trwa do 30.11.2020 lub do wyczerpania środków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

 1. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

SEKTOR Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo:

e-mail: sektor.tic@marr.pl,

tel.: 785 058 177

SEKTOR Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:

e-mail: sektor.plk@marr.pl

tel.: 785 059 105

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków; marr.pl

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 42. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie przygotowało wystawę pn. „Moje Wspomnienia ze Św. Janem Pawłem II”. Ekspozycję  wzbogaciły liczne pamiątki mieszkańców Gminy Żyraków, m.in. obrazy, fotografie, książki czy czasopisma. Każda fotografia nosi ze sobą pewną historię mówiącą o niezwykłym spotkaniu z Ojcem Świętym, które jak wspominają darczyńcy,  przyniosło pewną przemianę duchową i natchnienie w ich życiu. Te radosne momenty skłoniły naszych mieszkańców do malowania portretów Jana Pawła II, pisania wierszy czy do kolekcjonowania pamiątek oraz wydawnictw, w szczególności autorstwa samego Ojca Świętego. Dużą część wystawy zajmują nieeksponowane dotąd fotografie z I Pielgrzymki Jana Pawła II do Oświęcimia w 1979 r. autorstwa Pana Zbigniewa Waśki, które przedstawiają wizytę Papieża z perspektywy ochrony ołtarza. Poprzez wystawę pragniemy podkreślić bogactwo przekazu św. Jana Pawła II, przypomnieć jego słowa i czyny o wymiarze ponadczasowym, które powinny być drogowskazem w życiu każdego człowieka. Serdeczne podziękowania składamy mieszkańcom Gminy Żyraków za udostępnienie pamiątek i pomoc w organizacji wystawy. Słowa te kierujemy do Pana Zbigniewa Waśki, Pani Marii Puchalskiej, Ks. Ryszarda Krupy, Pani Katarzyny Kępowicz, Pani Haliny Koczaj, Pani Agaty Dziedzic, Pani Marii Bielawy, Pani Anny Rej, Pani Agnieszki Misiak, Pani Elżbiety Krupy, Pani Justyny Krupy i Pani Marty Krępy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wystawy, którą zorganizowano w Dworku W Żyrakowie.

Więcej „100 rocznica urodzin Jana Pawła II”

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym regionie  Urząd Gminy w Żyrakowie od 27 października 2020r. (tj. wtorek), aż do odwołania zostaje zamknięty i przechodzi na pracę i obsługę petentów w trybie zdalnym.

Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej (ePUAP, e-mail: gmina@zyrakow.pl), telefonicznej nr tel. 14 68 07 121, a także korespondencji tradycyjnej tj. za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej w budynku Urzędu lub Poczty.

Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów z zewnątrz po budynku Urzędu Gminy.

Urząd Stanu Cywilnego (parter) po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 14 68 07 121 lub kom. 728 740 636  w sprawie rejestracji zgonów.

W związku z zamknięciem Urzędu, kasa również będzie nieczynna dlatego opłaty za podatek lub odpady komunalne proszę opłacać przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zyrakow.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

 

Grzegorz Reguła

Zastępca Wójta Gminy Żyraków

 

Zarządzenie AO.0050.85.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z włączeniem powiatu dębickiego do strefy czerwonej na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce  o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu, w okresie od dnia 22 października 2020r. do odwołania, zostają wprowadzone w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczenia w wykonywaniu zadań przy bezpośredniej  obsłudze  interesantów :

 • Urząd Gminy w Żyrakowie czynny jest w:

poniedziałek  od 7.00 -16.00,

wtorek-piątek od 7.00-15.00,

 • wprowadza się zakaz przemieszczania się interesantów po budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie,
 • na parterze w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie zorganizowane jest biuro obsługi klienta, w którym pracownik w wyjątkowych sytuacjach osobistego stawiennictwa klienta dokona wstępnej weryfikacji sprawy, ustali tok postępowania lub poinformuje o zasadach kontaktu z pracownikiem merytorycznym,
 • wstrzymuje się osobiste przyjmowanie stron przez Wójta Gminy i Zastępcę Wójta,
 • interesanci mogą załatwiać sprawy pojedynczo w Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie Spraw Obywatelskich w zakresie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – znajdujących się na parterze w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz Referacie Finansowo- Podatkowym ( kasa) znajdującym się na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie,  przy zachowaniu obowiązujących środków ostrożności ( dezynfekcja rąk, dystans społeczny i maseczki ).

 

Zaleca się , aby Mieszkańcy  załatwiali sprawy w tutejszym Urzędzie :

 • telefonicznie 14 680 71 21, gdzie klienci zostaną połączeni z pracownikiem merytorycznym,
 • drogą e-mail : gmina@zyrakow.pl,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP : /6p4tfoi07c/skrytka,
 • przesyłając wniosek lub pismo za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu.

Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnej postawy. Tylko wspólny wysiłek  i przestrzeganie rygorów sanitarnych umożliwi ograniczenie skutków pandemii.

Do góry

Skip to content