Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2022

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż Wniosek na zakup węgla na okres od 01.01.2023r do 30.04.2023r. można składać na piśmie w Urzędzie Gminy  w Żyrakowie w godzinach pracy urzędu (pokój nr 2), lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub poniżej:

WZÓR WNIOSKU (docx)

WZÓR WNIOSKU (pdf)

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć.

Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele w 2023 roku. Konkurs dedykujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu postaci w nowym uniwersum recyklingu: Twoim bohaterem może być każda postać, która swój początek wzięła ze świata odpadów: starego tostera, lodówki, laptopa czy zabawki na baterie. Może nim być butelka po mleku albo twój smartfon. Najważniejsze to bardzo dokładnie go opisać: jakie są jego główne cechy, jego słabe i mocne strony oraz najważniejsze umiejętności.

W tej grze edukacyjnej, każdy uczestnik ma możliwość stworzenia takiej postaci uniwersum, w której zasada jest jedna: wszystko nadaje się do recyklingu. Możesz wyobrazić sobie postać ze stali lub tytanu, albo papieru, a nawet plastiku. W świecie recyklingu może pełnić konkretną rolę. Uczestnik musi określić w jakich zadaniach jego bohater dobrze się sprawdzi. Musi określić na czym polega jego siła, wytrzymałość, czy postać będzie toksyczna oraz jak reaguje z żywiołami: czy jest odporna na ogień, wodę, czy utlenia się w kontakcie z powietrzem.

Chcemy wiedzieć kiedy i w jakich okolicznościach będzie można tę postać ulepszyć. Jeśli to będzie stalowy toster – tosterowe wnętrze zawsze jest ze stali, choć obudowa plastikowa – to być może w jakiejś sytuacji twój toster otrzyma domieszkę wolframu. O wiele bardziej mobilna od stalowego tostera będzie okrągła aluminiowa puszka: jej atut to odporność na wodę, trzeba będzie jednak uważać na ogień. Miedziane kable czy szklane butelki bez względu na sytuację, w której ich użyjemy, mogą odrodzić się nieskończoną ilość razy, mogą być nieśmiertelne.

Każdy, kto spojrzy na Twoją postać, dzięki wyjaśnieniom, zrozumie o jaki przedmiot chodzi. Teraz trzeba tylko tę postać wykonać w skali 1:1 i wytłumaczyć nam zasadę jej działania.

Zacznij od znalezienia informacji,  które mogą się przydać w tworzeniu postaci. Oto kilka przykładów:

Przykład I. Bateria i akumulator.

Aby poprawnie spełniały swoją funkcję, baterie i akumulatory wykorzystują metale takie jak: cynk, mangan, nikiel, kadm, żelazo, kobalt, ołów itp. Każdy inaczej wygląda: cynk jest błękitno-biały i kruchy, mangan jest srebrzysty o różowym połysku, nikiel jest srebrzysto-biały ze złotym odcieniem, kadm można łatwo pokroić nożem, żelazo tworzy stopy z węglem, dzięki czemu zyskuje nowe właściwości. Kobaltu używano do barwienia szkła na piękny, niebieski kolor.

Baterie i akumulatory są bardzo niebezpiecznymi odpadami, ponieważ zawierają dużo metali ciężkich. Kiedy metale ciężkie trafią do przyrody, mogą być toksyczne dla ludzi i zwierząt. Wszystkie rodzaje baterii nadają się do recyklingu: bateria w radiu lub latarce, bateria guzikowa w kalkulatorze czy zegarku, bateria w starym telefonie lub laptopie.

Mamy baterie jednorazowe i akumulatorki wielorazowego użytku. Akumulator można wielokrotnie naładować, jego żywotność jest o wiele dłuższa niż zwykłej baterii. Akumulatory wymagają ładowania. Mogą się częściowo rozładować, gdy nie są używane.

Więcej „Świat Recyklingu – zagraj z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość.”

Dworek w Straszęcinie tętni życiem, tym razem za sprawą wolontariuszy, którzy przedstawili szereg działań realizowanych na terenie gminy Żyraków. Swoje inicjatywy zaczęli planować jeszcze w

2021 roku. Najpierw diagnozowali potrzeby w swoich wsiach, poszukiwali rozwiązań, starali się o wsparcie finansowe a potem wyruszyli w teren. O tym, ilu wolontariuszy pozyskali i co im się udało zrobić

opowiadali: Mateusz Dziadowiec, Barbara Dziedzic-Gągol, Elżbieta Drąg, Barbara Różańska, Aneta Niedzielska, Anna Cyran, Andrzej Wielgos i Krystyna Kania. Powstał skwer upamiętniający żołnierzy AK w Woli Żyrakowskiej, dzieci ze szkoły z Góry Motycznej miały zajęcia muzyczno-taneczne, mali strażacy ze Straszęcina korzystali w „Aktywnych wakacji pod chmurką”, dzieci z Żyrakowa uczestniczyły w zajęciach z robotyki, sąsiedzi organizowali integrujące spotkania, które okazały się twórcze, dwie miejscowości: Nagoszyn i Straszęcin wykonały skwery zieleni w miejscach publicznych, z udziałem mieszkańców Woli Żyrakowskiej powstała publikacja dokumentująca życie wsi w poprzednim wieku. W prezentację włączyło się trzydzieścioro dzieci z Góry Motycznej, które, prezentując umiejętności zdobyte na zajęciach, zachwyciły efektami umiejętności muzycznych – gra na rurkach bum-bum oraz tanecznych – przedstawili fragmenty układów tanecznych. Wolontariusze na realizację działań otrzymali środki finansowe w ramach projektu:

„Skuteczny Lider – Wolontariusz w społeczności lokalnych” z programu „Aktywni Obywatele” (fundusze EOG). Wicewójt gminy Żyraków, Grzegorz Reguła, dziękując wszystkim działającym społecznie, podkreślał, że inwestycja w ludzi jest najważniejszą inwestycją w naszej gminie, a rola wolontariuszy którzy angażują się w życie społeczne w poszczególnych miejscowościach gminy jest nie do przecenienia. Prezes SRZW, Krystyna Kania również podkreślała zaangażowanie nie tylko 25 wolontariuszy – liderów z grupy inicjatywnej, ale również ponad 170 innych, którzy przyczynili się do zrealizowania działań. 2022 rok był intensywny, bo Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej przygotowało szereg szkoleń dedykowanych właśnie tym, którzy działają społecznie, w tym również wyjazdowe do Zakopanego, Dworek w Straszęcinie stał się miejscem integrującym ich działania, powstały publikacje: broszury i kalendarz promujące ich zaangażowanie w realizację dobra wspólnego oraz gala, która dodaje skrzydeł.

Wcale nie na marginesie… zaproszeni goście nie zapomnieli o członkach Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, bowiem jednoczą oni wokół swoich działań ludzi już 10 lat, więc nie zabrakło miejsca na gratulacje i życzenia.

Dziękujemy za owocny rok współpracy i współdziałania!

Ponad 500 tys. zł. (dokładnie 516 473,28 zł) zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Gmina Żyraków zakupiła 226 laptopów dla dzieci – czyli beneficjantów programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. W ramach oszczędności gmina dokupiła do każdego laptopa torbę oraz mysz bezprzewodową. Sprzęt ma zabezpieczyć uczniów przed ewentualnym zdalnym nauczaniem, czego nikomu nie życzymy.

Jesienią ubiegłego roku gmina Żyraków przystąpiła do projektu „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Ogółem zebrano prawie 300 oświadczeń od pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów poniżej 18 roku życia, jednak na etapie weryfikacji część wniosków zostało odrzuconych głównie z uwagi na to, że rodzice nie dostarczyli wymaganych dokumentów.

Warunkiem udzielenia wsparcia było pokrewieństwo w linii prostej z pracownikiem byłych pegeerów oraz zamieszkiwanie na terenie gminy, w której funkcjonowały takie przedsiębiorstwa. W efekcie dofinansowanie zostało przyznane dla 226 uczniów – beneficjentów ostatecznych, do których trafi zakupiony sprzęt.

W drodze przetargu został wyłoniony dostawca, który dostarczył sprzęt komputerowy.

Zakup na kwotę 516 473,28 zł sfinansowano w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W umowie każdy z Obdarowanych znajdzie podaną wartość otrzymanego laptopa. Z chwilą przekazania sprzęt staje się własnością Obdarowanego, czyli ucznia, dla którego został przekazany. Dzięki przekazanemu sprzętowi młodzi mieszkańcy naszej gminy mają większe możliwości na rozwijanie umiejętności informatycznych, łatwiejszy dostęp do nowych technologii i zasobów cyfrowych, co z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty oraz umożliwi wykorzystanie tych umiejętności w codziennym życiu.

Do góry

Skip to content