Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2021

W Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie rozbrzmiały wiersze Jana Brzechwy, te znane i te mniej znane tj. Ziewadło, Ciaptak czy Czarodziejski pies. Gminny Turniej Recytatorski im. Jana Brzechwy odbył się w formie online i przerósł oczekiwania organizatorów – na konkurs przesłano aż 135 nagrań!

Uczestnicy rywalizowali w trzech następujących kategoriach:
I – klasy 0-2 (86 zgłoszeń),
II – klasy 3-4 (29 zgłoszeń),
III – klasy 5-6 (20 zgłoszeń).
Po dwudniowych przesłuchaniach komisja w składzie: przewodnicząca Agata Dziedzic oraz członkowie: Agnieszka Weryńska-Przybyś i Krzysztof Prokop, oceniła prezentacje uwzględniając kryteria zawarte w regulaminie i przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I
· I miejsce – Magdalena Knot, Zespół Szkół w Bobrowej,
· I miejsce – Lena Gałat, Zespół Szkół w Nagoszynie,
· II miejsce – Gabriela Szacik, Zespół Szkół w Żyrakowie,
· II miejsce – Kamila Kurczyk, Zespół Szkół w Bobrowej,
· II miejsce – Zofia Bielatowicz, Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej,
· III miejsce – Maja Przydzielska, Zespół Szkół w Straszęcinie,
· III miejsce – Natalia Nawój, Szkoła Podstawowa w Mokrem,
· III miejsce – Natasza Mrowiec, Zespół Szkół w Straszęcinie.

Więcej „Wyniki Gminnego Turnieju Recytatorskiego im. Jana Brzechwy”

Na Wyspach Bergamutach, Kaczka Dziwaczka, Na straganie czy Dwie krawcowe – to tylko niektóre wiersze, do których uczestnicy II Gminnego Konkursu Plastycznego „Wiersze Jana Brzechwy Oczami Dzieci” malowali ilustracje. Poezja dziecięca bez wątpienia rozwija wyobraźnię, czego dowodem są barwne, bogate w treść i niezwykle pomysłowe prace plastyczne.

Tegoroczny konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, uczestników było dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Drogą elektroniczną nadesłano aż 154 prace.

 

Komisja w składzie: Agata Dziedzic – przewodnicząca komisji, instruktor plastyki oraz członkowie komisji: Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz Krzysztof Pietrucha, zgodnie z regulaminem konkursu przyznała następujące miejsca:

KATEGORIA I

I miejsce – Emilia Ziobro, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

I miejsce – Dominika Piękoś, Oddział Przedszkolny w Górze Motycznej,

II miejsce – Laura Chudy, Publiczne Przedszkole w Straszęcinie,

II miejsce – Oliwia Szmul, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

III miejsce – Adrianna Dubiel, Oddział Przedszkolny w Zasowie,

Wyróżnienia:

Więcej „Malowali oczami wyobraźni”

Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 9 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku
z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia tych placówek.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku
i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dostępne na www.zus.pl). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego
w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia 2021 r.

W związku z otwarciem od 19 kwietnia 2021 r. żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz podmiotów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy pomimo otwarcia od 19 kwietnia 2021 r. żłobków i przedszkoli nastąpi jednak zamknięcie danej placówki lub jej ograniczone funkcjonowanie i brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki w czasie trwania COVID-19.

Jednocześnie przypominamy, że najdogodniejszą formą wypłaty świadczeń jest przekazanie przez ZUS pieniędzy na rachunek bankowy. Posiadanie konta w banku oraz karty płatniczej jest zdecydowanie najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Bardzo ważnym elementem ułatwiającym korzystanie z konta osobistego, jest jakość usług bankowości elektronicznej,
a szczególnie bankowości mobilnej, oferowanych przez dany bank.

Oddział ZUS w Jaśle

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Co trzeba zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.

Nagrody

 • W kategorii – przedszkole będą przyznane następujące nagrody:
  * Zielona kompania (I miejsce) – bon o wartości 900 zł,
      * Ekologiczny zakątek (II miejsce) – bon o wartości 700 zł,
      * Zgodni z naturą (III miejsce) – bon o wartości 400 zł.W kategorii – szkoła podstawowa i parafie będą przyznane następujące nagrody:
      * Świadomi obywatele (I miejsce) – bon o wartości 900 zł,
      * Proekologiczna drużyna (II miejsce) – bon o wartości 700 zł,
      * Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) –  bon o wartości 400 zł.

Bon zostanie przesłany drogą e-mailową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba zgłoszeń

Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.

Termin

Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja.

Forma zgłoszeń

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, pobrać formularz i prawidłowo go wypełnić. Następnie prześlij go razem z pracą i zgodami rodziców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Więcej informacji na stronie: https://maludas.pl/konkurs

Pracę należy przesłać w formacie .jpg lub .png w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi zamieszczenie jej w galerii sklepu Maludas.

Komisja konkursowa

Miło nam ogłosić, że przewodniczącą jury w konkursie została Wiola Wołoszyn, autorka popularnej serii książek ,,Jano i Wito”.

Partnerzy konkursu:

https://www.aviva.pl/

https://terdeals.com/pl

 

Regulamin konkursu Maludas 2021

Serdecznie zapraszamy

osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na webinarium

„Napisz sam biznesplan.

Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację

z Funduszy Europejskich”.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Napisz sam biznesplan. Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację z Funduszy Europejskich”.

Webinarium jest poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie skierowane jest do osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia.

Webinarium odbędzie się 6 maja 2021 r. od 9.00 do 13.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (6 maja 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo:

Webinarium jest skierowane do osób zamierzających otworzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem wsparcia z Funduszy Europejskich.

Program webinarium:

Program spotkania:

9.00-9.10 Powitanie uczestników i prezentacja programu spotkania;

9.10-10.10 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach aktualnych projektów (działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego oraz Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER);

10.10-10.30 Przerwa  kawowa;

10.30-12.45 Wybór projektu, przystąpienie do projektu, wnioskowanie o wsparcie finansowe (w tym biznesplan jako załącznik do wniosku o dotację na założenie firmy – część warsztatowa)

12.45-13.00 Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu

Kościuszki 7,

39-300 Mielec

tel.: 798 771 414, 798 771 650

e-mail;  lpi.mielec@podkarpackie.pl

Do góry

Skip to content