Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2023

W dniu 28 stycznia 2023 r. w hali Zespołu Szkół w Żyrakowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Drużyny zajęły kolejne miejsca:

1 miejsce – Jan Nierdzewny

2 miejsce – Prestige Okna S.C.

3 miejsce – OSP Słotowa

4 miejsce – EPX Pustków

5 miejsce – TEAM Żyraków

6 miejsce – Sokoły Dębica

7 miejsce – Ekipa Dzików

8 miejsce – Firma Ciacho

 

Najlepszy zawodnik Turnieju – Krystian Gruszka (Jan Nierdzewny)

 

Między rozgrywkami odbywały się licytacje poprowadzone przez Formację Muzyczną „Tobi”. Ostatecznie uzbierano kwotę 3660,00 zł.

 

Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie i Zespół Szkół w Żyrakowie.

Dziękujemy z całego serca

Fot. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Mikołaj Pytel, Szymon Dereń

Mieszkańcy Gminy Żyraków kolejny raz okazali wielkie serca i  wsparli 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: „ Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych”. Gmina Żyraków w tym roku zebrała rekordową kwotę 20 517,02 zł i 3 euro.

Wynik ten osiągnięto dzięki licytacjom podczas Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się 28 stycznia br. w Zespole Szkół w Żyrakowie oraz podczas Finału w dniu 29 stycznia br. w Zespole Szkół w Straszęcinie.

Ponadto zorganizowano zbiórki w szkołach i w utworzonych punktach stacjonarnych z puszką WOŚP, w których zbierano już od 21 grudnia 2022 r.

Podczas 31. Finału WOŚP w Straszęcinie został przygotowany bogaty program, który rozpoczął się od Turnieju Szachowego „Szachiści dla WOŚP” o Puchar Wójta Gminy Żyraków, który zorganizowało Stowarzyszenie „SZACH_MAT”z Radomyśla Wielkiego.

Oficjalne otwarcie finału rozpoczęło się od Hymnu WOŚP, który zagrali na trąbkach Mariusz Koziara i Szymon Pieniążek – członkowie Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Gminy Żyraków oraz od przemowy Zastępcy Wójta Gminy Żyraków Grzegorza Reguły.  W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Straszęcinie, grupy taneczne działające przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Klub Seniora ze Straszęcina oraz z pokazem pierwszej pomocy zaprezentowała się Dziecięca Akademia Strażacka ze Straszęcina, która również za wrzut do puszki przygotowała magnesy 31. Finału. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, w tym dmuchanych zjeżdżalni oraz kącika z malowaniem twarzy przygotowanym przez członkinie Stowarzyszenia „Mój Straszęcin”. Za wrzut do puszki przy stoisku Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej  można było posmakować dobrego bigosu czy żurku przygotowanego przez tutejszą szkołę. Na zakończenie rozbłysło Światełko do nieba, którego pokaz przygotowali Strażacy z Jednostki w Straszęcinie.

 

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Rada Gminy Żyraków w dniu 20 czerwca 2022 r. przyjęła Uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków. Na mocy tej Uchwały przyznano stypendia sportowe, które są wyrazem uznania oraz mają na celu wspieranie rozwoju zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w badmintonie. Otrzymali je Emilia Skrzek i Mikołaj Krystek zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORBITEK” w Straszęcinie. Mają na swoim koncie sukcesy w zawodach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ubiegłym roku Emilia Skrzek zdobyła brązowy medal w grze podwójnej kobiet w Otwartym Grand Prix Młodzieżowców (U23) w badmintonie w dniach 14-16.10.2022 w Zielonce k/Warszawy Mikołaj Krystek zajął IX miejsce (gra mieszana) – Mistrzostwa Europy (U15) – 16-19.09.2022 r. Ibiza

  • – XVII miejsce (gra podwójna chłopców) – Mistrzostwa Europy U15 – 16-19.09.2022 r. Ibiza
  • – I miejsce (gra mieszana) – Otwarte Grand Prix U15 – 29.31.10.2022 Warszawa
  • – I miejsce (gra podwójna chłopców) – Otwarte Grand Prix U15 – 29.31.10.2022 r. Warszawa
  • – I miejsce (gra mieszana) Super Grand Prix (U15 – 14-14.11.2022 r. Józefosław.

Zawodnicy będą otrzymywać stypendia przez kolejnych 10 miesięcy. Gratulujemy zawodnikom i trenerom wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Wójt Gminy Żyraków

przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:    

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych      
oraz   
48,00 zł x
średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła[1]

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

                                                                                                                            Wójt         
                                                                                                          (-) mgr inż. Marek Rączka

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pokój nr 18, lub pod nr tel. 14 68 07 118.

[1] W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o dopłatę do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca  roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
    

Do góry

Skip to content