Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2024

Szanowni Mieszkańcy,

Dla rozwoju naszego regionu oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców niezwykle istotne jest poznanie Państwa opinii i potrzeb. Dlatego też, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu uzupełnienie diagnozy Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (DROF) w ramach przygotowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Dokument ten skupia się na realizacji wspólnych działań przez samorządy tworzące DROF, czyli Miasto Dębica, Gminę Dębica, Gminę Ropczyce oraz Gminę Żyraków. Państwa opinie będą kluczowym elementem w opracowaniu strategii, która będzie kierować inwestycjami w obszarach kultury, turystyki, mobilności oraz przestrzeni publicznych w najbliższych latach.

Ankieta została podzielona na cztery obszary tematyczne, które obejmują rodzaje działań możliwe do sfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Dzięki Państwa udziałowi w badaniu będziemy mogli lepiej zrozumieć realne potrzeby mieszkańców oraz zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją nasze samorządy.

Obszary tematyczne ankiety to:

 1. Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.
 2. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.
 3. Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych.
 4. Zintegrowany i efektywny system publicznego transportu zbiorowego na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a uzyskane dane będą podstawą do tworzenia strategii, której celem jest lepsza przyszłość dla naszego regionu. Zachęcamy do wyrażenia swoich opinii i dołączenia do procesu planowania rozwoju DROF.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie w tworzenie lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety tutaj: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_drof_1084_1085

Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą nr 584/12453/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda „NGO Wysokich Lotów” służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”.

Ponadto konkurs ma na celu wspieranie wspólpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa;
 2. Kultura i tożsamość narodowa;
 3. Nauka, edukacja, środowisko;
 4. Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój;
 5. Sport, turystyka, rekreacja.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 9 maja 2024 rok

 

Załączniki:

1. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu – plik docx 17.71 KB
2. Regulamin konkursu – plik docx 54.49 KB
3. Karta oceny merytorycznej – plik docx 24.45 KB
4. Klauzula informacyjna – plik docx 18.85 KB

ŹRÓDŁO

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków – stan na 31.03.2024r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

330

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

262

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

3 870 013,85 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (umowy w całości i częściowo zrealizowane)

198

 Portal praca.pl całkiem niedawno opublikował artykuł, który powinien zainteresować wszystkich pracowników, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności i nie są pewni jakie mają prawa i obowiązki, a także co mogą wymagać od swoich pracodawców. Artykuł pt ‘ Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy’ ma też również na celu pokazać, że osoby z niepełnosprawnością jak najbardziej są wartościowymi pracownikami i nie powinno się z nich rezygnować.

Z tekstu dowiemy się:

 • Osoba z niepełnosprawnością w miejscu pracy – co musi zapewnić pracodawca?
 • Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością a dofinansowanie do wynagrodzenia
 • Osoba z niepełnosprawnością – jak ją aktywizować zawodowo?

Serdecznie zapraszamy do lektury wszystkich, a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością, jak również i pracodawców.

Szanowni Mieszkańcy

 W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o dystrybuowaniu przez potencjalnych wykonawców, na terenie gminy Żyraków, ulotek informujących o możliwości uzyskania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i pomocy w wypełnianiu wniosków o dotację  i o płatność, informujemy, że takie działania nie są prowadzone przez pracowników Gminy Żyraków, ani tym bardziej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Są to inicjatywy, z którymi zarówno UG w Żyrakowie jak i  WFOŚiGW w Rzeszowie, nie mają nic wspólnego.

Wojewódzki Fundusz realizuje promocję programu i sam program „Czyste Powietrze” poprzez Zespół Doradców Energetycznych działających przy Funduszu oraz punkt Konsultacyjno- Informacyjny działający w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

Przypominamy, że Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest dostępny w naszej gminie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7°°-15°°, w pokoju nr 2, telefon 14 6807102, mail: awolska@zyrakow.pl

 

Do góry

Skip to content