Aktualności

Jubileusz Złotych Godów to wspaniała chwila, aby zestawić wyjątkowe wspomnienia, celebrować miłość i oddanie, jakie towarzyszyło przez piękne 50 lat. To czas, aby uczcić niezwykłą więź i wspólne przeżycia, podziękować sobie nawzajem za wsparcie i wzajemną miłość oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją i radością. Jubileusz Złotych Godów jest okazją do świętowania nie tylko przeszłości, ale również do wyrażenia wdzięczności za obecną chwilę i do podjęcia z radością kolejnego etapu życia.

W czwartek, 30 listopada 2023 roku w Hotelu Millenium w Żyrakowie odbyła się uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu Gminy Żyraków. Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznano 29 parom, które ślub brały w 1973 roku. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie Mszę św. w intencji Jubilatów sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Tomasz Gołąbek.

Medalami przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka odznaczał Jubilatów. Gratulując wzorowym żonom i mężom wieloletniego stażu, podziękował za to, że dają dobry przykład młodszym pokoleniom. Parafrazując słowa ks. Proboszcza powiedział, że aby przetrwać tyle lat razem czasami trzeba niedowidzieć i niedosłyszeć pewnych rzeczy. Życzył Dostojnym Jubilatom zdrowia i radości w codziennym życiu.

W gronie tegorocznych jubilatów znaleźli się: Zofia Miazga-Bartuzi i Andrzej Bartuzi, Stanisława i Władysław Baum, Maria i Józef Bodzioch, Krystyna i Bronisław Depowscy, Stanisława i Władysław Dziukała, Teresa i Marian Erazmus, Danuta i Stefan Gil, Irena i Kazimierz Graniczny, Krystyna i Władysław Jaśkiewicz, Helena i Tadeusz Jeleń, Maria i Wiesław Kusek, Halina i Stanisław Lenczowscy, Krystyna i  Janusz Lipa, Janina i Stanisław Małozięć, Halina i Michał Mróz, Janina i Bolesław Partacz, Janina i Roman Pytel, Maria i Benedykt Sak, Zofia i Kazimierz Stachowicz, Stanisława i Marian Stefan, Maria i Stanisław Szafrańscy, Elżbieta i Konstanty Szczepańscy, Maria i Jan Szczędor, Krystyna i Jerzy Szelest, Teresa i Stanisław Szostak, Leonarda i Mieczysław Szydłowscy, Danuta i Józef Wawrzonek, Eugenia i Edward Zaborowscy, Kazimiera i Marian Zaręba.

W imieniu Jubilatów za przygotowanie uroczystości podziękował Pani Zofia Miazga-Bartuzi. 

O piękną oprawę muzyczną uroczystości zadbał Gminny Zespół Artystyczny „PO NASZEMU” działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Uroczystość prowadziła Lucyna Szymaszek – zastępca Kierownika USC Żyraków oraz Joanna Stasik – podinspektor w UG Żyraków.

Złotym Jubilatom życzymy trwania w miłości oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha brylantowych godów.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Natura wokół Nas”, organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Termin realizacji konkursu: listopad 2023r. – grudzień 2023r.

Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany jest do dwóch grup:

* uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWI E)

* osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE)

Zadaniem uczestników obu grup jest wykonanie fotografii zgodnie z celami Konkursu.

Cele Konkursu: zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę.

Szczegóły pod linkiem: https://eog.wisloka.pl/

lub

https://wisloka.pl/konkurs-fotograficzny-natura-wokol-nas/

W dniu 22 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy miało miejsce Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół Powiatu Dębickiego za rok szkolny 2022/2023

Gmina Żyraków zajęła II miejsce w klasyfikacji gmin, natomiast szkoły podstawowe z terenu naszej gminy w rywalizacji sportowej zostały nagrodzone za wysokie osiągnięcia w sporcie i uplasowały się na następujących miejscach:

– III miejsce – Szkoła Podstawowa w Straszęcinie,

– IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

– VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Korzeniowie.

Podczas podsumowania nagradzani byli reprezentanci szkół, którzy osiągali wysokie wyniki sportowe. Z Gminy Żyraków zostali wyróżnieni:

– Filip Żegleń – uczeń Szkoły Podstawowej w Straszęcinie oraz nauczyciel Piotr Skrzek,

– Martyna Gil – uczennica Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej oraz nauczyciel Mirosław Moździoch,

– Jan Madej – uczeń Szkoły Podstawowej w Korzeniowie oraz nauczyciel Bernard Stec.

W klasyfikacji Uczniowskich Klubów Sportowych pionu SZS w Województwie Podkarpackim we współzawodnictwie sportowym klubów w 2022 roku III miejsce zajął Uczniowski Klub Sportowy „ORBITEK” w Straszęcinie.

Serdecznie gratulujemy

Źródło: Powiat Dębicki

Jak i czym na co dzień powinni podróżować mieszkańcy Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, by żyło się w nim lepiej? Jakie działania w tym zakresie powinny podjąć wszystkie gminy? Na te i wiele innych pytań odpowie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, nad którym pracują samorządy wchodzące w skład Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (DROF). Na podstawie szeregu badań oraz analizy dostępnych danych powstał projekt dokumentu. Teraz czas, by na jego temat wypowiedzieli się sami mieszkańcy. Dlatego też Burmistrz Miasta Dębica jako lider porozumienia  zaprasza wszystkich mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego do udziału w konsultacjach społecznych.  

https://debica.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-drof.html

https://konsultacje.debica.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjE6IjgiO3M6NDoidHlwZSI7czoxOiIxIjt9

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty. Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Na terenie gminy Żyraków jesienią 2023 r. nasadzono 30 sztuk lipy na terenie działek gminnych: nr ew. 713/1 w m. Korzeniów – 15 szt. w parku zabytkowym, nr ew. 596 w m. Bobrowa – 5 szt. za remizą OSP,
nr ew. 48/1 i 48/3 w m. Straszęcin – 10 szt. przy drodze gminnej obok strefy przemysłowej. Nasadzono także 20 sztuk krzewów gatunku pęcherznica kalinolistna 5 szt., świdośliwa 5 szt., krzewuszka 5 szt., dereń biały 5 szt. na działce gminnej nr ew. 1040 w m. Nagoszyn Wola.

Więcej „Sadzimy rośliny miododajne”

Do góry

Skip to content