Aktualności

 

Ruszyła trzecia edycja konkursu plastycznego „Rodzina Ulmów z Markowej. Historia, która inspiruje”, którego pomysłodawcą oraz organizatorem jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów. W tym roku na uczestników czeka niezwykłe wyzwanie stworzenia plakatu poświęconego Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, inspirowanego historią Rodziny Ulmów z Markowej. Natomiast zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana w 2021 r. we współpracy z młodym twórcą!

Więcej „Konkurs Plastyczny”

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Więcej „Ha Dwa O to jest to !”

Konkurs Europejskie Drzewo Roku od 10 lat szuka w całej Europie drzew z najciekawszymi historiami. W internetowym głosowaniu decydujące nie jest piękno, rozmiary, czy też wiek, ale historia i związki drzew z ludźmi. W ten sposób organizatorzy zwracają uwagę społeczną na ciekawe, stare drzewa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W Polsce organizatorem konkursu Drzewo Roku jest Klub Gaja.

Drzewo Bzu czarnego  w Rzeszowie, rośnie przy ul. Grodzisko 5 (boczna ul. Słowackiego)  wśród bloków mieszkalnych. Pomimo, że jest tak piękne , wyjątkowe i cenne to nie jest pomnikiem przyrody. Ma imponujące wymiary – obwód pnia 125 cm, wysokość ok. 6 m. Dlatego jego udział w europejskim konkursie i  zwycięstwo może przyczynić się do tego, że będzie ustanowiona ochrona prawna i właściwa opieka.

Więcej „Konkurs Europejskie Drzewo”

15 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa. Rzeszowscy pacjenci i społecznicy z Fundacji Iskierka oraz grupy PASSIO utworem „Ona by tak chciała bym był zdrowy” dotarli prosto do naszych serc. Teraz proszą o ich otwarcie i wsparcie zakupu profesjonalnego sprzętu do diagnozowania.

Mateusz Rejowski to 16-letni rzeszowianin, u którego zdiagnozowano chłoniaka Hodgkinsa. Kiedy za jego  sprawą w sieci ukazał się cover „Ona by tak chciała bym był zdrowy”, w którym Mateusz śpiewa o życiu na oddziale onkologii, okazało się, że Polakom leży na sercu zdrowie dzieci dotkniętych rakiem. W niespełna tydzień od premiery teledysk w serwisie YouTube obejrzało ponad milion osób. Zaczęły także pojawiać się pieniądze na wirtualnej zbiórce Mateusza w serwisie pomagam.pl.

Więcej „Wystarczy rzucić piątaka, by zdiagnozować raka”

W dniu 11 lutego 2020 roku o godz.10  na wniosek Wójta Gminy Żyraków, w Domu Ludowym w Nagoszynie odbyło się spotkanie Inwestora – Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Projektanta suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060 w Nagoszynie.

W związku z zapytaniami mieszkańców i właścicieli działek rolnych położonych w Nagoszynie przy potoku Bobrowskim / inna nazwa rzeka Skodzierska/ Wójt Gminy Żyraków skierował w dniu 29.01.2020 roku pismo do inwestora tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego przedstawicielem na terenie Gminy Żyraków jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Żyraków w sprawie budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” w Nagoszynie. Odpowiadając na skierowane pismo przedstawiciel Inwestora Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Projektant suchego zbiornika skierowali zaproszenie do mieszkańców i właścicieli działek – na spotkanie w dniu 11 lutego 2020 roku w Domu Ludowym w Nagoszynie o godzinie 10:00.

Spotkanie odbyło się w wyznaczonym dniu przy udziale Wójta Gminy Żyraków Pana Marka Rączki, Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pani Agnieszki Duszkiewicz, Projektanta Pana Piotra Radzickiego reprezentującego ADEKO Sp. z o.o. S.k. z Krakowa oraz około 50 mieszkańców Gminy Żyraków i zainteresowanych właścicieli działek rolnych.

Na spotkaniu została przedstawiona sprawa ” Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” jego celowości i znaczenia dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Bobrowa w Gminie Żyraków, etapu przygotowań i realizacji inwestycji, spraw formalno-prawnych realizacji tego przedsięwzięcia w zakresie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Przeciwpowodziowym. Mieszkańcy Gminy Żyraków i właściciele działek przylegających do przygotowywanej inwestycji przeciwpowodziowej zadawali pytania skierowane zarówno do Inwestora jak również projektantów, na które otrzymywali bezpośrednio odpowiedzi oraz mogli zapoznać się z przygotowanym graficznie obszarem zasięgu budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” w Nagoszynie.

Przedstawione informacje i dokumenty przedstawione zebranym cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Więcej „Informacja dotycząca ” Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060””

Po raz kolejny bardzo dobry występ zanotowały uczennice SP Korzeniów, które w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej Drużynowo w tenisie stołowym, zdobyły srebrny medal. Dziewczęta w finale rywalizowały z 12 najlepszymi Szkołami z województwa podkarpackiego wyłonionymi wcześniejszymi eliminacjami gminnymi, powiatowymi i rejonowymi. Drużyna z SP Korzeniów wystąpiła w składzie: Gąsiorek Anna, Strączek Kinga i trener Bernard Stec. Szczegółowe wyniki z zawodów znajdują się na stronie; www.szs.rzeszow.pl

DLA KOGO POMOC PRAWNA?
Dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
!!! U W A G A: Uzyskanie porady wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod numerem telefonu:
690 901 136
Telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 11:00.

ZAKRES NIODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
• sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
• nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 01.01.2020 r.),
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Z WYJĄTKIEM przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Przykład: analiza umowy najmu mieszkania – prawnik sprawdzi czy dokument nie zawiera postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna – 2020”

W dniu dzisiejszym tj 08-02-20, odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze OSP Bobrowa. W 2019 roku nasza jednostka uczestniczyła w 34 akcjach z czego 27 akcji to zagrożenia miejscowe, a 7 to pożary. Nasza OSP w ubiegłym roku była również organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych, w których to nasze druhny wygrały w swojej kategorii a druhowie zajęli 4 miejsce. Byliśmy aktywni również w życiu społecznym, samorządowym braliśmy czynny udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Obyśmy się wszyscy spotkali za rok w dobrym zdrowiu i poczuciu dobrze wypełnionej służby!

Więcej „Zebranie Sprawozdawcze OSP Bobrowa”

9 lutego br. w budynku naszej remizy OSP, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Wśród zaproszonych gości byli obecni:
– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy bryg. Krzysztof Marek,
– Wójt Gminy Żyraków a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka,
– Zastępca Wójta Gminy Żyraków Pan Grzegorz Reguła,
– Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie Pani Maria Bodzioch,
– Komendant Gminny OSP w Żyrakowie druh Marcin Świerk,
– Sołtys Sołectwa Nagoszyn Pani Stefania Grzyb,
– Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada.

Przed rozpoczęciem zebrania przedstawiciel firmy Mentor Ubezpieczenia dla OSP przedstawił i zapoznał zebranych z ofertą ubezpieczeń prywatnych i służbowych dla strażaków.

Zebranie Sprawozdawcze miało na celu podsumowanie działalności jednostki za poprzedni rok. Przedstawiono sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiony został również projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2020. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

  Więcej „Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019”

Do góry