Spis 2021

Aktualności

Zgodnie z zapowiedzią, i podobnie jak w roku ubiegłym w trybie online, w piątek 14. maja odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Kierowane było do stowarzyszeń, grup nieformalnych i wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie z obszaru powiatu dębickiego. Mimo burzowej aury na zewnątrz, wśród uczestników spotkania atmosfera była raczej pogodna. I nie trudno się dziwić, bo „Działaj Lokalnie” kierowane jest do ludzi i dla ludzi, aby pobudzać i wspierać ich pomysły i inicjatywy, wyzwalać społeczną energię, motywującą do działań dla dobra wspólnego.

Celem spotkania było zaprezentowanie głównych założeń i regulaminu Programu, omówionych przez Zespół „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim. Wśród uczestników znaleźli się laureaci wcześniejszych edycji, jak również przedstawiciele stowarzyszeń i grup, które nie znają jeszcze „Działaj Lokalnie” z własnego doświadczenia, i możliwości jakie ten Program oferuje. Ci, którzy nie mieli sposobności uczestnictwa w spotkaniu, mogą zapoznać się z założeniami, ideą i regulaminem Programu pod następującymi linkami:

http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2021/

http://dzialajlokalnie.pl

 

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są Jednostki Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Żyraków. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z Prezesem Dębickiego Klubu Biznesu – Zbigniewem Nosalem.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Programu w powiecie dębickim upływa wraz z dniem 2. czerwca 2021 r.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków

Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw wykorzystywanych do ogrzewania domu, a jego zastosowanie jest efektywne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także środowiskowym. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu – uruchomiła kampanię informacyjną „Aktywuj na nowo swoje przyłącze gazowe”.
Ma ona zachęcić użytkowników posiadających nieczynne przyłącze gazowe do przyłączenia
się do sieci oraz wymiany kotłów. W ramach kampanii każdy, kto posiada nieaktywne przyłącze gazowe i zdecyduje się na jego aktywowanie, nie poniesie kosztów opłaty przyłączeniowej.

Ogrzewanie gazowe jest bezpieczne, ekologiczne, wygodne i niedrogie. Dlatego z każdym rokiem jako alternatywa dla ogrzewania węglem zyskuje ono na popularności. Mimo tego w całej Polsce wciąż jest wiele nieczynnych przyłączy gazowych, czyli takich, gdzie cała infrastruktura łącząca nieruchomość z siecią gazową jest gotowa – wystarczy ją tylko podłączyć do instalacji gazowej budynku. By zwiększyć świadomości Polaków na temat wykorzystania gazu ziemnego jako źródła ciepła, a także by zachęcić do aktywowania niewykorzystywanych przyłączy gazowych, Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła kampanię informacyjną „Aktywuj na nowo swoje przyłącze gazowe”. 

W ramach akcji PSG osoby, które zdecydują się na aktywowanie nieużywanego przyłącza do sieci gazowej, zaoszczędzą ok. 2 tys. zł – nie poniosą kosztów opłaty przyłączeniowej. Po stronie Klienta pozostanie przystosowanie domu do ogrzewania gazem. Co ważne, w ten sposób  można oszczędzić także czas, ponieważ nie trzeba czekać na doprowadzenie sieci gazowej do nieruchomości.

Wszystkie formalności związane z przyłączeniem można załatwić online poprzez Portal Przyłączeniowy PSG (www.przyłączenie.psgaz.pl) –  narzędzie, które pozwala w łatwy sposób
na złożenie wniosków i podpisanie umów przyłączeniowych z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Jednym z elementów akcji jest również ankieta przeprowadzaną przez Polską Spółkę Gazownictwa w gminach i powiatach województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Dotyczy
ona prowadzonych programów wsparcia finansowego, które mają za zadanie wspomóc mieszkańców w przejściu na bardziej ekologiczne metody ogrzewania. Wyniki ankiety posłużą do opracowania rozwiązań, które przyczynią się do propagowania gazu ziemnego oraz likwidacji nieczynnych przyłączy.

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie gazowe?

Gaz ziemny to jedno z najczystszych paliw wykorzystywanych do ogrzewania domu – nie emituje szkodliwych substancji, takich jak pył zawieszony PM10 czy PM2,5. Dzięki nowoczesnym technologiom, w procesie spalania gazu ziemnego wytwarza się jedynie para wodna, dwutlenek węgla i niewielkie ilości tlenku azotu, które w minimalnym stopniu zanieczyszczają środowisko. Spalaniu gazu nie towarzyszy również nieprzyjemny zapach i nie pozostają odpady takie jak popiół czy sadza.  Dodatkowo, wysoka sprawność gazowego kotła kondensacyjnego pozwala
na oszczędność paliwa i obniża koszty ogrzewania domu. Poza wygodnym użytkowaniem, ta metoda grzewcza jest także  przyjazna dla środowiska, dlatego wymiana kotła węglowego na gazowy
i inwestycja w instalację gazową budynku skutecznie eliminują emisję pyłu zawieszonego.

Przyszłością polskich domów jest niedrogie i wygodne ogrzewanie gazowe. Dlatego zachęcamy
do udziału w kampanii Polskiej Spółki Gazownictwa „Przyłącz się do nas i aktywuj na nowo swoje  przyłącze gazowe”.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do Contact Center – naszą infolinię pod numerem telefonu
 +32 398 50 30 czynną (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00) lub odwiedź najbliższą jednostkę PSG.

Ponad tysiąc kilogramów elektrośmieci zebrały dzieci. I nie tylko dzieci, ale także społeczność szkoły w Mokrem, która we współpracy z Green Office Ecologic Sp. z o.o.,  przeprowadziła zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniach 26 kwietnia – 7 maja 2021r. Odbiór zgromadzonego sprzętu miał miejsce w dniu 10 maja.

O Akcji

Czym jest ?

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd i na baterie np. zabawki i gadżety elektroniczne zepsute komputery, telefony, stare pralki, lodówki, telewizory, drobne urządzenia AGD.

Jakie są korzyści z udziału?

Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów.

Podsumowując główne korzyści to:

  • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę
  • edukacja społeczności lokalnej na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci
  • za uzbierane kilogramy szkoła może otrzymać nagrody w postaci sprzętu sportowego, materiałów biurowych lub tuszy/tonerów.

Fundacja Kuźnia Talentów od marca 2021 r. realizuje projekt grantowy Podkarpacka Akademia Cyfrowa w ramach jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce o nazwie Lekcja:Enter.

Linki do stron;

„Lekcja:Enter” (lekcjaenter.pl)

http://kuzniatalentow.org/lekcjaenter/podkarpackie/

Szkolenia w projekcie Podkarpacka Akademia Cyfrowa przeznaczone są dla Nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

Szkolenia w formie Webinarium mają na celu pokazać Nauczycielom jak korzystać z aktywizujących metod nauczania, jak urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia. Szkolenia pozwalają podnieść kompetencje Nauczycieli i pokazać jak tworzyć własne treści cyfrowe oraz jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Szkolenia prowadzi wspaniała kadra Trenerów, pasjonatów wdrażania nowych metod cyfrowych w szkołach. Są to niestrudzeni i cierpliwi Edukatorzy którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Fundacja Kuźnia Talentów jest młodą organizacją, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 19 października 2015 roku. Realizuje zadania z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a w szczególności z zakresu:

– działalności edukacyjnej

– działalności wspomagającej rozwój technik i innowacyjności w rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań w edukacji szkolnej.

Zarówno Fundacja Kuźnia Talentów, jak i osoby z jej otoczenia posiadają bogate doświadczenie z zakresu realizacji projektów (w tym projektów współfinansowanych z EFS).

Lekcja Enter w pigułce

Do góry

Skip to content