Aktualności

14 stycznia 2022 r. odbyły się zawody w badmintona o Mistrzostwo WSzW w Rzeszowie. Miejscem rozgrywania zawodów był Zespół Szkół w Straszęcinie.

W zawodach wzięły udział reprezentacje: WSzW w Rzeszowie oraz podległych WKU: w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie oraz Sanoku.

Po zaciętej rywalizacji w turnieju indywidualnym najlepszy okazał się reprezentant WKU w Rzeszowie. Turniej deblowy wygrała reprezentacja WSzW w Rzeszowie.

Zawody zostały przeprowadzone w bardzo sportowej atmosferze, w której nie brakowało zaciętych pojedynków. Na zakończenie turnieju przedstawiciel Szefa WSzW w Rzeszowie wraz z Wójtem Gminy Żyraków wręczyli drużynom oraz zawodnikom pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Więcej „Powrót do zdrowia, powrót do pracy!”

 • RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach po 500 zł lub 1000 zł, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2022 roku  do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 2022 roku ZUS będzie realizował obsługę programu Rodzina 500+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat i również nie jest wliczane do dochodu.

Osoby, które obecnie otrzymują 500+ nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Miasta i gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. oraz będą obsługiwały wnioski złożone do końca 2021 roku.

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku rozpocznie się od 1 lutego 2022 r. Wnioski w ramach tego naboru trafią już do ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyznawał i wypłacał 500+ wyłącznie dla wniosków, które będą składane po raz pierwszy, np. w przypadku nowo narodzonych dzieci.

 • JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O RKO i 500+?

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć tylko elektronicznie:

– Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– przez bankowość elektroniczną,

– na portalu Emp@tia.

Świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i 500+ będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

Gmina Żyraków znalazła się wśród 21 liderów gmin i została wyróżniona w Rankingu Aktywności Powiatów i Gmin Podkarpacia w kategorii: „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” publikowanego w GC Nowiny. Wyboru dokonała Kapituła Rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Przy ocenie pod uwagę brano nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców. Podobne wyróżnienie otrzymała również Gmina Dębica oraz Gmina Ropczyce.

Śpiewanie kolęd i pastorałek to jeden z najpiękniejszych obrzędów bożonarodzeniowych i coroczna tradycja w Gminie Żyraków. 9 stycznia 2022 r. w niedzielny zimowy wieczór odbył się Koncert Noworoczny. W straszęcińskiej świątyni mieszkańcy Gminy Żyraków oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać repertuaru przygotowanego przez Orkiestrę Dętą Gminy Żyraków i Chór Parafialny w Straszęcinie pod kierownictwem i dyrygenturą Pana Grzegorza Steca. Na koncert zaprosił Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka, zaś współorganizatorami byli: Parafia pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków.

Był to wieczór pełny wzruszeń, emocji, wspaniałych i niezapomnianych chwil. Muzyczną ucztę zawdzięczamy m.in. solistom, a zaśpiewali: Barbara Łukasik, Grzegorz Tomaszewski, Katarzyna Czerwiec, Natalia Ciszek, Kamila Stec, Weronika Chmura, Wiktoria Marek, Antonina Barnaś, Paweł Morawczyński, Marek Smagacz oraz Karolina i Wiktoria Chmura. Oprawę muzyczną przygotowali członkowie Orkiestry w poszczególnych sekcjach instrumentalnych:

 • Sekcja Fletów – Aleksandra Bieszczad, Ewelina Koziara, Kinga Pasternak, Katarzyna Szerszeń, Julia Bieniasz, Kamila Horosz. 
 • Sekcja Smyczkowa – Kamila Stec, Weronika Chmura.
 • Sekcja Klarnetów – Wiktoria Chmura, Karolina Ozga, Jakub Smagacz, Paweł Chmura, Karolina Pociask, Aleksandra Kołodziej, Barbara Grudkowska
 • Sekcja Trąbek – Szymon Pieniążek, Ignacy Kamiński, Mariusz Koziara, Grzegorz Tomaszewski, Dominik Mietła, Stanisław Lichoń.
 • Sekcja Puzonów – Paweł Rak, Ryszard Rak, Rafał Szreder, Bartek Kozikowski, Franciszek Kamiński, Michał Bułat.
 • Sekcja Saksofonów – Karolina Kosiba, Marcin Grych, Karolina Chmura, Kazimierz Węgrzyn, Damian Szerszeń, Julia Pieniążek, Marcin Nykiel.
 • Sekcja Tenorów – Sławomir Mądro.
 • Sekcja Rytmiczna – Jakub Gąsior, Marek Smagacz, Ryszard Pieniążek, Roman Gulis (gitara basowa), Antoni Stec, Aleksander Lisowski, Bartłomiej Chmura.

Więcej „Koncert Noworoczny w Straszęcinie”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na założenie firmy – wsparcie dla osób poniżej 30 roku życia”.

Webinarium odbędzie się 11 stycznia 2022 r. od godz. 10:00 do 10.45  za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mailowy) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2022 r. do godz. 14.30. 

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujące i chcące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Szczególnie do osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. 

Program webinarium:

 1. Powitanie uczestników i przedstawienie sieci  Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  2. Kto może uzyskać dofinansowanie, grupa docelowa.
  3. Definicje pojęć.
  4. Wysokość wsparcia.
  5. Etapy ubiegania się o dofinansowanie.
  6. Operatorzy wsparcia.
  7. Omówienie  dokumentacji konkursowej.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7 , 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

Do góry

Skip to content