Aktualności

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Rada Gminy Żyraków w dniu 20 czerwca 2022 r. przyjęła Uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków. Na mocy tej Uchwały przyznano stypendia sportowe, które są wyrazem uznania oraz mają na celu wspieranie rozwoju zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w badmintonie. Otrzymali je Emilia Skrzek i Mikołaj Krystek zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORBITEK” w Straszęcinie. Mają na swoim koncie sukcesy w zawodach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ubiegłym roku Emilia Skrzek zdobyła brązowy medal w grze podwójnej kobiet w Otwartym Grand Prix Młodzieżowców (U23) w badmintonie w dniach 14-16.10.2022 w Zielonce k/Warszawy Mikołaj Krystek zajął IX miejsce (gra mieszana) – Mistrzostwa Europy (U15) – 16-19.09.2022 r. Ibiza

  • – XVII miejsce (gra podwójna chłopców) – Mistrzostwa Europy U15 – 16-19.09.2022 r. Ibiza
  • – I miejsce (gra mieszana) – Otwarte Grand Prix U15 – 29.31.10.2022 Warszawa
  • – I miejsce (gra podwójna chłopców) – Otwarte Grand Prix U15 – 29.31.10.2022 r. Warszawa
  • – I miejsce (gra mieszana) Super Grand Prix (U15 – 14-14.11.2022 r. Józefosław.

Zawodnicy będą otrzymywać stypendia przez kolejnych 10 miesięcy. Gratulujemy zawodnikom i trenerom wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Wójt Gminy Żyraków

przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:    

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych      
oraz   
48,00 zł x
średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła[1]

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

                                                                                                                            Wójt         
                                                                                                          (-) mgr inż. Marek Rączka

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pokój nr 18, lub pod nr tel. 14 68 07 118.

[1] W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o dopłatę do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca  roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
    

Jak co roku strażacy ochotnicy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków spotkali się aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia noworoczne. W tym roku spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Nagoszynie 14 stycznia 2023 r. Organizatorem uroczystości była jednostka OSP z Nagoszyna przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żyrakowie, Stowarzyszenia Nagoszyn Otwarty na Zmiany Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Na spotkanie przybyli druhny i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Żyraków oraz zaproszeni goście: dh ks. Józef Jasiurkowski – Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza  Straży Pożarnych, Kapelan Powiatowy OSP, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, st. bryg. Krzysztof Marek– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy, Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Żyrakowie, Pani Magdalena Grzyb – Radna Gminy Żyraków, Pani Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Pani Stefania Grzyb – sołtys sołectwa Nagoszyn wraz z Paniami ze Stowarzyszenia Nagoszyn Otwarty na Zmiany Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie, którego jest Prezesem. Powitania szacownych gości dokonał Wójt Gminy, potem dh ks. Józef Jasiurkowski poprowadził wspólną modlitwę, a zaproszeni goście oraz druhny i druhowie przełamali się opłatkiem. St. bryg. Krzysztof Marek podziękował strażakom za owocną współpracę podkreślając iż niezłomna postawa i wysoka zdolność operacyjna jednostek OSP cieszy się w społeczeństwie szacunkiem i zaufaniem. W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Gminy w  Żyrakowie Pani Mari Bodzioch podziękowania i życzenia dla strażaków ochotników złożył dh Kamil Wolski Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP W Żyrakowie i Prezes OSP w Nagoszynie. Wójt Gminy Żyraków wręczył przedstawicielom wszystkich jednostek OSP podziękowania oraz okolicznościowe statuetki, kierując do wszystkich strażaków-ochotników gminnej społeczności wyrazy najwyższego uznania za to, że każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i spieszą im z pomocą narażając własne życie i zdrowie. Ochotnicza Straż Pożarna powszechnie kojarzy się z odwagą, nieustającą gotowością do współdziałania, a także z pasją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń wielu sukcesów w pracy społecznej i zawodowej oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w Nowym Roku 2023.

Po części oficjalnej dh Kamil Wolski zaprosił druhny i druhów oraz przybyłych gości na poczęstunek przygotowany przez Panie ze Stowarzyszenia Nagoszyn Otwarty na Zmiany Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie.

W dniu wczorajszym na scenie widowiskowej w Woli Żyrakowskiej grupy ze szkół podstawowych Gminy Żyraków przedstawiały jasełka podczas XXVIII Gminnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe”.

Po przesłuchaniach komisja przyznała miejsca dla następujących grup szkolnych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zasowie,

II miejsce – Zespół Szkół w Nagoszynie,

III miejsce – Zespół Szkół w Bobrowej,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Mokrem.

 

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia za grę aktorską i śpiew, a otrzymali je:

– Dawid Zasadni – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

– Emilia Sujdak – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

– Mikołaj Szymański – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

– Wiktoria Wawrzonek –  Szkoła Podstawowa w Zasowie.

 

Przegląd oceniała komisja w składzie: Pani Stefania Szuba – polonistka, Pani Barbara Żubrowska – muzyk i Pani Agata Dziedzic – pracownik CKiP w Żyrakowie.

Szkoły Podstawowe z Góry Motycznej i Zasowa zakwalifikowały się do XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Jasełkowych w Głogowie Małopolskim.

Do góry

Skip to content