Aktualności

NIE będzie drożej! Dotychczasowe opłaty oraz system odbioru odpadów w Gminie Żyraków nie ulegną zmianie. W dniu 21 lutego 2024 r. została zawarta umowa na 2024 rok z firmą DEZAKO, która ponownie wygrała przetarg.

Dziękujemy firmie DEZAKO oraz ŚLUSARSTWO PHU za wysoką jakość usług!

Najważniejszą z inwestycji jest niewątpliwie człowiek i to widać gołym okiem w Gminie Żyraków, gdzie ludzie skupieni wokół ważnych celów potrafią góry przenosić.

W dniu 13 lutego 2024 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka oraz Skarbnik Agnieszka Tokarz podpisali umowy o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w naszej gminie. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany przez dyrektora Tomasza Czopa przyznał środki finansowe Górze Motycznej na miejsca dla 21 dzieci i Bobrowej – dla 14 przedszkolaków. “Dzieci w nowych miejscach przedszkolnych uczą się i bawią już od 1 września, ale właśnie tyle czasu zajął etap negocjacji finansowych i innych formalności. Najważniejsze, że się udało, a za ten czas od września do lutego dyrektorzy placówek dostaną refundację. Każdy wniosek składany w imieniu wójta gminy to efekt pracy wielu zaangażowanych ludzi, co jest zdecydowanie atutem naszej gminy – podkreśla wójt.

Zabawki i pomoce dydaktyczne do logopedii, terapii, zajęć tanecznych, muzycznych, elementy placów zabaw, laptopy, tablice multimedialne, nowe meble, klimatyzacja, ale też zmywarki, odkurzacze i lodówka – w każdym przedszkolu zgodnie z potrzebami – to zakupy, które realizować będzie dyrektor placówki. Sfinansowana zostanie też realizacja podstawy programowej, a dzieci wesprze zatrudnienie pomocy nauczyciela. Już od września realizowane są w oddziałach przedszkolnych zajęcia z logorytmiki, robotyki, muzyczne, taneczne, rytmika i terapeutyczne.

Gwarantem rozwoju lokalnych społeczności była i jest edukacja, stąd w Gminie Żyraków nie szczędzi się nakładów finansowych, aby była przyjazna dzieciom.

Szkoła i parafia w każdej wsi były od zawsze czynnikami scalającymi mieszkańców. Ludzie nie szczędzili pracy, często społecznej i środków finansowych, aby dbać o te wartości. Kolejne pokolenia przejmują pałeczkę, podejmując inicjatywy angażujące społeczność lokalną w dbanie o rozwój najmłodszych.

Projekty “Aktywne przedszkole w Górze Motycznej i “Przedszkolaki z Bobrowej, do dzieła!”  realizowane są ze wsparciem środków z Unii Europejskiej.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 “Aktywne przedszkole w Górze Motycznej” otrzymało: 544 602,50 PLN i obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny Beneficjenta.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 490 002,50 PLN i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

*ze środków europejskich w kwocie: 462 912,12 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

*ze środków dotacji celowej w kwocie: 27 090,38 PLN

Beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: 54 600,00 PLN “Przedszkolaki z Bobrowej, do dzieła!” Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 362 749,95 PLN i obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny Beneficjenta.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 326 349,95 PLN i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

* ze środków europejskich w kwocie: 308 337,45 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu;

* ze środków dotacji celowej w kwocie: 18 012,50 PLN

* Beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: 36 400,00 PLN

 

Dzieci i młodzież uczęszczające do dziewięciu Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Żyraków spędziły aktywnie czas wolny podczas tegorocznych ferii. Program zajęć w Bobrowej Woli, Korzeniowie, Nagoszynie, Zasowie, Woli Żyrakowskiej, Wiewiórce, Woli Wielkiej, Straszęcinie i Zawierzbiu został bogato urozmaicony. W pierwszym tygodniu były kreatywne zajęcia plastyczne, wielkoformatowe gry i zabawy, zajęcia kulinarne oraz wyjazd do kina. Z kolei w drugim tygodniu – muzyczna przygoda, zajęcia plastyczne tematycznie zimowe, a na zakończenie integracyjny bal karnawałowy w Woli Żyrakowskiej. Ferie zostały zorganizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

W dniu 8 lutego 2024 r. została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy: Gminą Żyraków a Firmą EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Umowa dotyczyła:

  1. Przebudowy drogi gminnej 682m wraz z remontem mostu w miejscowości Straszęcin. Jest to odcinek drogi od Szpitala Psychiatrycznego w kierunku mostu koło firmy Polbruk. Przebudowa przedmiotowej drogi przyczyni się do rozładowania ruchu drogowego w okolicy Szkoły Podstawowej oraz przekierowany zostanie ciężki transport w kierunku szpitala. Wartość robót opiewa na kwotę 2 267 241,13 zł, z czego dofinasowanie z Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 60%.
  2. Budowy drogi gminnej o długości 556,6m wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Żyraków. Odcinek drogi od drogi serwisowej autostrady A4 w kierunku Woli Żyrakowskiej. Wartość robót opiewa na kwotę 2 488 189,67 zł, z czego dofinasowanie z Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 60%.

Do góry

Skip to content