Jesteś tutaj:

Kategoria: Pomoc Prawna

Od 1 stycznia 2019 każdy, kto nie jest w stanie ponieść
kosztów płatnej porady prawnej może skorzystać z takiej pomocy bezpłatnie w
kilku punktach na terenie powiatu.

Jak to wygląda w praktyce?
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę. Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem do punktu w wybranej miejscowości. Należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, złożenie oświadczenia, że nie ma się możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej jest jedynym i jednocześnie niezbędnym warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania
wspomnianego oświadczenia – jego prosty wzór jest dostępny w punkcie. Jednocześnie nie ma obowiązku dokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady. 

W jakich dziedzinach prawa można uzyskać poradę?
Zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 

Jaką pomoc uzyskamy w punkcie?
Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja – w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej. Usługa może obejmować także rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązania sporu, przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu oraz pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Należy pamiętać, że nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron. W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach. Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Dębickim:

Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie Dębickim”

Do góry

Skip to content