Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2018

Nazwa operacji:

Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków – Etap III

Cel projektu:

Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Żyraków poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostanie wybudowane 8,5 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz budowa 17 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość projektu: 2 980 130,22 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1541672,00 zł

Osoby, które zakwalifikowały się do Projektu Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich – montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych PILNIE są proszone o odbiór druków umów dostępnych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie pokój nr 2.

Do góry

Skip to content