Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2023

Podziękowanie

Pani Celinie Byś, Skarbniczce – by nie rzec: skarbowi – Gminy Żyraków, a z tej przyczyny –

niewątpliwie najbogatszej tutejszej dziewczynie, Współpracowniczce, Przełożonej i  Koleżance

 zawsze przyjaznej i serdecznej ( nawet kiedy troski finansowe Ją dopadały ),

 mistrzyni godzenia rygoru finansowego z potrzebami ludzi, instytucji, urzędu –

z szacunkiem, wdzięcznością i przyjaźnią my wszyscy się piszemy w dniu,

w którym Pani Skarbnik, Pani Celina, Pani Celinka i po prostu Celinka

postanowiła, że zmienia odtąd miejsce pobytu, obowiązki i wszystko, co stąd wynika

 

Marek Rączka

Wójt Gminy Żyraków,

pracownicy Urzędu Gminy w Żyrakowie

oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żyraków

Żyraków, 21 lutego 2023 r.

 

            W nastroju trochę nostalgii, trochę smutku cisną się na usta słowa starej, popularnej piosenki „Upływa szybko życie…”. Normalną rzeczą jest przemijanie, upływ czasu, koniec pewnego etapu, ale czemu tak szybko?  No cóż, rzekło by się, takie życie….

Jak wspomniał Pan Wójt – Pani Celina – pracowała 43 lata w urzędzie gminy, 23 lata jako Skarbnik,  była niewątpliwym kreatorem budżetu i często, jako kobieta waleczna, toczyła z różnymi osobami boje (oczywiście budżetowe), które de facto zawsze kończyły się dobrze.
Złożył w imieniu nas wszystkich serdeczne podziękowania za ten czas poświęcony gminie  Żyraków i jej społeczności, oraz dużo zdrowia, spokoju, spełnienia wszystkich marzeń, których do tej pory nie udało się zrealizować, m.in. z powodu tego, że trzeba było po godzinach pracować.

My, osobiście, koleżanki i współpracownicy chcemy również się dołączyć i życzymy Pani Skarbnik, naszej kochanej Celince, wszystkiego co tylko sobie zamarzy, wiele, wiele radości i chwil jak najbardziej przyjemnych, samych pięknych dni, realizowania swoich marzeń, portfela pełnego i bez dna, szerokich podróży lądowych, powietrznych, a może i morskich i co tylko wpadnie do głowy by szczęście nigdy nie gasło, a plany nigdy się nie kończyły.  Do zobaczenia!

W dniu 21 lutego 2023 r. podziękowano Pani Celinie Byś – Skarbnik Gminy Żyraków za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy Żyraków. Pożegnaniu towarzyszyła atmosfera doniosła, a zarazem ciepła i serdeczna. Pani Celina w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że funkcję Skarbnika Gminy pełniła od 23 lat. Przyznała, że początki nie był łatwe choć sądziła, że wówczas 20-letnie doświadczenie pracy w księgowości będzie wystarczające.  Praca w Urzędzie Gminy nie była tylko jej miejscem pracy, ale źródłem radości i zmartwień, wszystkie sukcesy bardzo ją cieszyły, ale każdą porażkę przeżywała bardzo osobiście. Podziękowania skierowała do wszystkich, z którymi zetknęła się w pracy w ciągu tych 43 lat. Złożyła podziękowania Panu Wójtowi Markowi Rączce za zaufanie, jakim ją obdarzył, za chęć współpracy. Starała się nie zawieźć tego zaufania i cały okres tej pracy, który trwał przeszło 12 lat, był dla niej zaszczytem. Podziękowała poprzednim Wójtom, z którymi współpracowała na stanowisku Skarbnika Gminy: Panu Bogusławowi Dydzie, który w 2000 r. zarekomendował jej kandydaturę ówczesnej Radzie Gminy, Panu Krzysztofowi Moskalowi, z którym współpracowała przez 2 kadencje. Podziękowała wszystkim Radnym i Sołtysom za czas i lata dobrej i owocnej współpracy. Na ręce Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy złożyła podziękowania dla tych radnych, którzy obecnie już nie pracują w radzie gminy. Serdeczne podziękowania złożyła Zastępcy Wójta Gminy Żyraków – Panu Grzegorzowi Regule za wspólne godziny pracy nad tym, żeby Gmina Żyraków się rozwijała, za życzliwość, nowatorskie rozwiązania, pracowitość i dobre rady. Podziękowała poprzednim zastępcom wójta z którymi współpracowała: Pani Bożenie Osocha i Panu Krzysztofowi Czerwcowi. Podziękowania skierowała do Pani Sekretarz Marty Erazmus za wieloletnią, owocną współpracę, za profesjonalizm, za wsparcie, za wyrozumiałość  i zaufanie. Podziękowała paniom i panom dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę, dzielenie się doświadczeniem, za realizację zadań gminnych, za wspólne budowanie wizerunku gminy Żyraków. Zwróciła się z podziękowaniami do koleżanek i kolegów, współpracowników Urzędu Gminy – tym obecnym i tym, którzy wcześniej pracowali, każdy sukces i każde dobro, które się dokonało było wspólnym udziałem. Szczególne podziękowania złożyła koleżankom z referatu FP oraz głównym księgowym jednostek organizacyjnych gminy za wsparcie, za dobre rady, za przyjaźń.  Na zakończenie stwierdziła, że praca dla Gminy Żyraków była dla niej wielkim wyróżnieniem, zaszczytem i honorem. 

Zebrani na Sesji złożyli odchodzącej Pani Skarbnik podziękowania i życzenia, wyrazy wdzięczności i wiele ciepłych, wzruszających słów. Jak wspomniała Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik pozostanie w pamięci wszystkich jako osoba nie tylko profesjonalna w swoich obowiązkach zawodowych, ale przede wszystkim jako  osoba ciepła, dowcipna i wesoła.

Zgodnie z procedurą stanowisko Skarbnika Gminy Żyraków obejmie Pani Agnieszka Tokarz, której serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności na nowej ścieżce zawodowej.

W ostatniej sesji Rady Gminy Żyraków udział wzięli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w osobach:

– Dh Jan Pec – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP,

– Ks. Kapelan Strażaków Józef Jasiurkowski, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP,

– Dh Edward Szlichta – Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

– Dh Stanisław Bryg – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

W imieniu wojewódzkich władz Związku OSP Województwa Podkarpackiego złożyli szczególne podziękowania społeczności i władzom Gminy Żyraków za pomoc i wsparcie, jakie otrzymują Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Żyraków, jak również Związek OSP RP.

W dniu 24 lutego minie rok, jak wojska rosyjskie napadły na wschodniego sąsiada Polski – Ukrainę. Od pierwszych dni tej niezrozumiałej, niepotrzebnej rosyjskiej agresji do działań pomocowych i humanitarnych dla tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy włączyli się członkowie OSP jak również działacze Związku Województwa Podkarpackiego. Jako jedni z pierwszych organizowali na granicy województwa podkarpackiego punkty recepcji, pomagali bezpośrednio uchodźcom, w tym tysiącom kobiet i dzieci przy przekraczaniu granicy i transportując ich do miejsc opieki i tymczasowego pobytu. OSP i Związek OSP w ciągu ostatniego roku organizowali pomoc humanitarną zbierając produkty żywnościowe, higieniczne i odzież. Ukraińskim strażakom został przekazywany, i to w znacznych ilościach, sprzęt pożarniczy i środki ochrony indywidulanej. Związek jako organizacja o zasięgu krajowym uczestniczy w wielu działaniach na rzecz pomocy Ukrainie, województwo podkarpackie m.in. pomagało organizacjom strażackim z Niemiec i Francji, w konwojowaniu dziesiątek samochodów ciężarowych z pomocą humanitarną dla strażaków i społeczeństwa ukraińskiego. Te działania mogły być podejmowane ponieważ otrzymywano olbrzymie wsparcie ze strony m.in. samorządów gmin województwa podkarpackiego. Jedną z gmin, która w sposób szczególny angażowała się w pomoc właściwego zabezpieczenia strażackich konwojów z Niemiec była Gmina Żyraków. W imieniu wojewódzkich władz Związku OSP województwa podkarpackiego złożono podziękowania władzom Gminy: Radzie Gminy Żyraków, Panu Wójtowi za okazywaną pomoc, za wspieranie bezinteresownych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa województwa podkarpackiego.

Gmina Żyraków została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie to zostało przekazane na ręce Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków i Pana Marka Rączki – Wójta Gminy Żyraków.

Po raz kolejny Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zaprasza do rekrutacji na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w semestrze letnim 2023. Rekrutacja rozpocznie się 20 lutego o godz. 10:00 i potrwa do 27 lutego (włącznie).  Wszystkie zajęcia są stacjonarne i w pełni bezpłatne.

Czy ktoś jeszcze nie słyszał o zajęciach DUT? Zapewne w pięciu miastach gdzie od lat prowadzone są zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego to projekt dobrze znany i ceniony, zwłaszcza wśród młodych „pożeraczy” wiedzy. Bezpłatne wykłady i warsztaty prowadzone są w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych oraz od zbliżającego się semestru letniego – również w Gminie Zarszyn, która w bieżącym roku stała się kolejną Filią projektu DUT.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych poszukiwaczy wiedzy, którzy dzięki proponowanym przez DUT wykładom i warsztatom odkrywają świat nauki w niecodzienny sposób. Semestr letni potrwa od marca do czerwca 2023r. a sama rekrutacja dla dzieci w wieku 7-12 lat rozpocznie się już 20 lutego.

Zajęcia DUT mają na celu pokazanie małym studentom, że nauka może mieć różne formy, nie musi kojarzyć się z nudą czy szkolnym przymusem lecz wręcz przeciwnie – odpowiednie przygotowanie zajęć sprawia, że staje się ona świetną zabawą i wyjątkowym spędzeniem czasu wolnego. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki.

Harmonogram semestru letniego DUT dla swoich uczestników przewiduje w każdym mieście cztery godzinne wykłady popularnonaukowe, na których prowadzący przy pomocy specjalnych rekwizytów, pokazów czy poprzez przedstawione eksperymenty przybliży słuchaczom temat zajęć. Każdy wykład prowadzony jest w sposób interaktywny, przez co młodzi studenci mogą w nim czynnie uczestniczyć, a każde ich zaangażowanie sprawia, że wiedza zapamiętywana jest w sposób aktywny, pozostając tym samym dłużej w pamięci odbiorcy.  W planach semestru pojawią się również półtoragodzinne warsztaty, które prowadzone będą w małych 15-20 osobowych grupach. Każdy warsztat daje dziecku możliwość poznania danego tematu poprzez bezpośredni kontakt z doświadczeniem, często poprzez samodzielne badanie czy tworzenie.

Uczestnicy wykładów na pierwszym spotkaniu otrzymają wyprawkę studenta składającą się z  indeksu, identyfikatora, notesu oraz wybranego gadżetu DUT. Z kolei uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo „Zestaw Naukowca” zawierający materiały wraz z instrukcją do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania w domu.

Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez stronę DUT – wystarczy założyć konto na stronie www.dolinawiedzy.pl/dut, a następnie zarejestrować dziecko do wybranej filii (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT).

Rejestracja będzie aktywna od 20 lutego od godz. 10.00 do 27 lutego 2023r. (włącznie). W podanym terminie prowadzone są zapisy wszystkich chętnych, natomiast wyniki rekrutacji (osoby wylosowane na wykłady) pojawią się na koncie użytkownika DUT dn. 1 marca 2023r.

Przed podejściem do rekrutacji należy zapoznać się z planem zajęć oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zapisów dla danego miasta – na stronie www.dolinawiedzy.pl/dut w zakładce REJESTRACJA. Rekrutacja na semestr letni w każdym z miast Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego przebiegać będzie w takim sam sposób. W pierwszym etapie przyjmowane są wszystkie zgłoszenia (20-27 luty), następnie spośród osób zapisanych losowana jest określona liczba uczestników wykładów oraz lista rezerwowa (liczba wylosowanych różni się w zależności od danego miasta), w kolejnym etapie osoby wylosowane mają możliwość zapisania się na warsztaty, gdzie przy zapisach obowiązuje już kolejność zgłoszeń. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty.

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila info@dolinawiedzy.pl lub pod numerem tel. (17) 865-30-04. Zapraszamy również na naszego Facebooka Dolina Wiedzy oraz Dziecięcy Uniwersytet Techniczny.

Do góry

Skip to content