Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2022

W dniu 30 marca br. wybrano najpiękniejsze kartki wielkanocne. W konkursie 155 uczestników przesłało łącznie 188 prac. Ilość miejsc i wyróżnień przyznano adekwatnie do ilości zgłoszonych prac w danej kategorii.

Komisja w składzie: Aneta Domaradzka – Przewodnicząca komisji i  Dyrektor CKiP w Żyrakowie, Agata Dziedzic – instruktor plastyki oraz Agnieszka Weryńska-Przybyś i Krzysztof Pietrucha zgodnie z regulaminem konkursu przyznali miejsca i wyróżnienia w następujących kategoriach:

KATEGORIA I

I miejsce – Beata Więch, Oddział Przedszkolny w Korzeniowie,

II miejsce – Bartosz Więch, Oddział Przedszkolny w Korzeniowie,

II miejsce – Natalia Strzelczyk, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

III miejsce – Oliwia Pyrchla, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

Wyróżnienie:

 • Emilia Ziobro, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,
 • Patryk Piękoś, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej.

KATEGORIA II

I miejsce – Bartłomiej Stefan, Zespół Szkół w Bobrowej,

I miejsce – Oliwia Cygan, Zespół Szkół w Bobrowej,

II miejsce – Magdalena Czuchra, Szkoła Podstawowa w Zasowie,

II miejsce – Patrycja Gorzelak, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

II miejsce – Maja Strojek, Zespół Szkół w Bobrowej,

III miejsce – Julita Dubiel, Szkoła Podstawowa w Zasowie,

III miejsce – Milena Waśko, Szkoła Podstawowa w Zasowie,

III miejsce – Laura Nowak, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,

Wyróżnienia:

 • Miłosz Sroka, Szkoła Podstawowa w Zasowie,
 • Dominika Piękoś, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,
 • Adrianna Dubiel, Szkoła Podstawowa w Zasowie,
 • Maria Kaczor, Świetlica Wiejska w Woli Żyrakowskiej,
 • Natalia Orkisz, Świetlica Wiejska w Woli Żyrakowskiej,
 • Lena Szczepańska, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,
 • Aleksander Kosiński, Szkoła Podstawowa w Zasowie,
 • Cyprian Ruda, Zespół Szkół w Bobrowej,
 • Aldona Kurczyk, Zespół Szkół w Bobrowej,
 • Alicja Białas, Zespół Szkół w Bobrowej.

Więcej „WYNIKI XI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ”

Szanowni Państwo

W związku z prośbami szkół związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy, stworzyliśmy dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

Pozdrawiamy.
Grupa Aztekium.pl

W dniu 29 marca 2022 roku w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), w których wzięło udział 19 uczniów z terenu gminy Żyraków. Zgodnie z regulaminem w Turnieju rywalizowali zawodnicy w 2 grupach wiekowych:

 • I grupa wiekowa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
 • II grupa wiekowa – uczniowie klasy V-VIII szkół podstawowych,

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie regulaminu Turnieju zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Turnieju, które odbędą się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 20.

 I grupa wiekowa

 1. Julia Moskal – SP w Woli Wielkiej
 2. Paweł Paździor – SP w Zasowie
 3. Julia Grądziel – SP w Woli Wielkiej

II grupa wiekowa

 1. Izabela Kubisztal – SP w Zasowie
 2. Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie
 3. Antoni Moskal – SP w Woli Wielkiej

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej „Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie”

„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów”.

Jana Paweł II

W obliczu wojny na Ukrainie i ogromu nieszczęścia oraz tragedii ukraińskich rodzin, pomoc drugiemu człowiekowi to naturalny odruch serca, jak oddech, jak uśmiech, jak otwarta dłoń. W takich chwilach słowa są zbędne,  bo pewnie i tak nie potrafią wyrazić tego co czujemy patrząc na wygnanych przez wojnę ludzi. Wszyscy próbują pomóc. Od 2 tygodni pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych pełnią wolontariat na dworcu w Przemyślu pomagając i informując przybyłych o możliwościach skorzystania z przygotowanych dla uchodźców miejsc odpoczynku czy transportu. Pomoc ta często polega też na doraźnej opiece nad małymi dziećmi, by matki mogły choć chwilę odpocząć i posilić się w spokoju, to pomoc przy przemieszczaniu między peronami wózków dziecięcych, walizek podróżnych, podręcznych toreb z najpilniejszymi artykułami. Grupy 4-osobowe pełniły dyżury zarówno w ciągu dnia jak i w okresie nocnym. Z ramienia Urzędu Gminy w Przemyślu był pan Grzegorz Reguła, Zastępca Wójta, pani Marta Erazmus, Sekretarz Gminy, pani Celina Byś, Skarbnik Gminy, pani Krystyna Kania, Kierownik USC  oraz pani Marta Węgrzyn. Pozostałe grupy składały się z pracowników Zespołu Obsługi Finansowo –Administracyjnej na czele z Panem Dyrektorem Leszkiem Połomskim, nauczyciele ze szkoły w Górze Motycznej na czele z panią Dyrektor Dianą Wójcik oraz pracowników CKiP na czele z panią Dyrektor Anetą Domaradzką.  Ta pomoc nie zakończyła się.  Każdy z nas pozostaje czujnym, otwartym i gotowym na kolejne wezwania.  

Кожна дитина у віці від 6 до 18 років, котра перебуває в Польщі,  зобовʼязана навчанням у школі (дитина, котра має 6 років, зобовʼязана пройти підготовчий річний курс в дитячому садочку) або має обовʼязок навчання. Це також стосується дітей, котрі є громадянами України, котрі приїхали до Польщі, а їх перебування визнане легальним. Батьки (опікуни, підтверджені юридично) таких учнів мусять піклуватися, щоб цей обовʼязок був здійснений таким чином:

 • віддаленим навчанням (он-лайн), котре здійснюється українською школою або
 • навчанням в польській системі освіти.

Батьки (опікуни, підтверджені юридично) учнів з України, котрі навчаються віддалено повинні подати до Міської влади Гміни відповідну заяву. Цього достатньо, щоб визнати, що дитина зобовʼязана навчанням у школі, (обовʼязок навчання) є виконані.

Батьки (опікуни, підтверджені юридично) учнів з України, котрі знають польську мову на рівні, котрий дає можливість скористатися навчанням в польській школі, повинні їх записати до школи якомога швидше, щоб не втратити шкільний рік, щоб ці учні могли відновити навчання, здавати екзамени та отримати свідоцтво або свідоцтво про закінчення школи.

Батьки (опікуни, підтверджені юридично) учнів з України, котрі не знають польську мову, (або знають мову на рівні, котрий не дає можливості вчитися в польській школі) повинні цих учнів записати до підготовчих відділів – насамперед таких, котрі вивчають польську мову, так щоб в наступному шкільному році ці учні могли навчатися повноцінно в польській школі.

З’ясувавши, які обов’язки та які можливості поновлення перерваного навчання з причини війни мають у нас учні з України, Войт Гміни Жиракув інформує, що:

 • розпочинаючи від 28 березня діти з України, котрі потрапили до Гміни після 24 лютого, можуть відвідувати місцеві дитячі садочки (після попереднього запису до дитячого садка);
 • учні, котрі знають польську мову, можуть бути записані батьками (опікунами, підтвердженими юридично) до обраної школи в будь-який час;
 • для учнів, котрі не знають польської мови, започаткований проект – починаючи від 4 квітня – підготовчих відділів в вибраних школах Гміни Жиракув або – за згодою з іншою Гміною – в тих школах.

 

Прошу батьків (опікунів, підтверджених юридично) цих учнів якнайшвидше подати заявку до школи, щоб записати своїх дітей до школи або до підготовчого відділу.

 

Учням з України, записаних до шкіл Гміни Жиракув (або шкіл в іншій гміні, якщо Гміна Жиракув не створить підготовчого відділу в звʼязку з малою кількістю поданих заявок учнів), буде запезпечений безкоштовний такий самий транспорт та опіка в дорозі з дому до школи та в зворотньому напрямку як учням польським.

Школи чекають на Вас!

Жиракув, 24 березня 2022 р.

       Марек Рончка

                                                                     Войт Гміни Жиракув 

Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym (obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci 6-letnich) lub obowiązkiem nauki. Dotyczy to także tych dzieci, które, będąc obywatelami Ukrainy, trafiły do Polski, a ich pobyt został uznany za legalny. Rodzice (prawni opiekunowie) takich uczniów muszą dopilnować, by ten obowiązek był spełniany poprzez:

 • naukę zdalną prowadzoną przez szkołę ukraińską albo
 • naukę w polskim systemie oświaty.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów z Ukrainy uczących się zdalnie powinni złożyć w Urzędzie Gminy oświadczenie o takiej nauce. To wystarczy, by uznać, że obowiązek szkolny (obowiązek nauki) jest spełniany.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów z Ukrainy znających język polski w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauczania w polskiej szkole, powinni ich zapisać do szkoły możliwie jak najszybciej, by, bez straty roku szkolnego, ci uczniowie mogli wznowić naukę, zdawać egzaminy i uzyskiwać świadectwa promocyjne albo świadectwa ukończenia szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nieznających języka polskiego (albo znających język, ale w stopniu uniemożliwiającym uczenie się w polskiej szkole) powinni tych uczniów zapisać do oddziałaów przygotowawczych – uczących przede wszystkim języka polskiego, tak by w kolejnym roku szkolnym ci uczniowie mogli podjąć pełne kształcenie w polskiej szkole.

Wyjaśniwszy, jakie obowiązki i jakie możliwości wznowienia przerwanej wskutek wojny nauki mają u nas uczniowie z Ukrainy, Wójt Gminy Żyraków informuje, że:

 • poczynając od 28 marca dzieci z Ukrainy, które trafiły do Gminy po 24 lutego, mogą uczęszczać do tutejszych przedszkoli (po wcześniejszym ich zapisaniu do Przedszkola);
 • uczniowie znający język polski mogą zostać zapisani przez rodziców (prawnych opiekunów) do wybranej Szkoły w każdym czasie;
 • dla uczniów nieznających języka polskiego projektujemy uruchomienie – poczynając od 4 kwietnia – oddziałów przygotowawczych w wybranych szkołach Gminy Żyraków albo – w porozumieniu z inną Gminą – w ich szkołach.

Proszę, by rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów jak najpilniej złożyli w Szkole wniosek o zapisanie ich dziecka do szkoły albo do oddziału przygotowawczego.

Uczniom z Ukrainy zapisanym do szkół Gminy Żyraków (albo do szkół w innej gminie, jeżeli Gmina Żyraków nie utworzy oddziału przygotowawczego ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczniów), przysługuje taki sam bezpłatny dowóz i opieka w drodze z domu do szkoły i z powrotem  jak uczniom polskim.

Szkoły czekają na Was!

                                                                                                      Żyraków, 24 marca 2022 r.

   Marek Rączka

 Wójt Gminy Żyraków

Strona główna - ZUS

26 i 27 marca br. w godz. 9.00-15.00 Inspektorat ZUS w Dębicy organizuje akcję  „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.
w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku
  z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone
  w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Więcej „WEEKEND DLA UKRAINY W INSPEKTORACIE ZUS W DĘBICY”

Do góry

Skip to content