Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2022

Szkolne Koło Naukowe “Podkarpaccy Odkrywcy” w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce realizuje ogólnopolski program “Być jak Ignacy”.

Ignacy Łukasiewicz to patron programu, jak również 2022 roku. Człowiek szlachetny, patriota, wielki wynalazca, którego odkrycia służyły dobru ludzkości. Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która od lat wspiera działania propagujące naukę i edukację.

Nasze Szkolne Koło Naukowe przez cały rok wykonywało zadania w poszukiwaniu Ignacego, które składały się z 8 etapów.

Jednym z zadań dodatkowych była wycieczka edukacyjna śladem historii Podkarpacia, którą Podkarpaccy odkrywcy powinni znać. Młodzi odkrywcy mogli zwiedzić bunkier kolejowy w Stępinie i wysłuchać jakże ciekawej historii związanej z II wojną światową na naszych terenach. Następnym etapem wędrówki było polskie Rio – czyli Pomnik Chrystusa Króla w Małej – jeden z siedmiu cudów Podkarpacia. Ostatnim etapem wycieczki był skansen: „Słowiański Gród” w Stobiernej. Tutaj dopiero powiało historią i tą najdawniejszą.

Podkarpacie to także bliski region Ignacego Łukasiewicza, który stąd pochodził i pracował naukowo. Tu także działał społecznie. Na trwałe zapisał się w dziejach postępu ludzkości.

Finałem już VI edycji programu było wykonanie pracy projektowej przez uczestników koła. Nasza praca była zainspirowana życiem, działalnością i wynalazkami Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie z klasy VI i VII wykonali “Koło wiedzy” pod hasłem “Ignacy Łukasiewicz – szlachetny człowiek – duma narodu polskiego.” Podzielono ono było na 8 sekcji: Początki, Naukowiec, Wynalazki, Życie rodzinne, Podkarpacki Samarytanin, Patriota, Dla Potomnych (jakie wynalazki przyczyniły się dla dobra ludzkości).

Opiekunami Szkolnego Koła Naukowego “Podkarpaccy Odkrywcy” są panie M. Knych i A. Szpyrka.

Biorąc udział w programie, uczniowie dowiedzieli się, że Ignacy Łukasiewicz to nie tylko aptekarz, założyciel pierwszej na świecie kopalni naftowej, twórca lampy naftowej, ale przede wszystkim człowiek wielkiego serca. Program uświadomił wszystkim uczestnikom, że warto zbliżyć się do takiej postawy – “BYĆ JAK IGNACY”.

O Projekcie

 • Tytuł projektu: AKTYWIZACJA START! – Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 • Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
 • Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2022 do: 30.06.2023
 • Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie
 • Wartość Projektu wynosi: 2 083 292,55 zł
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 1 770 798,66 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 117 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom umożliwiającym zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, jak również doświadczenia zawodowego (poprzez szeroki program aktywizacji zaw. tj. opracowanie IPD, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami uczestników, staże) w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2023r. Osoby, które będą uczestnikami projektu będą musiały zamieszkiwać na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu KC.

Efekty projektu:

 • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z predyspozycjami Uczestników Projektu,
 • zdobycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego,
 • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia. 

 

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, należące do jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich kwalifikacjach; 

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym: Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Sanok, Jarosław, Jasło, Ropczyce, Łańcut , Nisko , Przeworsk,
 • byłych Uczestników Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO WP na lata 2014-2020

Więcej „AKTYWIZACJA START! – Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

„Nie ma jak u Mamy” – pod takim hasłem odbył się wczoraj Powiatowy Dzień Matki w Zespole Szkół w Straszęcinie. Spotkanie rozpoczął występ Gminnego Zespołu Artystycznego „Po Naszemu” działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Przybyłych gości oficjalnie przywitał Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek oraz Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, którzy następnie wręczyli honorowe statuetki „Zasłużona Matka”. Z kolei podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich Wójt Gminy Żyraków wręczył wraz  Przewodniczącym Rady Powiatu Dębickiego Michałem Maziarką.

Tytuły „Zasłużona Matka” 2022 otrzymały:

Gmina Brzostek

Małgorzata Grygiel – KGW Brzostek

Maria Trojan – KGW Nawsie Brzosteckie

Gmina Czarna

Agata Gajewska – KGW Chotowa

Alina Żmuda – KGW Róża

Gmina Dębica

Grażyna Wojtaszek – Pustków Krownice

Kazimiera Krasoń – KGW Stasiówka

Gmina Jodłowa

Alicja Liszka – KGW Dęborzyn

Bożena Studniarz – KGW Dębowa

Gmina Pilzno

Krystyna Matyjewicz – KGW Łęki Dolne

Janina Jurek – KGW Zwiernik

Gmina Żyraków

Zofia Koza – KGW Żyraków

Ewa Kizior – KGW Wiewiórka

Więcej „Powiatowy Dzień Matki w Straszęcinie”

26 maja 2022 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka miał zaszczyt odebrać nagrodę specjalną w 22. edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa w kategorii „Gmina przyjazna przedsiębiorcom”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie. W uroczystościach uczestniczył również Pan Jerzy Czerepak – Sołtys wsi Zawierzbie, który został nominowany w kategorii „Sołtys Roku”.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa jest skierowana do wszystkich samorządów Podkarpacia, szczebla powiatowego, gminnego i miejskiego. Celem plebiscytu jest między innymi prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn. Jest to konkurs z tradycją i prestiżem w dziedzinie inicjatyw samorządowych w regionie, który został zorganizowany przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wraz z Centrum Promocji Biznesu.

Do góry

Skip to content