„Budowa placu zabaw w miejscowości Żyraków – etap I”

Cel projektu: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Żyrakowie

Nazwa działania PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Wartość projektu: 89 802,68 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 41 359,00 zł