Przyjęcie planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem samooceny CAF oraz powołaniem zespołów zadaniowych

W dniu 20  listopada 2015 roku na podstawie Zarządzania nr 120/2015 Wójta Gminy Żyraków zostały przyjęte plany doskonalenia w związku z przeprowadzeniem I samooceny ds. CAF oraz powołano zespoły zadaniowe.