Przyjęcie sprawozdania z pierwszej oceny samooceny CAF

W dniu  10 listopada 2015 roku na podstawie Zarządzanie nr 114a/2015 Wójta Gminy Żyraków zostało przyjęte sprawozdanie z I samooceny z wykorzystania modelu CAF.