Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 

Informujemy zainteresowanych Mieszkańców, że na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie, w Urzędzie Gminy w Żyrakowie został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie można uzyskać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 Zadaniem punktu jest m.in.: udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dostępny jest dla Mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7°°-15°°, w pokoju nr 2, telefon 14 6807102, mail: awolska@zyrakow.pl.