Dożynki Województwa Podkarpackiego w Ulanowie

W dniu 29 sierpnia br. w Ulanowie odbyły się XXI Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z Festiwalem Kultury Lasowiackiej „Etnolas”. W uroczystości wzięło udział ponad 40 delegacji z pięknymi wieńcami dożynkowymi z całego województwa podkarpackiego. W dożynkach Gminę Żyraków reprezentowali: Stowarzyszenie „Wolanki” z Woli Wielkiej w asyście Rady Sołeckiej z Woli Wielkiej, Pani Maria Bodzioch, Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków oraz Pani Aneta Domaradzka, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Gmina Żyraków jako jedyna przybyła na dożynki z powiatu dębickiego.

Organizatorami było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów oraz Urząd Gminy i Miasta Ulanów. Mszę Św. odprawił biskup Edward Frankowski. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.