ĆWICZEBNA PRÓBA URUCHOMIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH NA TERENIE GMINY ŻYRAKÓW

UWAGA

ĆWICZEBNA PRÓBA URUCHOMIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH NA TERENIE GMINY ŻYRAKÓW

18 listopada br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL- 21”, zostanie przeprowadzona na terenie gminy Żyraków głośna próba uruchomienia systemów alarmowych działających na budynkach remiz w:

Bobrowej,

Bobrowej Woli,

Górze Motycznej,

Korzeniowie,

Mokrem,

Nagoszynie,

Nagoszynie – Cieszęcinach,

Straszęcinie,

Wiewiórce,

Woli Wielkiej,

Woli Żyrakowskiej,

Zasowie

Żyrakowie

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 1100  – akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny  w okresie trzech minut;

2) godz. 1115 – akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Przekazane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi, których praktycznie nie należy wykonywać.