Podziękowanie dla pracowników przechodzących na emeryturę

„Warto służyć każdemu człowiekowi

i dla każdego warto się poświęcić ”.

Kardynał Stefan Wyszyński

W dniu 26 lipca 2022r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Krystyna Kania – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrakowie, która  po ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej  w Urzędzie Gminy w Żyrakowie odeszła na emeryturę.

Natomiast w dniu 27 lipca 2022r. Pani Grażyna Partacz – inspektor ds. podatków po ponad czterdziestu latach pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przeszła na zasłużoną emeryturę . Pani Grażyna rozpoczęła swoją karierę zawodową w Urzędzie Gminy w Żyrakowie i był to jej jedyny zakład pracy.

Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka wyraził słowa uznania oraz podziękowanie

za wspólną pracę w Urzędzie Gminy w Żyrakowie .

Podziękował  za życzliwość, wsparcie i przyjaźń, jakiej wielu spośród nas doświadczyło,

za rzetelność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie i profesjonalizm, z jakim wykonywały swoją pracę.

Życząc  dobrego zdrowia, pogody ducha, twórczych sił i aktywności do zrealizowania swoich planów i zamierzeń wręczył wspólnie z Zastępcą Wójta Grzegorzem Regułą kwiaty i okolicznościowe grawertony.

Drogie Koleżanki będą zawsze mile widziane pośród nas.