Poinformuj ZUS o zmianie adresu

To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.

Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest pod ten adres, który jako ostatni został podany. Zatem, jeśli nie jest on zaktualizowany przez świadczeniobiorcę, a list zostanie wysłany właśnie na stary adres, gdzie dana osoba już nie przebywa, to taka korespondencja będzie doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały świadczeniobiorcę jako adresata.

Brak aktualnego adresu może również spowodować, że z korespondencją potencjalnie może zapoznać się osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych
w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne, jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

Dlatego, aby list trafił pod właściwy adres, świadczeniobiorcy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać do urzędu każdą jego aktualizację. 

 

Oddział ZUS w Jaśle