Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

207

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

172

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

1 504 402,22 ZŁ

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

108