„Współbrzmienia – Ogólnopolski Konkurs Muzyki Improwizowanej” Zgłoś swój udział teraz!

Fundacja Most the Most zaprasza artystów z całej Polski do udziału we „Współbrzmieniach – Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Improwizowanej”. Jeśli jesteś muzykiem instrumentalistą, wokalistą, członkiem zespołu i nie boisz się wyzwań, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Liczymy na różnorodność gatunków muzycznych, obejmujących jazz, blues, muzykę współczesną, instrumentalną, a także wokalno-instrumentalną. To wyjątkowe wydarzenie stwarza przestrzeń do prezentacji autorskiej ekspresji melodyczno-rytmicznej, której proces twórczy przeplata się z jej wykonaniem. Dodatkowo, artystom pozwala się na interpretację i modyfikację tematów stworzonych przez innych kompozytorów.

Konkurs składa się z pięciu etapów, począwszy od naboru zgłoszeń (czerwiec-lipiec), przez preselekcję (1-8 sierpnia), głosowanie publiczne (16-28 sierpnia), wybór Finalistów (30 sierpnia – 15 września), aż po finałowe przesłuchania na żywo (26 – 29 października).

Aby zgłosić swój udział, wykonaj następujące kroki:

Nakręć film audio-wideo z wykonaniem trzech wybranych utworów z programu deklarowanego w zgłoszeniu do Konkursu. Czas trwania prezentacji muzycznej w nagraniu powinien wynosić od 15 do 30 minut. Nagranie może składać się z części utworów, które mogą być nagrane w dowolnej kolejności, miejscu, czasie i przy użyciu różnych środków technicznych.

Zamieść nagranie w jednym z ogólnie dostępnych serwisów streamingowych (np. YouTube, Vimeo) i dołącz link do nagrania w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia.

Nagrania posłużą do kwalifikacji do kolejnych etapów konkursu, a także zostaną udostępnione publicznie w trakcie III etapu konkursu, w którym mieszkańcy województw będą mogli oceniać i głosować na uczestników.

Zachęcamy do przygotowania materiałów o jak najwyższej jakości, choć nie jest to wymóg. Pamiętaj jednak, że dobra jakość nagrania może pozytywnie wpłynąć na odbiór Twojej twórczości przez oceniających. Zgłoszenia są przyjmowane zarówno od solistów, jak i zespołów, ale pamiętaj, że jeden uczestnik czy zespół może zgłosić się tylko raz.

Wypełnij i wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia. Formularz powinien zawierać: dokładny program wszystkich etapów Konkursu, notę biograficzną, dwie fotografie, link do nagrania audio-wideo oraz pełnomocnictwa lub oświadczenia, jeśli są potrzebne. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia.

Uwaga! Na zgłoszenia w I etapie czekamy do 31 lipca.

Całkowita pula nagród wynosi 40.000,00 PLN, z nagrodą Grand Prix 25.000,00 PLN. Laureat otrzyma również możliwość wydania własnej płyty CD oraz odbycia trasy koncertowej po Polsce.

Drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody pieniężne oraz możliwość występu podczas zorganizowanej krajowej trasy koncertowej. A także wybór dodatkowych nagród, spośród: profesjonalnej sesji fotograficznej, nagrania teledysku, promocji
w mediach społecznościowych Fundacji, udziale w kampanii promocyjnej, szkoleniu z obsługi mediów społecznościowych.

Zgłoszenia są otwarte dla wszystkich mieszkańców Polski, zarówno solistów, jak
i zespołów, bez ograniczeń wiekowych. To szansa na zaprezentowanie swojej twórczości szerokiemu gronu odbiorców i sprawdzenie swoich sił na tle innych.

Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału, angażowania bliskich i znajomych – ich głosy mogą pomóc w dotarciu do finału i zdobyciu atrakcyjnych nagród.
To idealna okazja, aby pokazać swoją kreatywność, wpływać na przebieg własnej kariery muzycznej i stać się lokalnym artystycznym bohaterem.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Fundacji www.mostthemost.pl/wspolbrzmienia

O Fundacji

Fundacja „Most the Most” jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności w odnowę zabytków i muzealiów, wspiera twórczość i rozwój młodych talentów, realizuje projekty odpowiadające na lokalne potrzeby.

Programy Fundacji „Most the Most”:

„Nasz Zabytek” – konkurs dla osób pragnących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy mogą zgłaszać zabytki z ich okolic, które zasługują na odnowienie. Następnie lokalna społeczność proponuje, jak zwycięski zabytek mógłby być wykorzystany na rzecz mieszkańców. Zwycięski projekt otrzymuje od Fundacji „Most the Most” dofinansowanie do
1 000 000 PLN, które właściciel zabytku przeznacza na rewaloryzację i dostosowanie go do funkcji społecznej wybranej w konkursie.         

„Most the Music” – program bezpłatnej edukacji muzycznej, w ramach którego Fundacja powołała cztery chóry dziecięce, skupiające łącznie 100 uczniów. Nad pracą chórów czuwa ośmioro chórmistrzów z lokalnych społeczności, we współpracy z dyrektorem artystycznym programu – Adamem Sztabą, znanym polskim kompozytorem, pianistą, aranżerem, dyrygentem i producentem muzycznym. Celem programu jest integracja społeczna dzieci
i młodzieży z różnych środowisk, wzmocnienie więzi społecznych oraz wspieranie procesu integracji międzypokoleniowej.

„Mocarze Sztuki” – kampania społeczna, mająca na celu promowanie wspierania kultury
i ochrony dzieł sztuki. Fundacja zamierza zaangażować firmy, instytucje i stowarzyszenia
w finansowanie prac konserwatorskich przy muzealiach. Eksperci z dziedziny konserwacji dzieł sztuki tworzą krótką listę muzealiów, a ostateczny wybór tych, które otrzymają dofinansowanie na renowację, dokonują lokalne społeczności w głosowaniu internetowym – kluczowe jest zaangażowanie społeczności i zdolność do współpracy. Kampania „Mocarze Sztuki” ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów do renowacji będzie organizowany cyklicznie.

W ten sposób, Fundacja „Most the Most” dąży do stworzenia silnej i zaangażowanej społeczności, która aktywnie wspiera ochronę i promocję kultury na terenie całej Polski.

Kontakt dla Prasy

Filip Czarnecki

menedżer ds. zarządzania projektami

+48 784 481 788

Róża Zabojszcz

menadżer ds. komunikacji i pr

+48 532 390 627

www.mostthemost.pl