Dożynkowe świętowanie w Straszęcinie

Mieszkańcy Gminy Żyraków podziękowali za tegoroczne plony. Dożynki Gminne, które odbyły się 20 sierpnia 2023 r. w Straszęcinie były wierne tradycji, z uroczystą ceremonią i radosnym świętowaniem.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe z 13 sołectw Gminy Żyraków. Nabożeństwo koncelebrował ks. Prałat Bogusław Czech – Proboszcz Parafii. Po Mszy Św. nastąpiło  poświęcenie nowo wyremontowanej drogi przy kościele. Następnie korowód dożynkowy przejechał na Plac Zespołu Szkół w Straszęcinie.

Wszystkich przybyłych gości, Starostów oraz grupy wieńcowe powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Potem w ramach ceremoniału dożynkowego od Starostów Dożynek – Pani Wiolety Poproch i Pana Mateusza Ferenca z wdzięcznością oraz z obietnicą sprawiedliwego dzielenia przyjął Chleb jako owoc ziemi i pracy Rolników Gminy Żyraków oraz wraz ze swoim Zastępcą Grzegorzem Regułą, Przewodniczącą Rady Gminy Marią Bodzioch, Radną Gminy Żyraków Elżbietą Drąg, Sołtysem wsi Straszęcin Andrzejem Wielgosem oraz młodzieżą wszystkich poczęstowali chlebem.

Po ceremoniale nastąpił czas na przemówienia okolicznościowe, a głos zabrali: Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zaś w dalszej części w imieniu Zdzisława Pupy – Senatora RP przemawiał Zdzisław Lasota.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: Ewa Gołębiowska – Burmistrz Pilzna, Jacek Drobot – Zastępca Wójta Gminy Dębica, Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie, Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Radni Powiatowi – Grzegorz Stec, Paweł Jarosz, Ewelina Kuś – Zastępca kierownika ARiMR w Dębicy, Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków, Agnieszka Tokarz – Skarbnik Gminy Żyraków, Radni Rady Gminy Żyraków, Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy szkół oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Żyraków,  ks. Prałat Bogusław Czech – Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie, Paweł Prokop – Kierownik Posterunku Policji w Żyrakowie oraz Aneta Feret – Przewodnicząca Rady Gminy Czarna.

Adresy okolicznościowe wystosowali: Zdzisław Pupa – Senator RP, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki oraz Wiesław Polek – Dyrektor POR ARiMR.

W dalszej części przy przyśpiewkach i przygrywkach Gminnego Zespołu Artystycznego „Po Naszemu” odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych oraz Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Żyraków. Komisja w składzie: Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków i przewodniczący komisji oraz Anna Glinka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie i Agata Dziedzic – instruktor plastyki w Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie jednogłośnie uznali, iż wszystkie wieńce zasługują na tytuł najpiękniejszego ex aequo.

Dożynki to też czas radości i zabawy, dlatego też prowadzący Sywia Muciek i Wiktor Wójcik zaprosili  na Biesiadę po Straszęcińsku. Barwne Widowisko „Dobronocka u Starosty” zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „SWOJACY” z Wierzchosławic, Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” zainscenizowało pełna humoru „Rzepki” J. Tuwima, po nim wystąpił Gminny Zespół Artystyczny ”Po Naszemu”.

Do późnych godzin wszyscy bawili się przy rytmach Grupy Muzycznej „SEKEND”.

Podczas wydarzenia zorganizowano wiele dodatkowych atrakcji. O strawę dla ciała zadbały: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej ze Straszęcina, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „WOLANKI” z Woli Wielkiej, Koło Gospodyń Wiejskich „ZASOWIANKI” z Zasowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich „BOBROWIANKI”. Ponadto można było podziwiać stoisko rękodzielnicze przygotowane przez Panią Marię Kurpiel z Nagoszyna – Laureatkę Wojewódzkiego Konkursu „Piękno zamknięte w koronce”. W ramach stoiska były prezentowane prace Pani Anny Gil, Eweliny Bystrek, Marii Sak, Marii Kurpiel i Janiny Muchowskiej. Powyższe stoiska zostały dofinansowane ze środków Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalnej Grupy Działania w Mielcu w ramach zadania „Stoiska promocyjne LGD PROWENT 2023”.

W ramach stoisk zaprezentowały się: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dębicy działające przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy, Mateusz Dygdoń z Woli Żyrakowskiej ze stoiskiem z miodami, stoisko Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz stoiska gastronomiczne Firmy STEAK HOUSE – Piotra Bassary. Przy stoisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dębicy dodatkowo odbył się konkurs wiedzy o BHP w Rolnictwie pn. „Rola Rolnika by upadku unikał – mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”.

Z myślą o najmłodszych teren imprezy był dla nich zapełniony atrakcjami. Świetlice Wiejskie działające przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie przygotowały tematyczny Animacyjny Kącik pn. „Podkarpacka Chata Ludowa”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Wioska Zaginionych Zawodów, gdzie członkowie Stowarzyszenia Miłośnicy Tradycji z Gogołowa zaprezentowali dawne prace związane z „Narodzinami chleba”, a także ginące zawody. Ponadto były dmuchane zjeżdżalnie oraz przejażdżki konikami.

Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Zespół Szkół w Straszęcinie, Sołectwo Straszęcin, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie, Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie oraz Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Straszęcinie.

O bezpieczeństwo zadbali również druhowie z Jednostek OSP z Korzeniowa i Bobrowej.

Sponsorami Dożynek Gminnych byli: Firma UNIDEX J. Kania, J. Wiktor Sp.J. ze Straszęcinie , BH Plastics Bożena Grzyb i Wspólnicy S.J. ze Straszęcina, Piekarnia Kazimierz Szymaszek w Woli Żyrakowskiej, Bank Spółdzielczy w Żyrakowie, Firma Eko-Kłos Sp. z o.o. z Żyrakowa, Firma Handlowo-Usługowa „Diko” Rusin Kazimierz, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Drąg” w Górze Motycznej, Piekarnia Kaczor w Górze Motycznej, Firma Handlowa A.D. Mądro Andrzej Mądro z Żyrakowa, Firma Handlowo-Usługowa „Ciacho” z Woli Żyrakowskiej, Firma Handlowa A&W – Wojciech Dziurgot oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Roman Maciejowski.