850 tys. zł dla Gminy Żyraków na poprawę cyberbezpieczeństwa.

Miło nam poinformować iż Gmina Żyraków znalazła się na liście rankingowej gmin które otrzymają dofinansowanie na poprawę cyberbepieczeństwa w jednostkach organizacyjnych. Łącznie Gmina Żyraków otrzyma 850 tys. zł. Gmina otrzyma 100% dofinansowania na realizację projektu. Są to środki Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt swym zakresem obejmuje jednostki organizacyjne Gminy Żyraków:

  1. Urząd Gminy Żyraków.
  2. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie.
  3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie.
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

  1. Zwiększona ochrona przed atakami i wyciekami danych poprzez zakup nowych urządzeń ochrony sieci.
  2. Zwiększona świadomość i kompetencje pracowników – poprzez szkolenia.
  3. Rozwój infrastruktury IT poprzez zakup nowych serwerów i urządzeń sieciowych.
  4. Rozwój kompetencji działu IT poprzez wykorzystanie specjalistycznego wsparcia.
  5. Zwiększenie dostępności i zabezpieczenie odpowiedniego backupu danych.
  6. Zwiększenie bezpieczeństwa procedowanych spraw obywateli (mieszkańców i przedsiębiorców).