RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

NAZWA ZADANIA:

ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEGO PARKU W ZASOWIE

DOFINANSOWANIE: 483 056,33 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 492 914,63ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY

MARZEC 2024

 

W RAMACH ZADANIA ZOSTANIE WYBUDOWANE OGRODZENIE NA DŁUGOŚCI 400M WOKÓŁ ZABYTKOWEGO PARKU W ZASOWIE WRAZ Z BRAMĄ GŁÓWNĄ ORAZ BOCZNYMI BRAMAMI.