Aktualności

Dnia 11 sierpnia br. miało miejsce ważne dla naszej gminy wydarzenie – przekazanie promes na dotacje w wysokości do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. „Działaj Lokalnie” angażuje lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego, które przekłada się na podnoszenie poziomu lokalnego kapitału społecznego. Tegoroczna edycja Programu nakierowana jest na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19.

W związku z trwającą pandemią coroczna uroczysta gala nie doszła do skutku, natomiast pan Zbigniew Nosal – Prezes Dębickiego Klubu Biznesu – osobiście złożył na ręce pana Wójta Marka Rączki promesy wraz z certyfikatami lokalnego partnerstwa, które zawisną na ścianach Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W tym roku promesy na projekty otrzymały 3 następujące grupy nieformalne z terenu Gminy Żyraków:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie na projekt „Adaś został strażakiem”
  • Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Nieformalni… ale aktywni” na projekt „Zachować pamięć”
  • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Miłośniczki Gminy Żyraków” na projekt „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”

 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w lokalne inicjatywy na rzecz dobra społecznego.

Więcej „„Działaj Lokalnie””

Bezpieczne wakacje

Wakacje, to czas wzmożonej aktywności związanej z pracami rolnymi, ale również z relaksem na świeżym powietrzu. Aby były one bezpieczne, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych, których tak wiele znajduje się w przestrzeni publicznej wokół nas.

Żniwa

Miesiące letnie są okresem nasilenia się wypadków skutkujących porażeniem ludzi przy pracach rolniczych. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że bezpieczeństwo zależy najbardziej od nas samych. I to również podczas wakacji, które wypoczywającym kojarzą się z beztroską i swobodą, ale rolnikom z nasileniem prac.

Żniwa, praca kombajnów i innych maszyn rolniczych mogą stwarzać zagrożenie dla ich operatorów. Źródłem tragedii jest najczęściej nieuwaga lub lekceważenie zagrożenia, czasem  również niesprawny sprzęt.

Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi najczęściej podczas przejazdu albo wykonywania prac pod lub w pobliżu linii energetycznych z nieuwzględnieniem dopuszczalnych i bezpiecznych odległości od przewodów. Trzeba przy tym pamiętać, że wysokość, na której znajduje się przewód bezpośrednio przy słupie może być większa, niż w środku przęsła i zależna również od temperatury otoczenia. Wysokość podwieszenia przewodów jest zawsze zgodna z obowiązującymi normami i bezpieczna przy zachowaniu odpowiedniej uwagi, jednak bezpieczna praca wymaga każdorazowo zwrócenia uwagi na usytuowanie i warunki dla konkretnej linii.

Więcej „Włącz ostrożność podczas żniw !”

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking – „Bogactwo samorządów ’20”, w którym za pomocą wskaźników liczbowych szacowany jest sukces, jaki odniosły samorządy w trakcieroku. Jest nam niezmiernie miło poinformować że Gmina Żyraków uzyskała spory awans. W zeszłorocznej edycji rankingu nasza gmina zajęła 1018 miejsce w tegoroczej bardzo wysokie 542 miejsce.

Więcej informacji w najnowszym numerze:
PISMO

Do góry