Aktualności

Gratulujemy 👏👏👏

Apetyt rośnie w miarę jedzenia – mówi stare przysłowie. Chcemy więcej… 😀 Ale już dziś jesteśmy dumni z uzyskanego wyniku, który osiągnięty został dzięki pozyskanym środkom i dużej ilości inwestycji 😃

Ekonomiści pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeanalizowali finanse 2790 gmin, miast i powiatów tworząc Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019. Brano pod uwagę sposób gospodarowania budżetem, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, wydatki na inwestycje, poziom wynagrodzeń, pozywanie środków europejskich oraz wysokość zadłużenia.
〽️Tym samym klasyfikuje się wyżej niż gminy Dębica, Pilzno oraz Brzostek 🙂

👉Czym jest Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce? 🤔
To pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone na pięć kategorii (np. gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu).
Ranking jest dostępny na stronie: https://www.portalsamorzadowy.pl/…/ranking-finansowy-samorz…

Obraz może zawierać: tekst „16 Powiat dębicki ObserwatorLokalny Ranking: u jednych lepiej już było, u innych jest teraz”

Pomagamy powodzianom z Gminy Kańczuga 😍
Zawsze można liczyć na mieszkańców Gminy Żyraków 💪💪💪 “Stowarzyszenie Razem w Przyszłość” z Woli Żyrakowskiej zainicjowało zbiórkę na prośbę zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna. Mieszkańcy naszej gminy nie zostali obojętni i ochoczo włączyli się w pomoc potrzebującym 👏
😞 Na skutek intensywnych opadów na terenie gminy Kańczuga ucierpiało wiele gospodarstw, niektórzy stracili cały dorobek życia. Zbiórka odbywała się w dwóch punktach na terenie gminy. Rzeczy można było przynosić do Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórce oraz do budynku CKiP w Woli Żyrakowskiej 🤔
👉Udało się zebrać: art. gospodarstwa domowego, pościel, koce, ręczniki, dywany, artykuły chemiczne i meble 👈
❤️ Za okazane serce, gesty ofiarności i hojność serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, firmom i instytucjom z naszej gminy, które wsparły nasze działania❗️❗️❗️

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela, w budynku i jedzenie

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku

Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka po raz kolejny z wotum zaufania i absolutorium od radnych gminnych. To wyraz akceptacji rajców wobec informacji przedstawionych przez włodarza w raporcie o stanie gminy i wykonaniu przez niego budżetu w 2019 roku.

Po zdobyciu poparcia radnych wobec pracy na rzecz gminy, wójt Marek Rączka zapowiada, że nie siada na laurach, ale sukcesywnie realizuje zaplanowane wcześniej działania.

Wykonanie raportu o stanie gminy to obowiązek nałożony na samorząd 2 lata temu. To na jego podstawie radni decydują o udzieleniu wotum zaufania włodarzowi, co podobnie jak w przypadku absolutorium, realizowane jest w formie uchwały. Takie dokumenty, nie mając charakteru aktów prawa miejscowego, traktować można jako oświadczenie woli rajców.

Źródło

Wyzwanie przyjęte i wykonane 👏👏👏

Dziękujemy za nominację Warsztatom Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli do wyzwania #gaszynchallenge 👍😍👍

Do wyzwania nominujemy:
– Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki” z Bobrowej 👈
– Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Woli Żyrakowskiej👈
– Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” ze Straszęcina👈

❗️Na wykonanie zadania uczestnicy mają 48 godzin❗️

Z pomocą dla małego Kajtka ❤️
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekajtek

Powodzenia❗️❗️❗️


Z przykrością informujemy, że z powodu epidemii spowodowanej przez COVID-19 musimy odwołać tegoroczny Konkurs Edukacyjny dla szkół. Monitorowaliśmy sytuację ponownego otwarcia szkół we wszystkich naszych trzech krajach i teraz jesteśmy pewni, że finał konkursu we wrześniu w Brześciu (Białoruś) nie może być zorganizowany zgodnie z pierwotnym planem.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie. Dziękujemy szczególnie wszystkim szkołom, które niezależnie od tych trudnych czasów, przesłały formularze. Chcemy docenić i wykorzystać Wasze wysiłki, aktywność oraz kreatywność, dlatego postanowiliśmy zorganizować konkurs internetowy dla młodzieży pod tym samym hasłem “Together for Greener tomorrow!”.
Zapraszamy wszystkich, którzy już złożyli formularze (ze względów organizacyjnych, będziecie musieli złożyć nowy formularz) oraz pozostałą młodzież w wieku 12-16 lat mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w konkursie.
Termin składania formularzy elektronicznych upływa 31 lipca 2020 r. (do godziny 12:00 czasu lokalnego). Formularze elektroniczne z wypełnionymi zadaniami należy przesłać na adres e-mail odpowiedniego Oddziału (patrz Regulamin poniżej).

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w Dniu Współpracy Europejskiej (21 września 2020 r.) na stronie internetowej Programu oraz fanpage’u www.facebook.com/PBU2020/. Zwycięzcy (pierwsze sześć miejsc) zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi materiałami promocyjnymi oraz gadżetami UE i Programu.

Pobierz: Regulamin

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.
 

https://debica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Nazwa operacji:

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie

Cel projektu:

Odnowienie oraz poprawienie wyglądu i estetyki obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego o walorach naturalnych i ekologicznych.                                                                                                                

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostaną przywrócone walory użytkowe zabytkowego parku w Zasowie.                                                                                                                                                                        

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wartość projektu: 196 140,00 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 122 322,30 zł

 

Do góry