Aktualności

6 grudnia 2019 r w Jasielskim Domu Kultury podczas Koncertu Snowskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy oraz podpisania umów partnerskich pomiędzy Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gromadami Obwodu Czernikowskiego z Ukrainy wręczono nagrody za udział w konkursie fotograficznym pn. “Krajobrazy dorzecza Wisłoki”.  Wśród laureatów znalazły się osoby z Gminy Żyraków. Mianowicie w kategorii – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe III miejsce zajął Jakub Szacik ze Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej. Ponadto na szczeblu gminnym nagrodzono Adriana Podobińskiego ze Szkoły Podstawowej w Zasowie oraz Jakuba Wszołka ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórce (wyróżnienie dodatkowe).

Więcej „Podpisanie Umowy o nawiązanie partnerstwa”

Das Osp Straszęcin wzięło udział w zajęciach w ramach projektu „Robotyka – matematyka pasją młodego informatyka”, które odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Straszęcinie. Wystawę budowli z lego można było zobaczyć podczas KLOCKOMANII, która odbyła się 27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół w Straszęcinie. Zaprezentowane zostały roboty oraz drukarka 3D.

Więcej „Robotyka Klockomania”

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04 grudnia  2019 r.

IiGK.6151.1.2019

        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Żyraków podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą  kalendarza polowań zbiorowych  na sezon 2019/2020  Koła Łowieckiego ,,Diana ’’ w Mielcu, Koła Łowieckiego „ Szarak” Dębicy, Koła Łowieckiego” Knieja” Mielec, Koła Łowieckiego ”Ostoja” Mokre, Koła Łowieckiego „Jedność” Brzesko .

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków.

Szczegółowy plan polowań Koła Łowieckiego ,,Diana ’’ w Mielcu, Koła Łowieckiego „ Szarak” Dębicy, Koła Łowieckiego” Knieja” Mielec, Koła Łowieckiego ”Ostoja” Mokre, Koła Łowieckiego „Jedność” Brzesko stanowi załącznik do obwieszczenia

 

                         (-) WÓJT GMINY ŻYRAKÓW

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
  • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
  • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
  • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
  • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 
  • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 
  • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-na-temat-lekow-na-cukrzyce

 

Informujemy iż 30 listopada Urząd Gminy w Żyrakowie
zgodnie z zarządzeniem nr 111/2019 r.  jest czynny w godzinach 7:00 – 15:00

 

Do góry