Trzy szkoły z gminy Żyraków będą realizować RaP STEAM

770 szkół z Podkarpacia przystąpiło do projektu „RaP Steam– robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”, co stanowi 76% szkół z województwa podkarpackiego, w tym 3 szkoły z gminy Żyraków: Szkoła Podstawowa im.  Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mokrem i Zespół Szkół w Nagoszynie.

Inauguracja programu odbyła się w Rzeszowie w czwartek w obecności setek dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego a uczestniczyły w niej z gminy Żyraków:

Magdalena Sadowska – dyrektor ZOFA, Sylwia Buszek- Rusek – dyrektor Zespołu Szkół w Nagoszynie, Bożena Madej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem, Diana Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej. Zarówno marszałek Władysław Ortyl jak i Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik podkreślali podczas otwarcia rewolucyjne podejście projektu do uczenia dzieci i młodzieży, które ma na celu kształcenie przyszłych liderów i przygotowanie ich do zawodów przyszłości.

Co daje szkołom udział w projekcie?

Każda szkoła otrzyma co najmniej 9 laptopów, co najmniej 10 składanych robotów edukacyjnych, składaną nadstawkę na stoły, co najmniej 1 matę robotyczną. Uczniowie otrzymają nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne z robotyki i programowania w grupach 8 osób dla uczniów klas 4-8 (30 godzin)  oraz będą brać udział w konkursach i obozach robotycznych, zaś nauczyciele – darmowe profesjonalne szkolenia – 110 godzin – 3 ścieżki, scenariusze lekcji informatyki – po nowemu.

Dlaczego warto, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach z robotyki?

Takie zajęcia kształtują: myślenie analityczne, umiejętności matematyczne, fizyczne, techniczne, kreatywność, umiejętności manualne, cierpliwość i konsekwencję, uważność, umiejętność pracy  w grupie, umiejętność myślenia komputacyjnego. Zajęcia przygotują ich do transformacji cyfrowej i prawdziwego życia.

Kto pozyskał pieniądze?

133 miliony złotych pozyskał Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie razem z partnerami: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Gminą Grodzisko Dolne oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie. Program finansowany z UE, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027.