Ostatnia sesja kadencji 2018-2024

W dniu 24 kwietnia 2024 r. w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu odbyła się ostatnia w tej kadencji 58. Sesja Rady Gminy w Żyrakowie. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Bodzioch wraz z Wójtem Gminy Żyraków Markiem Rączką oraz jego Zastępcą Grzegorzem Regułą złożyli wszystkim radnym pracującym w kadencji 2018-2024, pracownikom Urzędu Gminy w Żyrakowie, sołtysom oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych podziękowania za lata owocnej współpracy, które przyczyniły się do znaczących osiągnięć i rozwoju naszej gminy. W celu wyrażenia wdzięczności za wkład i zaangażowanie w wspólną pracę dla radnych przygotowano albumy z pamiątkowymi zdjęciami oraz listy gratulacyjne.