Przedłużono termin oceny wniosków „systemów odnawialnych źródeł energii” dla mieszkańców Gminy Żyraków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer – RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Żródło: rpo.podkarpackie.pl