Budowa centrum wsi Góra Motyczna

 

Nazwa operacji:
Budowa centrum wsi Góra Motyczna

Cel projektu:
Budowa terenu rekreacyjnego w centrum wsi Góra Motyczna.
Efekty realizacji:
Kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 obiekt

Nazwa działania PROW 2014-2020.
                               

Wartość projektu: 589 325,00 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 280 862,00 zł