Spotkanie z WKU Mielec

W dniu 30 stycznia 2020 r.(czwartek) o godz. 10.00 w sali 16 B Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy odbędzie się spotkanie promocyjno – informacyjne dotyczące służby w Wojsku Polskim. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu przedstawią propozycje i możliwości odbycia różnych form służby wojskowej, od terytorialnej po zawodową.  Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.  Osoba do kontaktu: Edyta Szukała-Kura – pośrednik pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ul. Cmentarna 20, pok. 9, tel. 14 6809191, 14 6809190.
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy  zaprasza na spotkanie promocyjno-informacyjne z Wojskową Komendą Uzupełnień w Mielcu  Pracować i służyć