Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych Mieszkańców, że w związku z podjęciem kroków w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków, zainteresowani Mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku  i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 2 w terminie od 01.02.2020r.do 14. 02.2020r.

 Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania dostępny będzie u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ pok. Nr2, lub telefonicznie pod Nr(14)6807102.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub wymiany elewacji budynków oraz wymiany elementów innych obiektów budowlanych na terenie gminy Żyraków (wersja edytowalna) (plik doc)

Wójt Gminy Żyraków
(-) Marek Rączka