Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

9 lutego br. w budynku naszej remizy OSP, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Wśród zaproszonych gości byli obecni:
– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy bryg. Krzysztof Marek,
– Wójt Gminy Żyraków a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka,
– Zastępca Wójta Gminy Żyraków Pan Grzegorz Reguła,
– Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie Pani Maria Bodzioch,
– Komendant Gminny OSP w Żyrakowie druh Marcin Świerk,
– Sołtys Sołectwa Nagoszyn Pani Stefania Grzyb,
– Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada.

Przed rozpoczęciem zebrania przedstawiciel firmy Mentor Ubezpieczenia dla OSP przedstawił i zapoznał zebranych z ofertą ubezpieczeń prywatnych i służbowych dla strażaków.

Zebranie Sprawozdawcze miało na celu podsumowanie działalności jednostki za poprzedni rok. Przedstawiono sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawiony został również projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2020. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.