XIII Forum Ekonomiczne Europa-Ukraina w Rzeszowie

5 lutego 2020 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka uczestniczył w XIII Forum Ekonomicznym Europa-Ukraina w Rzeszowie. Było to spotkanie z gminami partnerskimi z ukraińskiego obwodu Czernihowskiego w celu zapoznania się z aktualnymi relacjami polsko-ukraińskimi na poziomie rządowym, wojewódzkim i gminnym.